Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 121 - 140 2018-12-03

Branding a Millennia-old Turkish City: Case of Gaziantep
Bin Yıllık Bir Şehrin Markalaşması: Gaziantep Örneği

B. Pınar Özdemir [1]

44 42

During the last two decades many cities, regions, and countries are investing in branding efforts to gain a competitive edge in today’s global market. City branding is a popular practice used by many different cities in the context of competition for resources, markets, opportunities and attention. This article aims at discussing the branding efforts of Gaziantep (a city in South Eastern Turkey), carried out between 2003 and 2006 and tried to revive in 2016. Campaign is analyzed considering the 5-step approach suggested by Kotler including research; vision, goals and strategy development; target groups; implementation and monitoring. For the analysis of Gaziantep branding campaign relevant legal documents retrieved from Gaziantep Chamber of Commerce for the first and from Gaziantep Municipality for the second phase of the branding campaign. In addition, an in-depth interview is conducted with an official from the Public Relations Department of Gaziantep Municipality to gain deeper insight. 

Geçtiğimiz yirmi yıl küresel pazarda rekabet üstünlüğü kazanmak isteyen kentlerin, bölgelerin ve ülkelerin markalama çabalarına yönelmesine tanıklık etti. Kent markalama kaynaklar, pazarlar, fırsatlar ve kamuoyu ilgisi için birbiriyle rekabet eden kentler arasında oldukça popüler bir pratik halini aldı. Bu makale Türkiye’nin güneydoğusunda  yer alan Gaziantep kentinin 2003 ve 2006 yılları arasında hayata geçirdiği ve 2016 yılında tekrar canlandırmaya çalıştığı markalama kampanyasını tartışmayı amaçlamaktadır. Kampanya Kotler tarafından geliştirilen ve araştırma; vizyon, amaç ve strateji geliştirme; hedef gruplar; uygulama ve denetleme aşamalarını içeren 5 aşamalı yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz için kampanyanın ilk aşamasına ilişkin dokümanlar Gaziantep Ticaret Odası’ndan, ikinci aşamasına ilişkin dokümanlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden elde edilmiştir. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden bir halkla ilişkiler uzmanıyla derinlemesine görüşme yapılmıştır. 

  • Graham Hankinson, “The Brand Images of Tourism Destinations: A Study of the Saliency of Organic Images”, Journal of Product & Brand Management 13(1) (2004): 6-14.
  • Johan Jansson and Dominic Power, The Image of the City: Urban Branding as Constructed Capabilities in Nordic City Regions, (Kopenhag: Nordic Council of Ministers,2006), 11.
  • Mihalis Kavaratzis, “City Marketing: The Past, the Present and Some Unresolved Issues”, Geography Compass (2007): 695-712, 706.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: B. Pınar Özdemir
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { ilef492104, journal = {Ankara Üniversitesi İlef Dergisi}, issn = {2148-7219}, eissn = {2458-9209}, address = {Ankara Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {121 - 140}, doi = {}, title = {Branding a Millennia-old Turkish City: Case of Gaziantep}, key = {cite}, author = {Özdemir, B. Pınar} }
APA Özdemir, B . (2018). Branding a Millennia-old Turkish City: Case of Gaziantep. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 5 (2), 121-140. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ilef/issue/40769/492104
MLA Özdemir, B . "Branding a Millennia-old Turkish City: Case of Gaziantep". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 5 (2018): 121-140 <http://dergipark.gov.tr/ilef/issue/40769/492104>
Chicago Özdemir, B . "Branding a Millennia-old Turkish City: Case of Gaziantep". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 5 (2018): 121-140
RIS TY - JOUR T1 - Branding a Millennia-old Turkish City: Case of Gaziantep AU - B. Pınar Özdemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi İlef Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 140 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-7219-2458-9209 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlef Dergisi Branding a Millennia-old Turkish City: Case of Gaziantep %A B. Pınar Özdemir %T Branding a Millennia-old Turkish City: Case of Gaziantep %D 2018 %J Ankara Üniversitesi İlef Dergisi %P 2148-7219-2458-9209 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Özdemir, B. Pınar . "Bin Yıllık Bir Şehrin Markalaşması: Gaziantep Örneği". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 5 / 2 (Aralık 2018): 121-140.