İlahiyat Akademi Dergisi (Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

ISSN 2149-3979 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |
Kapak Resmi

9.833

27.132
Göç ve Din Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 4 - Nis 2017
 1. İçindekiler ve Künye
  Sayfalar 1 - 2
  İlahiyat Akademi Dergisi
 2. Editör Yazısı
  Sayfalar 1 - 2
  Mahmut KAYA
 3. Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme Gaziantep Örneği
  Sayfalar 1 - 35
  Erol ERKAN
 4. İslâm Hukukundaki Himaye Geleneği Müvâcehesinde Mültecilik Sistemi
  Sayfalar 37 - 47
  Hüseyin BAYSA
 5. Kur’ân’a Göre İhtilaf Olgusu ve İslâmî Referansların Göç Bağlamında Kullanılması
  Sayfalar 49 - 67
  Halil ALDEMİR
 6. Göçün Öznelerinin Anlatımı Problemi: Konukseverlik, Hayırseverlik ve Hakseverlik Bağlamında Felsefî Soruşturmalar
  Sayfalar 69 - 98
  Mehmet ULUKÜTÜK
 7. Kriz Yönetimi Açısından Hz. Peygamber’in Göç Sorununa Yaklaşımı Ve Güncel Değeri
  Sayfalar 99 - 128
  Muammer BAYRAKTUTAR
 8. Göçün Ekonomik Ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği
  Sayfalar 129 - 148
  İbrahim ARSLAN, Yusuf BOZGEYİK, Erdal ALANCIOĞLU
 9. Ortadoğu’da Göçü Tetikleyen Savaşların Nedeni Olarak Din
  Sayfalar 149 - 158
  Ömer CİDE
 10. Bir İtaat Eylemi Olarak İslâm’da Hicret ve Muhacirler
  Sayfalar 159 - 183
  Mehmet DEMİR
 11. Suriye’den Türkiye’ye Göç: Nedenler, Sonuçlar ve Umutlar
  Sayfalar 185 - 198
  Muhammed Şeyh Muhammed NECCAR
 12. Vakâ Takdimi: “Göçün Dini Yansımaları: Suriye ve Türkiye Bağlamında Din ve Dindarlık”
  Sayfalar 199 - 206
  Mahmut KAYA
 13. Röportaj
  Sayfalar 207 - 221
  Turgay ALDEMİR
 14. Book Review: Strangers at Our Door
  Sayfalar 223 - 225
  Mehmet AKSÜRMELİ
 15. Kitap İncelemesi: Müslüman Olmak, Alman Kalmak: Yeni Avrupa’da Millet, Din ve Din Değiştirme
  Sayfalar 227 - 230
  Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ