İNİF E- DERGİ
Kapak Resmi
ISSN 2528-9519 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/inifedergiİnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, bilimdeki nesnellik kriterini evrensellik ölçütünü temel alarak uygulamaktadır. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkmayı amaçlayan İNİF E- Dergi, bilim dünyasına katkı sağlamayı  kendine ilke edinmiştir.  

İNİF E- DERGİ

ISSN 2528-9519 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/inifedergi
Kapak Resmi

6.971

8.780İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, bilimdeki nesnellik kriterini evrensellik ölçütünü temel alarak uygulamaktadır. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkmayı amaçlayan İNİF E- Dergi, bilim dünyasına katkı sağlamayı  kendine ilke edinmiştir.  

Kasım 2018 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 2 - Kas 2018
 1. SÖZLÜ KÜLTÜRÜN SÖZLÜ İLETİŞİMLE HARMONİSİ: ŞAHMERAN
  Sayfalar 9 - 24
  Gülsüm Çalışır, Gonca Uncu
 2. BİR MUHALİF MİZAH DERGİSİ OLARAK “TAŞ”
  Sayfalar 25 - 48
  Deniz Elif Yavalar
 3. TEKNOLOJİK İLERLEMENİN DİSTOPİK İMGESİ: BLACK MIRROR TELEVİZYON SERİSİ
  Sayfalar 49 - 62
  Hakan Aşkan, Meltem Cemiloğlu Altunay
 4. DALLAS W. SMYTHE’NİN İLETİŞİMİN EKONOMİ POLİTİĞİ ALANINA KATKISI
  Sayfalar 63 - 74
  Levent Yaylagül
 5. İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA AĞ SİTELERİNİ KULLANIM MOTİVASYONLARI
  Sayfalar 75 - 88
  Deniz Kılıç, Kenan Ateşgöz
 6. DÜNDEN BUGÜNE SANATIN, METANIN ESTETİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ
  Sayfalar 89 - 106
  Elif Merve Çakır
 7. CİNER GRUBUNUN EKONOMİ POLİTİK YAPISI
  Sayfalar 107 - 129
  Tülay Şeker, Bünyamin Uzun
 8. İÇSEL MARKALAŞMA VE DUYGUSAL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN BETİMSEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 130 - 150
  Şaduman Şeyda Gökdemir, N. Serdar Sever
 9. TÜRK-İSRAİL KRİZLERİNİN TÜRK MEDYASINDA TEMSİL ÖRNEKLERİNİN FAIRCLOUGH’IN SÖYLEM ANALİZİ İLE OKUNMASI
  Sayfalar 151 - 174
  Uğur Gündüz, İdris Arıkan
 10. İNTERNET REKLAMCILIĞINDA DAVRANIŞSAL HEDEFLEMENİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Sayfalar 175 - 190
  Hacer Taşdelen, Zülfiye Acar Şentürk
 11. METİN ERKSAN SİNEMASINDA TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK VE BUNUN FİLMLERİNE YANSIMASI
  Sayfalar 191 - 212
  Evren Günevi Uslu
 12. YEŞİL PAYLAŞIMLAR:YEŞİL MARKALARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
  Sayfalar 213 - 233
  Feyyaz Kaya