İNİF E- DERGİ
Kapak Resmi
ISSN 2528-9519 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/inifedergiİnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, bilimdeki nesnellik kriterini evrensellik ölçütünü temel alarak uygulamaktadır. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkmayı amaçlayan İNİF E- Dergi, bilim dünyasına katkı sağlamayı  kendine ilke edinmiştir.  

 

İNİF E- DERGİ

ISSN 2528-9519 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/inifedergi
Kapak Resmi

5.625

5.744İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, bilimdeki nesnellik kriterini evrensellik ölçütünü temel alarak uygulamaktadır. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkmayı amaçlayan İNİF E- Dergi, bilim dünyasına katkı sağlamayı  kendine ilke edinmiştir.  

 

Cilt 3 - Sayı 1 - May 2018
 1. ÇATIŞMACI LİDERLİK: 1 KASIM 2015 SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN SÖYLEMLERİ
  Sayfalar 5 - 22
  Yusuf DEVRAN
 2. INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR
  Sayfalar 23 - 36
  Derya ÖCAL
 3. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM BAĞLAMINDA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN TÜRKÇEYE VE TÜRK KÜLTÜRÜNE BAKIŞI
  Sayfalar 37 - 52
  Eylem ŞENTÜRK KARA, M.A. Ayşe TUNÇBİLEK
 4. HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 53 - 64
  Özlem DUĞAN
 5. KURUMSAL İLETİŞİM İŞ İLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 65 - 82
  Özgür KILINÇ, Mevlüt Akyol
 6. RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMLERİNDE VERİLEN SİNEMA DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 83 - 99
  Beyler YETKİNER
 7. MEHMET EMİN RESULZADE ÖNDERLİĞİNDE TÜRKİYE’DE ÇIKARILAN AZERBAYCAN SİYASİ MUHACERET DERGİLERİ
  Sayfalar 100 - 126
  Vefalı ENSEROV
 8. MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ
  Sayfalar 127 - 141
  Derya ÇAKMAK KARAPINAR
 9. 21. YÜZYILDA ORYANTALİST İMGELERİN TELEVİZYON ARACILIĞIYLA YENİDEN ÜRETİMİ: MICHAEL PALIN’S NEW EUROPE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 142 - 158
  Batu ANADOLU
 10. 16 NİSAN 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUM SÜRECİNİN ULUSAL BASINDAKİ HABER ÇERÇEVELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 159 - 176
  Yeşim UZUN, Fatma NİSAN
 11. KOZA-İPEK VE FEZA GRUPLARININ EKONOMİ POLİTİK DÖNÜŞÜMÜ: 12 HAZİRAN 2011 VE 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 178 - 193
  Enes BALOĞLU, Mustafa ŞEKER
 12. KURUMSAL YEŞİL İMAJIN KURUMSAL WEB SİTELERİNDE AKTARIMI: ARÇELİK VE BOSCH ÖRNEĞİ
  Sayfalar 194 - 212
  Ayça ÇEKİÇ AKYOL, Tuğba ALTUĞ
 13. SİNEMADA DÖNÜŞEN AİLE KAVRAMI ÜZERİNDEN KOLEKİF BELLEĞİN KURUCUSU OLARAK KADIN ve ERKEK: “ÇINAR AĞACI” FİLMİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 213 - 233
  Selin SÜAR ORAL, Zeynep ÇETİN ERUS
 14. TOPLUMSAL YAPININ AYNASI OLARAK SİNEMA: SÖYLEM VE ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZ YÖNTEMLERİNE GÖRE AYLA FİLMİNİN ÇÖZÜMLEMESİ
  Sayfalar 234 - 243
  Erhan YILDIRIM
 15. TÜRK BASININDA OKUR TEMSİLCİSİ KÖŞELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 244 - 267
  Hakan AŞKAN