Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 6, Sayfalar 123 - 138 2018-06-01

İNCİR İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AYDIN ÖRNEĞİ
FACTORS AFFECTING FIGS EXPORT: AYDIN EXAMPLE

Nurhan KIRICI [1]

93 534

İncir önemli bir besin kaynağı ve sanayi hammaddesidir. Türkiye, dünyada incir üretiminde ilk sırada yer almakta olup, üretilen incirler yaklaşık yüz ülkeye ihraç edilmektedir. Ancak Türkiye’nin incir ihracatından elde ettiği gelir düşüktür. Bu durum, incir ihracatında katma değeri yüksek ürünlere yönelinmesi, marka değeri olan ürünlere ağırlık verilmesi ve uluslararası pazarlama stratejilerinden doğru biçimde yararlanılması gerektiğini göstermektedir. Bunun için, küreselleşmenin, ekonomik entegrasyon ve işbirliklerinin arttığı, dış ticarette rekabetin yükseldiği 21. yüzyılda, incir üreticilerinin de Ar&Ge ve inovasyonla kendini yenilemeleri gerekmektedir. Bu çalışmada; Aydın’da incir ihracatı yapan firmalara yüz yüze anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.  Analiz sonucunda; Ar-ge ve inovasyona önem veren, uluslararası tescilli markası olan, gıda analiz laboratuvarına sahip bulunan ve uluslararası fuarlara katılan firmaların ihracat performanslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Figs is an important nutrition and industry input. Turkey having the first place of fig production in the world and exports fig to approximately a hundred countries. However, revenue of Turkey from figs export is quite low. This demonstrates the need to gain more value added from fig production, to emphasize the products with brand equity and to get advantage of international marketing strategies in a better way. To do this, fig producers need to renew themselves with R&D and innovation in 21st century, in which globalization, economic integration and co-operation, and competition in foreign trade have been increasing. In this work, fig exporting firms in Aydın were surveyed face-to-face and data were analysed by using SPSS. At the end of the analysis; it is seen that for the firms giving importance to R&D and innovation, having internationally registered trademarks, using food analysis laboratory and participating in international fairs that the export performance is better than others.

 • Aksoy, U. (2012). Kuru İncir Yetiştiriciliği ve Aflatoksin Yönetimi El Kitabı. http://arastirma.tarim.gov.tr/incir/Belgeler/Kitap-Liflet/Kuru_incir_ yetistiriciligi_Kitap.pdf, (Erişim Tarihi: 1 Nisan 2016).
 • Ankara Üniversitesi (2018). İncirin Sistematikteki Yeri ve Türleri. https://acikders.ankara.edu.tr/ pluginfile.php/33581/mod_resource/content/0/%C4%B0NC%C4%B0R-DERS%20NOTU.pdf (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2018).
 • Arslan, S. (2015). Ürün Raporu: İncir. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, TEPGE, Yayın No:269, ISBN: 978-605-9175-46-3.
 • Birol, D. (2016). İncirin İhracat Yolculuğu. Apelasyon Dergisi, Sayı: 36. http://apelasyon.com/Yazi/ 547-incirin-ihracat-yolculugu, (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2018).
 • Büyüköztürk, Ş. (2007) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 2. Baskı, Pegem Yayıncılık. Ankara.
 • Çobanoğlu, F., Kocataş, H., Özen, M., Tutmuş, E. ve Konak, R. (2007). Türkiye Kuru İncir İhracatında İklim Faktörlerinin Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Değerlendirme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1),11-19.
 • Çobanoğlu, F. (2007). Türkiye Kuru ve Taze İncir Üretim, İç ve Dış Pazarlamasında Bazı Kalite Güvence Sistemlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Ege İhracatçı Birlikleri (2016) Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Standart Raporlar, http://www.egeliihracatcilar.com/Standart Raporlar/6_20131228.asp, (Erişim Tarihi: 1 Nisan 2017).
 • Ekonomi Bakanlığı (2016). Kuru İncir Sektör Raporu. https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/ conn/UCM/uuid/dDocName:EK-235484. (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2018).
 • FAO (2017a). Food and Agriculture Organization of The United Nations, http://faostat3.fao.org/ download/Q/QC/E, (Erişim Tarihi: 09 Nisan 2017).
 • FAO (2017b) Food and Agriculture Organization of The United Nations, Area Harvested, Yield and Production, http://faostat3.fao.org/ download/Q/QC/E, (Erişim Tarihi: 09 Nisan 2017)
 • Işın, F. (2017). Türkiye'nin Kuru İncir İhracat Potansiyeli: Çekim Modeli Yaklaşımı. Turkish Journal of Agricultural Economics. 23(2), 223-229. ITC (2017a). International Trade Centre, Trade Map, List of Exporters for the Figs, Fresh or Dried, http://www.trademap.org/Country_ SelProduct_TS.aspx?nvpm=1|||||080420| ||6|1|1|2|2|1|2|1|1, (Erişim Tarihi: 09 Nisan 2017).
 • ITC (2017b). International Trade Centre, Trade Map, List of importing markets for a product exported by Turkey, http://www.trademap.org/Country_ SelProductCountry_TS.aspx, (Erişim Tarihi: 09 Nisan 2017).
 • Kaplan, F. (2016). Türkiye’nin Meyve ve Sebze İhracatı: Bir Çekim Modeli Uygulaması. Journal of Yasar University, 11(42), 11-17.
 • Karaca, B. ve Hatırlı, S. A. (2017). Türkiye, Kuru İncir İhracatının Ekonometrik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 439-448.
 • Koç, G. (2015). Türkiye Tarım Ürünleri Dış Ticareti: Turunçgiller, Fındık, İncir, Kayısı ve Çekirdeksiz Kuru Üzüm. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü.
 • Tarımsal Araştırma Enstitüsü (2018). İncir Yetiştiriciliği. http://tae.gov.ct.tr/Portals/1115/kitablar/ incir.pdf, (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2018).
 • TUİK (2016). Türkiye İstatistik Kurumu, Seçilmiş Göstergelerle Aydın, Yayın No: 4196, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/AYDIN.pdf, (Erişim Tarihi: 09 Nisan 2016).
 • TUİK (2017a). Türkiye İstatistik Kurumu, Muz, Kivi, Avokado, İncir, 1988-2014, www.tuik.gov.tr/ PreIstatistikTablo.do?istab_id=66, (Erişim Tarihi: 09 Nisan 2017).
 • TUİK (2017b). Basın Odası Haberleri, Sayı: 48/2017, Eylül. http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/ haberler/2017_48_20170921.pdf, (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2018).
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Haziran-2018
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8700-1262
Yazar: Nurhan KIRICI (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { iktisad375738, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {123 - 138}, doi = {10.25204/iktisad.375738}, title = {İNCİR İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AYDIN ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KIRICI, Nurhan} }
APA KIRICI, N . (2018). İNCİR İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AYDIN ÖRNEĞİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 123-138. DOI: 10.25204/iktisad.375738
MLA KIRICI, N . "İNCİR İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AYDIN ÖRNEĞİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 123-138 <http://dergipark.gov.tr/iktisad/issue/37032/375738>
Chicago KIRICI, N . "İNCİR İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AYDIN ÖRNEĞİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 123-138
RIS TY - JOUR T1 - İNCİR İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AYDIN ÖRNEĞİ AU - Nurhan KIRICI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25204/iktisad.375738 DO - 10.25204/iktisad.375738 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 138 VL - 3 IS - 6 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.375738 UR - http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.375738 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi İNCİR İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AYDIN ÖRNEĞİ %A Nurhan KIRICI %T İNCİR İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AYDIN ÖRNEĞİ %D 2018 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 3 %N 6 %R doi: 10.25204/iktisad.375738 %U 10.25204/iktisad.375738
ISNAD KIRICI, Nurhan . "İNCİR İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AYDIN ÖRNEĞİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 / 6 (Haziran 2018): 123-138. http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.375738