Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2618-6284 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Eğitim Yayınevi | https://www.injoss.com

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS) [ISSN 2618-6284]

 

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS) 2017 yılı itibariyle makale kabulüne başlamıştır. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki sayı elektronik olarak yayımlanmakta olan dergi sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, psikoloji ve güzel sanatlar gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslararası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergi’nin amacı sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir. 

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ancak diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere, olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir. Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2618-6284 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Eğitim Yayınevi | https://www.injoss.com
Kapak Resmi

1.827

2.245

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS) [ISSN 2618-6284]

 

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS) 2017 yılı itibariyle makale kabulüne başlamıştır. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki sayı elektronik olarak yayımlanmakta olan dergi sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, psikoloji ve güzel sanatlar gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslararası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergi’nin amacı sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir. 

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ancak diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere, olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir. Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 1 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. “PLAN B” FİLMİ ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 13 - 20
  armağan güneş
 2. AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 21 - 35
  H. Serdar Öge
 3. Bilgisayar Oyunlarında İslamafobi
  Sayfalar 36 - 42
  Batuhan Kalaycı, Dilek Ulusal
 4. BİR SOSYAL MEDYA PAZARLAMA TRENDİ, HATIRLI PAZARLAMA VE ETKİLEYİCİLER: INSTAGRAM FENOMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 43 - 57
  Buse Özkan
 5. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ: KIRŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 58 - 61
  Hakan Vahit Erkutlu, Halil Özcan Özdemir, Bedirhan Elden
 6. Göstergebilimsel Açıdan Coca Cola Ramazan Reklamının Çözümlemesi
  Sayfalar 62 - 67
  Dilek Ulusal, Batuhan KALAYCI
 7. Günümüz Yeni Marka Elçileri Olarak Vlogger’ların Tüketici Kanaatleri Üzerindeki Rolü: Tüketici/Takipçi Yorumları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 68 - 77
  Damla KARŞU CESUR, Ayda Sabuncuoğlu İnanç
 8. HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
  Sayfalar 78 - 86
  Çağatay ENGÜR
 9. Hasta-Hekim İlişkisi ve İletişimi: Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Örneği
  Sayfalar 87 - 95
  Çiğdem Çalapkulu, Esengül Çelenk
 10. İNTERNET REKLAMLARININ 8-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARI ÜZERİNDEKİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 96 - 104
  esin demir
 11. İŞ GÜVENLİĞİNİ KONU ALAN KAMU SPOTU REKLAMLARINDA KORKU ÇEKİCİLİĞİ KAVRAMININ KULLANILMASI
  Sayfalar 105 - 115
  Murat Arpa
 12. KAMUOYU ARAŞTIRMALARINDA VERİ DERLEME VE YENİ YÖNTEMLER
  Sayfalar 116 - 130
  Arş. Gör. Hayrullah YANIK, Prof. Dr. Nurettin GÜZ
 13. KORKU ÇEKİCİLİĞİ KAVRAMININ TRAFİK KAZALARINI KONU ALAN KAMU SPOTU REKLAMLARINDA KULLANIMI
  Sayfalar 131 - 143
  Mehmet Ozan GÜLADA
 14. KURUMSAL DEĞİŞİM VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ: COMPSTAT ÖRNEK OLAYI
  Sayfalar 144 - 165
  Yusuf Yüksel
 15. MAHREM MEKÂNLARINI REKLAM ALANINA DÖNÜŞTÜREN KADINLAR: INSTAGRAM’IN YEMEK FENOMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 166 - 180
  Ayda Sabuncuoğlu İnanç, Mehpare Yağlıcı
 16. NİETZSCHE VE HEGEL’DE TARİH BİLMECESİ
  Sayfalar 181 - 186
  GÖZDE KAYAN
 17. NÖROPAZARLAMA LİTERATÜRÜNE ETKİ EDEN NÖROBİLİM ALANLARININ VE KAVRAMLARININ NÖROPAZARLAMA BAKIŞ AÇISI İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 187 - 201
  SEVGİ SADEDİL
 18. Otantik Liderlik ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkide Demografik Faktörlerin Düzenleyici Etkisi
  Sayfalar 202 - 210
  Halil Özcan Özdemir, Hakan Vahit Erkutlu, Bedirhan Elden
 19. REKLAMLARDA CİNSEL ÇEKİCİLİK KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİSCOLATA REKLAMLARININ YOUTUBE KANALI ÜZERİNDEN NETNOGRAFİK BİR İNCELEMESİ
  Sayfalar 211 - 222
  Lala Salmanova, Tuba Çevik Ergin, Nuray Yılmaz Sert
 20. SANATLA TERAPİ PROGRAMININ BİREYLERİN KAYGI, SOSYAL KAYGI VE SAĞLIK KAYGISI DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 223 - 234
  Volkan Demir
 21. SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİNİN YENİ ARACI OLARAK BEDENLER VE BENLİKLERİN DRAMATURJİK BİR ANALİZİ
  Sayfalar 235 - 254
  Gözde Şahin, Hanife Güz
 22. SOSYAL MEDYANIN İNŞAA ETTİĞİ NARSİST KİŞİLİKLER: INSTAGRAM HESAPLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ (PİLOT ÇALIŞMA)
  Sayfalar 255 - 268
  Betül Nacakcı
 23. Sosyal Medyanın Reklam Aracı Olarak Kullanılmasında Youtube: Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesinde Bir Araştırma
  Sayfalar 269 - 278
  Çiğdem Çalapkulu, Ramazan ŞİMŞEK
 24. Türk Sinemasında Göç, Kentleşme, Gecekondulaşma ve İstanbul
  Sayfalar 279 - 285
  Irmak Naz Karakışlak
 25. ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ROLÜ
  Sayfalar 286 - 308
  sema polatcı, HÜSEYİN YILMAZ
 26. TÜRKİYE’DE ÖZÇEKİM KÜLTÜRÜ VE SANAL KİMLİK PERFORMANSI: KADIN VE ERKEK ÖZÇEKİM FOTOĞRAFLARININ BÖLGESEL FARKLILIKLARA GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 309 - 327
  özge ergin
 27. TÜRKİYE’DE REKLAMCILIK : "100 NUMARALI ADAM" FİLM ÖRNEĞİ
  Sayfalar 327 - 335
  armağan güneş
 28. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER DİSİPLİNİNE YAKLAŞIMI
  Sayfalar 336 - 346
  Çağatay ENGÜR, Merve ENGÜR
 29. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKLAM TAKİBİNDE MEDYA ARAÇLARININ ÖLÇÜMLEMESİ
  Sayfalar 347 - 359
  Çağatay ENGÜR
 30. YER MARKASI SARMALINDAN İSTANBUL MARKASI OLUŞTURMADA ÇAĞRIŞIMSAL SERMAYE ALANLARINA İLİŞKİN RETORİKSEL BİR ANALİZ
  Sayfalar 360 - 379
  Gözde Şahin, Hanife Güz
 31. YEREL YÖNETİMLERDE BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 380 - 389
  Şahin Tuğrul
 32. SOSYAL BÜTÜNLEŞMEDE AHİLİĞİN ROLÜ
  Sayfalar 390 - 399
  A. Bahadır Darı