Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 8, Sayfalar 0 - 0 2016-12-01

Reflection of Modernism and Postmodernism Processes on Consumption Culture
Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları

Harun KIRILMAZ [1] , Fatma AYPARÇASI [2]

386 7551

Modernism concept expresses the transition from the old to the new, and a process which consists of differentiation of life styles, individualization, and a social structure not depending on traditional structure and which shapes individual-society-state relationship in terms of social, economic and political aspect. Postmodernism concept, suggested as a solution to the dilemma that modernism fell into, reflects a period when radical changes were experienced in numerous fields related to social change and transitions and also in production and consumption ways with the effect of the factors such as changes experienced in globalization, information and communication technologies and spreading of mass communication devices. Modernization has brought along a transition from the production society to the consumption society. Increase of production capacity and change of production ways has mandated change of consumption ways and removal of the borders in every sense by globalization. Consumption has gone beyond the vital needs such as food, drink and sheltering along with postmodernism, and has influenced an extremely large area consisting of life style and relaxation activities, and has led to the emergence of consumption culture. Modernism, postmodernism and consumption culture concepts are dealt with in the present article and evaluations of these concepts are scrutinized. In shaping of the consumption culture making up the basic problem of the article, the effects and reflections of modernism and postmodernism processes are revealed.
Eskiden yeniye geçişi ifade eden modernizm kavramı yaşam tarzlarının farklılaşmasını, bireyselleşmeyi, geleneksel yapıya bağlı olmayan bir toplumsal yapıyı içeren ve sosyal, iktisadi ve siyasi açıdan birey-toplum-devlet ilişkisini şekillendiren bir süreci ifade etmektedir. Modernizmin içine düştüğü çıkmaza çare olarak ortaya atılan postmodernizm kavramı ise küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi faktörlerin etkisiyle toplumsal değişim ve dönüşüme ilişkin pek çok alanda olduğu gibi üretim ve tüketim şekillerinde de köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönemi yansıtmaktadır. Modernleşme, üretim toplumundan tüketim toplumuna geçişi beraberinde getirmiştir. Üretim kapasitesinin artması ve üretim şekillerinin değişmesi, küreselleşme ile her anlamda sınırların kalkması tüketim şekillerinin değişmesini zorunlu kılmıştır. Postmodernizmle birlikte ise tüketim sadece yeme, içme, barınma gibi zorunlu ihtiyaçların ötesine geçerek hayat tarzı ve dinlenme faaliyetlerini de kapsayan son derece geniş bir alanı etkisi altına alarak tüketim kültürünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu makalede modernizm, postmodernizm ve tüketim kültürü kavramlarına yer verilerek bu kavramlara yönelik değerlendirmeler üzerinde durulmaktadır. Makalenin temel problematiğini oluşturan tüketim kültürünün şekillenmesinde, modernizm ve postmodernizm süreçlerinin etkileri ve yansımaları ortaya konmaya çalışılmaktadır.
Konular
Diğer ID JA57BG42EV
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Harun KIRILMAZ

Yazar: Fatma AYPARÇASI

Bibtex @ { insanveinsan280014, journal = {İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {0 - 0}, doi = {10.29224/insanveinsan.280014}, title = {Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları}, key = {cite}, author = {KIRILMAZ, Harun and AYPARÇASI, Fatma} }
APA KIRILMAZ, H , AYPARÇASI, F . (2016). Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları. İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, 3 (8), 0-0. DOI: 10.29224/insanveinsan.280014
MLA KIRILMAZ, H , AYPARÇASI, F . "Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 3 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/insanveinsan/issue/26623/280014>
Chicago KIRILMAZ, H , AYPARÇASI, F . "Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 3 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları AU - Harun KIRILMAZ , Fatma AYPARÇASI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.280014 DO - 10.29224/insanveinsan.280014 T2 - İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 3 IS - 8 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.280014 UR - http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.280014 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları %A Harun KIRILMAZ , Fatma AYPARÇASI %T Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları %D 2016 %J İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi %P -2148-7537 %V 3 %N 8 %R doi: 10.29224/insanveinsan.280014 %U 10.29224/insanveinsan.280014
ISNAD KIRILMAZ, Harun , AYPARÇASI, Fatma . "Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 3 / 8 (Aralık 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.280014