http://ilefdergisi.org/

-İLEF Dergisi İletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir yayındır. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez açık erişimli olarak, Türkiye’de ve çevresinde İletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanır.


İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, cinsiyet, etnisite ve cinsellik temalarına değinen çalışmaları; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini ve kuramlarını sorgulayan, farklı medya pratiklerine politik bir yaklaşım sağlayan araştırmacıların katkılarını teşvik eder.


İlef Dergisi Clarivate Analytics, ESCI (Emerging Sources Citation Index) ve ULAKBİM, TR Dizin tarafından

taranmaktadır.


Detaylı bilgi almak ve yazı göndermek için http://ilefdergisi.org/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Cilt 4 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Ara 2017