İlahiyat Akademi
Kapak Resmi
ISSN 2149-3979 | e-ISSN 2651-2718 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi |
İlahiyat Akademi Dergisi, Temmuz ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. İlahiyat Fakülteleri dergileri arasında, her sayıda ayrı bir dosya konusu ile yayınlanan tek dergidir. İlahiyat Akademi Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

İlahiyat Akademi

ISSN 2149-3979 | e-ISSN 2651-2718 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi |
Kapak Resmi

17.424

80.390
İlahiyat Akademi Dergisi, Temmuz ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. İlahiyat Fakülteleri dergileri arasında, her sayıda ayrı bir dosya konusu ile yayınlanan tek dergidir. İlahiyat Akademi Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 
SÜNNET Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 7-8 - Ara 2018
 1. Künye ve İçindekiler
  Sayfalar 1 - 7
  İlahiyat Akademi
 2. Editör Yazısı
  Sayfalar 0 - 0
  Recep ASLAN
 3. Hadis Yorumunun Sınırları
  Sayfalar 1 - 24
  Bünyamin ERUL
 4. Sünnet’in Temellendirilmesi Problemi
  Sayfalar 25 - 38
  İsmail Hakkı ÜNAL
 5. Kur’ân’la Yetinme Söyleminin Çıkmazları
  Sayfalar 39 - 54
  Enbiya YILDIRIM
 6. İlk Hicri Asırlarda Hadis Karşıtlığının Nedenleri
  Sayfalar 55 - 82
  Kamil ÇAKIN
 7. At Gözlüklerini Çıkararak Nebevi Sünnet’e Bakmak: Nano Gelenekten Makro Geleneğe -Bir Kitap Üzerine Notlar-
  Sayfalar 83 - 132
  Mehmet Hayri KIRBAŞOĞLU
 8. Sahabe, Kur’an ve Tefsir
  Sayfalar 133 - 162
  Mustafa ÖZTÜRK
 9. Sünnet ve Toplumsal Dinamikler
  Sayfalar 163 - 174
  Mustafa TEKİN
 10. Sünnete Hikmet Nazarıyla Bakmak
  Sayfalar 175 - 186
  Mehmet ÖNAL
 11. Suyûtî’nin Hadis Tenkitçiliği
  Sayfalar 187 - 218
  Recep ASLAN
 12. İmâmetin Kureyş’e Ait Olduğuna Dair Hz. Peygamber’e İsnâd Edilen Rivâyetlerin Bütünsel Yaklaşım Yöntemiyle Tespiti
  Sayfalar 219 - 268
  Mehmet APAYDIN
 13. Oryantalist Bir Fikrin Kendi Paradigması İçinden Tenkid Edilme Serencamına Örnek: Norman Calder’ın Muvatta’ı Tarihlendirmesine Yöneltilen Eleştiriler
  Sayfalar 269 - 282
  Rahile KIZILKAYA YILMAZ
 14. III-XI. (IX-XVII) Asırlar Arasında İmâmiyye Şîa’sının Rivayetleri Değerlendirmede Metin Tenkidi Kullanımı
  Sayfalar 283 - 326
  Peyman ÜNÜGÜR
 15. Peygamber’e İtaatin Dayanağı Olarak İsmet Meselesi
  Sayfalar 327 - 344
  Mahmut ÇINAR
 16. Sünnetin Doğru Anlaşılması ve Günümüze Taşınması -‘Allah Güzeldir, Güzelliği Sever’ Rivâyeti Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 345 - 356
  Nurullah AGİTOĞLU
 17. Geçmiş Bilgisi: Gazali’ye Göre Tevâtür Teorisi
  Sayfalar 357 - 374
  Hüseyin HANSU, Zeynep Münteha KOT
 18. Şîa’da Hadis Eserleri Üzerine Yazılan Şerh ve Haşiyeler
  Sayfalar 375 - 382
  Peyman ÜNÜGÜR
 19. Söyleşi
  Sayfalar 383 - 402
  Mehmed Said HATİBOĞLU
 20. Söyleşi
  Sayfalar 403 - 406
  Ali Osman KOÇKUZU
 21. Söyleşi
  Sayfalar 407 - 420
  Haydar HUBBULLAH