İKTİSADİYAT
Kapak Resmi
ISSN 2587-229X | e-ISSN 2602-4853 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | https://twitter.com/iktisadiyatdrg

Amaç ve Kapsam

İktisadiyat (The Economic Sciences) Dergisi; ekonomi ve finans, beşeri ve sosyal bilimler, işletme ve yönetim, İslam iktisadı ve hukuku ile kamu yönetimi gibi başlıkların oluşturduğu geniş bir alanda bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve yayımlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi kapsamında, araştırmacılar ve akademisyenler için global ölçekte kabul edilebilir bir bilgi üretimi ve paylaşımı ortamının sağlanması, toplumun bilimsel ve entelektüel birikimine ulusal ve uluslararası düzeyde müspet katkı sağlanması hedeflenmektedir. Dergi, özgün makalelerin yanı sıra, editöre mektuplar, toplantı ve konferans raporları, kitap kritiği ve yayın kurulunun kararıyla özel sayılarının da yayınlandığı uluslararası bir iktisat, işletme, finans, İslam iktisadı ve finansı ile kamu yönetimi dergisi olma özelliği taşımaktadır. Tüm makalelerin Türkçe ya da İngilizce yayımlanabildiği dergi, yayın etiğinin en yüksek standartlarını benimsemeyi taahhüt etmekte ve herhangi bir etik dışı tutuma karşı olası tüm önlemleri almaktadır.

İktisadiyat Dergisi, yılda iki sayı olarak çıkarılmaktadır. Aralık sayısı için makale son gönderim tarihi, 30 Eylül; Temmuz sayısı için son gönderim tarihi 31 Mayıs’tır. Her hakkı saklıdır. Yayınlar için ücret talep edilmez. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz.

İçerik:

·         Ekonomi ve Finans,

·         Beşeri ve Sosyal Bilimler,

·         Kamu Yönetimi,

·         İşletme ve Yönetim Bilimleri,

·         İslam İktisadı ve Finansı,

·         Kamu Maliyesi,

İKTİSADİYAT

ISSN 2587-229X | e-ISSN 2602-4853 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | https://twitter.com/iktisadiyatdrg
Kapak Resmi

1.815

3.909

Amaç ve Kapsam

İktisadiyat (The Economic Sciences) Dergisi; ekonomi ve finans, beşeri ve sosyal bilimler, işletme ve yönetim, İslam iktisadı ve hukuku ile kamu yönetimi gibi başlıkların oluşturduğu geniş bir alanda bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve yayımlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi kapsamında, araştırmacılar ve akademisyenler için global ölçekte kabul edilebilir bir bilgi üretimi ve paylaşımı ortamının sağlanması, toplumun bilimsel ve entelektüel birikimine ulusal ve uluslararası düzeyde müspet katkı sağlanması hedeflenmektedir. Dergi, özgün makalelerin yanı sıra, editöre mektuplar, toplantı ve konferans raporları, kitap kritiği ve yayın kurulunun kararıyla özel sayılarının da yayınlandığı uluslararası bir iktisat, işletme, finans, İslam iktisadı ve finansı ile kamu yönetimi dergisi olma özelliği taşımaktadır. Tüm makalelerin Türkçe ya da İngilizce yayımlanabildiği dergi, yayın etiğinin en yüksek standartlarını benimsemeyi taahhüt etmekte ve herhangi bir etik dışı tutuma karşı olası tüm önlemleri almaktadır.

İktisadiyat Dergisi, yılda iki sayı olarak çıkarılmaktadır. Aralık sayısı için makale son gönderim tarihi, 30 Eylül; Temmuz sayısı için son gönderim tarihi 31 Mayıs’tır. Her hakkı saklıdır. Yayınlar için ücret talep edilmez. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz.

İçerik:

·         Ekonomi ve Finans,

·         Beşeri ve Sosyal Bilimler,

·         Kamu Yönetimi,

·         İşletme ve Yönetim Bilimleri,

·         İslam İktisadı ve Finansı,

·         Kamu Maliyesi,

İktisadiyat 1 (1) Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Ara 2017
 1. İktisadiyat Perspektifi Üzerine: Sermaye Üretimi, Katma Değer Yaratma ve Bölgesel Kalkınma
  Sayfalar 13 - 38
  Bilal Bağış
 2. BRICS-İçi Finansal İşbirliği: Fırsatlar ve Zorluklar
  Sayfalar 39 - 50
  Wang Fei
 3. Genç Tüketicilerin Hazır Kahve Tüketimi İle İlgili Tutum ve Davranışları
  Sayfalar 51 - 60
  Beşir Koç
 4. Marka Sadakatinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma
  Sayfalar 61 - 90
  Abdulvahap Baydaş, Saim Aydın
 5. Doğrudan Karşılaştırmalı Reklamların Tüketiciler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 91 - 114
  İbrahim Aydın
 6. Bingöl İli Hane Halkının Bilgi Teknolojisi Kullanım Oranı ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 115 - 132
  Sait Patır, Mehmet Güven, Muhsin Tan
 7. Uluslararası Güvenlik ve Göçmen Kaçakcılığı
  Sayfalar 133 - 144
  Hüdayi Sayın
 8. Çalışan Kadın Bakış Açısıyla Kadınların İş ve Aile Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar Hakkında Bir Uygulama
  Sayfalar 145 - 170
  Halim Tatlı, Beşir Koç
 9. Üniversitelerin Türk İdari Teşkilatı İçerisindeki Yeri ve Üniversite Teşkilatı
  Sayfalar 171 - 192
  Abdülkadir Özdemir
 10. Arıcılık ve Bal Üretiminin Bingöl İli ve Bölge Ekonomisi İçin Önemi
  Sayfalar 193 - 211
  Bilal Bağış, Zeki Akbakay
 11. Kayıt Dışı İstihdam Olgusu Ve Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam
  Sayfalar 213 - 248
  Elif Çelik, Ahmet Güney
 12. Yozgat ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma: Bozok Üniversitesi’nden Beklentiler Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 249 - 287
  Recep Temel, Fahri Seker