Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 6, Sayfalar 111 - 122 2018-06-01

DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF MARINE TRANSPORTATION AND INDUSTRIAL PRODUCTION: CASE OF TURKEY

Halil TUNALI [1] , Nermin AKARÇAY [2]

87 451

Üretim faktörlerinin taşınmasından, nihai ürünün alıcısına ulaştırılmasına kadar tüm işlemler taşımacılık faaliyetlerini oluşturmaktadır. Büyük tonajlı gemilerle çok fazla miktarda yükün tek seferde uzak mesafelere taşınabilmesi ve böylelikle taşıma maliyetlerinin büyük oranda düşürülebilmesi ülkeleri dış ticarette de çoğunlukla deniz taşımacılığına yöneltmiştir. Bu çalışmada öncelikle ülkemizde gerçekleştirilen deniz taşımacılığına ilişkin veriler sunularak ülkemizin deniz taşımacılığı incelenmiş ve ardından sanayi üretiminin denizyolu taşımacılığımıza olan etkisi araştırılmıştır. Ekonometrik analiz ile sanayi üretiminde meydana gelen değişimin deniz ticaretimizi ne şekilde etkilediği ortaya konulduktan sonra deniz taşımacılığının geliştirilebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

All operations, such as the transport factors of production or transport of the final product to the buyer, constitute transport activities. Countries mostly prefer the sea route for the transfer of products because the vessels with large tonnage can carry overloads at long distances at once, and thus reduce the cost of transport. In this paper, firstly maritime transport of our country is examined by presenting data on maritime transport, and then the effect of industrial production on marine transportation is investigated. It has been tried to predict how the change in industrial production in our country affects our marine trade by using an econometric analysis, and also to give some advises to improve maritime transport.

 • Arısoy, İ. (2013). Kaldor Yasası Çerçevesinde Türkiye'de Sanayi Sektörü ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Sınanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, Nisan, 8(1), 143-162.
 • Barda, S. (1964). Münakale Ekonomisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Başer, S. Ö. (2016). Deniz Taşımaclığı Ekonomisi. (G. Cerit, A. Deveci, & S. Esmer, Dü) İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Bonavia, M. R. (1966). The Economics of Transport. Cambridge: Cambiridge University Press.
 • Çetin, M. (2009). Kaldor Büyüme Yasasının Ampirik Analizi: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği(1981-2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 355-373.
 • Çetin, O. (2009). Denizcilik Sektörü İçin Mukayeseli Bir Model. Güvenlik Statejileri Dergisi(10), 35-58.
 • Denizcilik Sektörü. (2014). 04 05, 2018 Tarihinde Https://Www.Shortsea.Org.Tr/Pages/Denizcilik %20sekt%C3%B6r%C3%Bc.Pdf. Adresinden Alındı
 • DTO. (2015). Deniz Sektörü Raporu 2015. İstanbul: İmeak.
 • Eğilmez, M. (2012). Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı Nasıl Ölçülür? 04 07, 2018 Tarihinde Kendime Yazılar: Http://Www.Mahfiegilmez.Com/2012/03/Sanayi-Uretimi-Ve-Kapasite-Kullanm-Nasl.Html Adresinden Alındı.
 • Erol, S., & Dursun, A. (2016). Düzensiz Hat Denizyolu Taşımacılığınınpiyasa Yapısı ve Değerlendirilmesi. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi(16), 153-170.
 • Holm, P., & Hill, C. (2002). Resources And Infrastructures İn The Maritime Economy, 1500-2000. G. Boyce, & R. Gorskki İçinde, Research In Maritime History (S. 427-428). England: Oxford University Press.
 • Jiang, X.-Z., Tie-Ying, L., & Chi-Wei, S. (2014). China's Marine Economy And Regional Development. Marine Policy(50), 227-237.
 • Korkmaz, O. (2012). Türkiye'de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. Business And Economics Research Journal, 3(2), 97-109.
 • Kwak, S.-J., Yoo, S.-H., & Chang, J.-I. (2004, June 2). The Role Of The Maritime Industry in the Korean National Economy:An Input–Output Analysis. (E. Ltd, Dü.) Marine Policy, 29, 371-383.
 • Morrissey, K. (2014). Using Secondary Data To Examine Economic Trends İn A Subsetof Sectors İn The English Marine Economy:2003–2011. (Elsevierltd, Dü.) Marine Policy(50), 135-141.
 • Morrissey, K., & O’donoghue, C. (2011, August 25). The Irish Marine Economy And Regional Development. Marine Policy(36), 358-364.
 • Ojala, J., & Tenold, S. (2017). Maritime Trade And Merchant Shipping: The Shipping/Trade Ratio Since The 1870s. The Journal of Maritime History, 29(4), 838-854.
 • P.Stoneman. (1976, Agust). Kaldor's Law And British Economic Growth 1800-1970. Warwick Economic Research Papers, 1-17.
 • Parameswaran, B. (2004). The Liberalization Of Maritime Transport Services. (H. S. Affairs, Dü.) Hamburg: International Max Planck Research School For Maritime Affairs At The University Of Hamburg.
 • Pekdemir, I. M. (1991). Denizyolu Yük Taşımacılığı: Yönetim Ve Organizasyonu. (İ. Ü. Yayınları, Dü.) İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Saban, M., & Güğercin, G. (2009). Deniz Taşımacılığı İşletmelerinde Maliyetleri Etkileyen Faktörler Ve Sefer Maliyetleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Dergisi, 1(1), 1-16.
 • Smith, A. (1998). An Inquiry İnto The Nature and Causes of The Wealth Of Nations. (O. U. Press, Dü.) England: Oxford.
 • Smith, R. (2002, June 05). The Maritime Transportation of Nuclear Metarials: A Wiev From New Zealand. Political Science, 54(1), 5-20.
 • Stojanovic, T., & Farmer, C. (2013). The Development of World Oceans and Coasts and Concepts Of Sustainability. Marine Policy, 157-165.
 • Stopford, M. (1997). Economics of Maritime. London: Routledge.
 • Terzi, H., & Oltulular, S. (2004). Türkiye'de Sanayileşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(2), 219-226.
 • Türklim. (2010). Sektör Raporu 2010. İstanbul: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği.
 • Üstüner, C. (2009). Sektörün Uluslararası Rekabet Gücüne Etkisi Bağlamında Deniz Ticaretinin Vergilendirilmesi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Yenal, S. (2011, 11 09). Dünyada Ve Türkiye'de Uluslararası Deniz Yolu Taşımacılığının Gelişiminin Değerlendirilmesi. 04 02, 2018 Tarihinde Tmo.Gov.Tr: Http://Www.Tmo.Gov.Tr/ Upload/Document/Tmodanhaberler/Denizyolu.Pdf Adresinden Alındı
 • Yüksel, Y., & Özkan Çevik, E. (2006). Liman Mühendisliği. (D. M. 3, Dü.) İstanbul: Arıkan Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Haziran-2018
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7900-536X
Yazar: Halil TUNALI
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4827-6837
Yazar: Nermin AKARÇAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { iktisad406183, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {111 - 122}, doi = {10.25204/iktisad.406183}, title = {DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {TUNALI, Halil and AKARÇAY, Nermin} }
APA TUNALI, H , AKARÇAY, N . (2018). DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 111-122. DOI: 10.25204/iktisad.406183
MLA TUNALI, H , AKARÇAY, N . "DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 111-122 <http://dergipark.gov.tr/iktisad/issue/37032/406183>
Chicago TUNALI, H , AKARÇAY, N . "DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 111-122
RIS TY - JOUR T1 - DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Halil TUNALI , Nermin AKARÇAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25204/iktisad.406183 DO - 10.25204/iktisad.406183 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 122 VL - 3 IS - 6 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.406183 UR - http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.406183 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Halil TUNALI , Nermin AKARÇAY %T DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2018 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 3 %N 6 %R doi: 10.25204/iktisad.406183 %U 10.25204/iktisad.406183
ISNAD TUNALI, Halil , AKARÇAY, Nermin . "DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 / 6 (Haziran 2018): 111-122. http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.406183