http://dergipark.gov.tr/inonusaglik

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, editöryal yorumları, editöre mektup ve derlemeleri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin resmi dili Türkçedir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar , araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır.  Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olması gerekir. Yayınlanmak üzere kabul edilen her türlü yayın/telif hakkı dergimize aittir. Yazılardaki düşünce, öneriler  ve maddi hatalar tümüyle yazarların sorumluluğundadır.


Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Ara 2017