Aim

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD) ,  Haziran ve Aralık ayları içerisinde yılda iki sayı olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından elektronik olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir.  İMAD, İslam medeniyeti kapsamındaki ilahiyat, tarih, sosyoloji, mimarlık, gelenekli sanatlar, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, antropoloji, edebiyat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Makale kabulleri Haziran sayısı için 01 Ocak - 01 Haziran;  Aralık ayı sayısı için  01 Temmuz - 01 Aralık tarihleri arasında yapılır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. En az iki hakemin “Yayımlanabilir.” raporu verdiği makaleler yayımlanır. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir.

Scope

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD)’da  İslam medeniyeti kapsamındaki ilahiyat, tarih, sosyoloji, mimarlık, gelenekli sanatlar, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, antropoloji, edebiyat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmaları yayınlanır.