http://dergipark.gov.tr/inonusaglik

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, editöryal yorumları, editöre mektup ve derlemeleri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin resmi dili Türkçedir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar , araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır.  Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olması gerekir. Yaınlanmak üzere kabul edilen her türlü yayın/telif hakkı dergimize aittir. Yazılardaki düşünce, öneriler  ve maddi hatalar tümüyle yazarların sorumluluğundadır.


Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 1 - May 2017