İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)
Kapak Resmi
ISSN 2147-0936 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |

1. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi INIJOSS, yılda iki kez (Yaz ve Kış) yayımlanan, disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergide: Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, Felsefe, İktisat, İşletme, Güzel Sanatlar, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih başta olmak üzere bütün sosyal bilim alanlarındaki araştırma makalelerine, çevirilere ve kitap tanıtımlarına yer verilir.

2.  Yayın için gönderilen çalışmalar, içinde iletişim bilgilerinin (telefon, e-mail, mektup adresi) yer aldığı bir başvuru dilekçesi ile birlikte iletilmesi gerekir. İletilen bu çalışmanın içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

3.    Gönderilen yazılar 25 sayfayı geçmemesi ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmaması veya yayın için başka bir yere gönderilmemiş olması gerekir.

4.  Dergide, herhangi bir konferans, ya da kongrede sunulan fakat tam metin olarak kongre kitapçığında yayımlanmamış olan çalışmalara da yer verilir. Ancak bu tür yazıların sunulduğu etkinlik adı, yeri ve tarihi mutlaka ilk sayfada dipnot ile belirtilmelidir.

5.   Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmaların yayımlanması talep edilirse, mutlaka desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası yine ilk sayfada dipnot olarak verilmelidir.

6.  Dergiye verilen yazıların dergi yazım kılavuzuna göre hazırlanmış olması gerekir. Editör, yazım kurallarına uymayan yazıları yazarına iade etme ya da düzeltilmesi için yazara tekrar gönderme yetkisine sahiptir.

7. Editör veya editörlerin ön değerlendirmesinden geçen bir çalışma içerik bakımından incelenmek üzere iki hakeme gönderilir. Hakemlerin olumlu görüş bildirmesi durumunda çalışma yayımlanmak üzere yayın kuruluna gönderilir. Hakemlerden birisi olumsuz görüş bildirir ise makale bir üçüncü hakeme gönderilir. Bu hakem de olumlu görüş bildirir ise makale yayımlanmak üzere yayın kuruluna iletilir, aksi halde makale yayımlanmaz.

8.  Hakemler tarafından düzeltme önerilmiş ise çalışma yazara tekrar yollanır. Ancak hakem, "makale düzeltildikten sonra görmek isterim" derse yazarın düzelttiği makale tekrar aynı hakeme yollanır ve oluru alındıktan sonra yayın kurulunun onayıyla yayımlanır. Düzeltilmiş metnin belirtilen sürede dergiye ulaşıp ulaşmamasından yazar sorumludur.

9.  Yazarlar, çalışmalarını yayınlanmak üzere Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisine göndermekle, telif haklarını İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine devretmiş sayılırlar.

10.  Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Dergide yazısı yayımlanan yazarlara 2, hakemlere ise birer adet ücretsiz basılı dergi yollanır.

 

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)

ISSN 2147-0936 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi

6.030

44.408

1. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi INIJOSS, yılda iki kez (Yaz ve Kış) yayımlanan, disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergide: Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, Felsefe, İktisat, İşletme, Güzel Sanatlar, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih başta olmak üzere bütün sosyal bilim alanlarındaki araştırma makalelerine, çevirilere ve kitap tanıtımlarına yer verilir.

2.  Yayın için gönderilen çalışmalar, içinde iletişim bilgilerinin (telefon, e-mail, mektup adresi) yer aldığı bir başvuru dilekçesi ile birlikte iletilmesi gerekir. İletilen bu çalışmanın içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

3.    Gönderilen yazılar 25 sayfayı geçmemesi ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmaması veya yayın için başka bir yere gönderilmemiş olması gerekir.

4.  Dergide, herhangi bir konferans, ya da kongrede sunulan fakat tam metin olarak kongre kitapçığında yayımlanmamış olan çalışmalara da yer verilir. Ancak bu tür yazıların sunulduğu etkinlik adı, yeri ve tarihi mutlaka ilk sayfada dipnot ile belirtilmelidir.

5.   Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmaların yayımlanması talep edilirse, mutlaka desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası yine ilk sayfada dipnot olarak verilmelidir.

6.  Dergiye verilen yazıların dergi yazım kılavuzuna göre hazırlanmış olması gerekir. Editör, yazım kurallarına uymayan yazıları yazarına iade etme ya da düzeltilmesi için yazara tekrar gönderme yetkisine sahiptir.

7. Editör veya editörlerin ön değerlendirmesinden geçen bir çalışma içerik bakımından incelenmek üzere iki hakeme gönderilir. Hakemlerin olumlu görüş bildirmesi durumunda çalışma yayımlanmak üzere yayın kuruluna gönderilir. Hakemlerden birisi olumsuz görüş bildirir ise makale bir üçüncü hakeme gönderilir. Bu hakem de olumlu görüş bildirir ise makale yayımlanmak üzere yayın kuruluna iletilir, aksi halde makale yayımlanmaz.

8.  Hakemler tarafından düzeltme önerilmiş ise çalışma yazara tekrar yollanır. Ancak hakem, "makale düzeltildikten sonra görmek isterim" derse yazarın düzelttiği makale tekrar aynı hakeme yollanır ve oluru alındıktan sonra yayın kurulunun onayıyla yayımlanır. Düzeltilmiş metnin belirtilen sürede dergiye ulaşıp ulaşmamasından yazar sorumludur.

9.  Yazarlar, çalışmalarını yayınlanmak üzere Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisine göndermekle, telif haklarını İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine devretmiş sayılırlar.

10.  Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Dergide yazısı yayımlanan yazarlara 2, hakemlere ise birer adet ücretsiz basılı dergi yollanır.

 

Cilt 7 - Sayı 1 (13) - Haz 2018
 1. TEK PARTİ DÖNEMİ ALEVİ POLİTİKASI
  Sayfalar 1 - 15
  Selahattin Bakan, Ramazan Levent
 2. KOLLUK KUVVETLERİNİN DENETİMİNDE SİVİL GÖZETİM: KUZEY İRLANDA POLİS OMBUDSMANLIĞI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 16 - 31
  S. Mustafa, Önen, Mustafa Güngör
 3. MARSHALL PLANI, YENİ İPEK YOLU PROJESİ ve ÇİN-ABD REKABETİ
  Sayfalar 32 - 45
  Nesrin Demir, Osman Tekir
 4. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINDA KALİTE KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 46 - 61
  Recep GÜNEŞ, Birgül BOZKURT YAZAR, Zülkif YALÇİN
 5. KIRSAL ALANLARDA SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA İÇIN GÖÇÜN ÖNLENMESINE YÖNELİK ÖRGÜN EĞITIM ÖNERISI: BIR PILOT ARAŞTIRMA
  Sayfalar 62 - 79
  ORHAN POLAT, LUTFİYE ÖZDEMİR
 6. ATÖLYE TİPİ ÜRETİM YAPAN KOBİ’LERDE ERGONOMİ: MOBİLYA ve TAMİR BAKIM ATÖLYELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 80 - 95
  Mustafa Deste, Gizem Berber
 7. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDAKİ MUHASEBE DERSLERİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 96 - 117
  İBRAHİM AKSU, MELTEM GÜL
 8. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ANALİZ ETMEDE NÖROPAZARLAMA YÖNTEM VE ARAÇLARININ KULLANIMI
  Sayfalar 118 - 142
  atilla yücel, AHMED İhsan ŞİMŞEK
 9. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 143 - 161
  Necati ÇİFTÇİ, Sevde Yücel
 10. DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA SPORTİF ETKİNLİKLERE KATILMA DURUMUNA GÖRE SOSYAL UYUM VE BECERİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 162 - 172
  mehmet ILKIM, Metin Can KALAYCI KALAYCI, Ferhat GÜLEROĞLU, Cemal GÜNDOĞDU
 11. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAZ TATİLLERİNİ KULLANIM BİÇİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 173 - 189
  Ezgi Sumbas, Özcan Sezer
 12. HANEFÎLERCE KABUL GÖREN BAZI HADİSLERE LEKNEVÎ’NİN İTİRAZLARI
  Sayfalar 190 - 209
  Serdar Murat Gürses
 13. MALATYA’NIN YETİŞTİRDİĞİ GÜZİDE MUTASAVVIF NİYÂZÎ-İ ‎MISRÎ’NİN DİK DURUŞU‎
  Sayfalar 210 - 224
  Saffet Sancaklı
 14. JULIAN BARNES’S BEFORE SHE MET ME AS A STUDY OF LITOST
  Sayfalar 225 - 233
  Zekiye Antakyalioğlu
 15. JOSEPH JARDİNS'İN ÇEVRE ETİĞİ: ÇEVRE FELSEFESİNE GİRİŞ ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 234 - 242
  FATİH ÖZTÜRK