Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 14, Sayfalar 335 - 351 2017-10-23

Processing Cultural Elements in Political Advertisements: A Semiological Analysis on the AK Party 2017 Referendum Film
Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme

Selfiye Özkan [1]

267 318

Political advertising which is one of the communication activities performed in the process of political campaigns, aims to influence the attitudes and behaviors of voters and to persuade them. In terms of political parties, political advertising has an important role. Political ads aim to provide a positive impact on electorate with use of different contents, themes, visual and voice. It is known that political advertising activities are closely connected to cultural elements, which comprise a set of beliefs that include language, values and myths of a society. Hence, political advertising includes cultural elements in ad contents. In this study, it is aimed to analyze AK Party’s ad called “Strong Turkey with Yes” published in the process of the constitutional amendment referendum via semiotic analysis. Narrative structure of that ad has been analyzed in terms of target audience, color, sound, slogan, contrasts, and signifiersignified relationship.

Siyasal kampanya sürecinde gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri arasında yer alan siyasal reklam, seçmeninin tutum ve davranışlarını etkilemeyi ve seçmeni ikna etmeyi amaçlamaktadır. Gelişen kitle iletişim teknolojileri ile birlikte siyasal partiler özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlar aracılığı ile mesajlarını seçmen kitlelere gönderebilmektedir. Siyasal partiler açısından siyasal reklamcılık günümüzde önemli bir yere sahiptir. Siyasal partiler kendilerini etkili bir şekilde seçmene anlatabilmek için siyasal reklamları etkili bir şekilde kullanmaktadırlar. Siyasal reklamlar farklı içerikler, temalar, görseller ve ses kullanımı ile seçmen kitle üzerinde olumlu etkiler sağlamayı amaçlamaktadır. Siyasal reklamcılık faaliyetlerinin kültürel unsurlarla da yakın ilişki içinde olduğu bilinmektedir. Kültür bir toplumun dilini, inançlarını, değerlerini, mitlerini kapsayan inançlar bütünüdür. Bu nedenle siyasal reklamcılık reklam içerikleri kapsamında kültürel unsurlara yer vermektedir. Bu kapsamda yaklaşan Anayasa Değişikliği Referandum sürecinde yayınlanan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ait televizyonda ve internette yayınlanan “Evet ile Güçlü Türkiye” reklam filmi göstergebilimsel analiz yöntemi ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu reklam filminin anlatı yapısı, hedef kitle, kullanılan renk, ses, slogan, anlamlandırma sürecinde temel karşıtlıklar ve gösteren gösterilen ilişkisi bağlamında analiz edilmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda siyasal reklamda, birlik, beraberlik, üretim, aydınlık gelecek, millet ve güç unsurlarının kullanıldığı ve kültürel göstergelere yer verildiği görülmektedir. 

 • Kaynakça Akarçay, Erhan. (2009). Siyaset ve Toplum, Nadir Suğur (Editör), Sosyolojiye Giriş (ss.72-97). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Aziz, Aysel. (2007).Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Balcı, Şükrü ve Enes Bal. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi / 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri’nde AKP ve CHP Reklamları: Karşılaştırmalı Bir Analiz
 • Barthes Roland: (1979).Göstergebilim İlkeleri , çev. Berke Vardar-Mehmet Rifat, An-kara: Kültür Bakanlığı
 • Çamdereli, Mete. (2006). Reklam Arası. Konya: Tablet Kitabevi.
 • Doğan, Adem. (2015). Siyasal Reklamlarda "Millet" Teması: Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 30 Mart Yerel Seçimi Örneği. Turkish studies ,10/2, 249-265.
 • Erdoğan, İrfan, 2002, İletişimi Anlamak, Pozitif Matbaacılık, İstanbul
 • Fiske, John. (1996). “İletişim Çalışmalarına Giriş” Çeviren:S. İrvan, . Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Habermas, Jürgen. (2003), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çeviren: Tanıl BoraMithat Sancar, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Haviland, William, Prins, Harald,vd. (2006). Kültürel Antropoloji. Çeviren: İnan Deniz ve Erguvan Sarıoğlu, Kaknüs Yayınları, İstanbul.s.115
 • İşliyen, Mustafa. (2014). Kodlama-Kodaçımı Bağlamında Ak Parti 30 Mart 2014 Yerel Seçim Reklamlarının İzleyiciler Üzerindeki Etkilerine Yönelik Alımlama Analizi: Nevşehir Örneği. İletişim ve diplomasi 30 Mart 2014 yerel seçimleri özel sayısı , 24-47.
 • Erzen Ü.Meltem. (2011). Tarihi, Kültürel ve Sosyal Paradigmaları ile Siyaset, İstanbul: Der Yayınları,
 • Mutlu, Erol. (2012).İletişim Sözlüğü. Ankara: Sofos Kıta Basın Dağıtım Yayıncılık
 • Özkan, Abdullah. (2007). Siyasal İletişim Stratejileri. İstanbul: Tasam Yayınları
 • Özsoy, Osman. (2009). “Seçim Kazandıran Siyasal İletişim”. İstanbul: Pozitif Yayınları
 • Sandıkçıoğlu, B. (2012). Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Siyasal İletişim. Ferruh Uztuğ& YaseminÖzgün(Editörler),Siyasalİletişim(ss.228)Eskişehir:AnadoluÜniversitesi Yayınları.
 • Tokat, Adem. (2009). 2007 genel seçimlerinde adalet ve kalkınma partisi’nin siyasal iletişim faaliyetleri ve mesaj stratejileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Dnş: Banu Terkan, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya
 • Tokgöz, Oya. (2014) “Siyasal İletişimi Anlamak” Ankara: İmge Kitabevi Yayınları
 • Tutar, Hasan, 2014, Örgütsel Psikoloji, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yalın, Bahar. (2006). "Siyaset Ve Reklam İlişkisi Üzerine/Siyasal İletişimin Reklam Boyutuna İlişkin Kuramsal Bir İnceleme", İstanbul Üniversitesi İletişim fakültesi Dergisi, sayı:25, 169-180.
Konular Sosyal
Diğer ID ORCID ID: 0000-0002-2983-4354
Yayımlanma Tarihi 2017 GÜZ
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2983-4354
Yazar: Selfiye Özkan
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { insanveinsan311801, journal = {İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {335 - 351}, doi = {10.29224/insanveinsan.311801}, title = {Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme}, key = {cite}, author = {Özkan, Selfiye} }
APA Özkan, S . (2017). Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme. İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, 4 (14), 335-351. DOI: 10.29224/insanveinsan.311801
MLA Özkan, S . "Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 4 (2017): 335-351 <http://dergipark.gov.tr/insanveinsan/issue/31560/311801>
Chicago Özkan, S . "Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 4 (2017): 335-351
RIS TY - JOUR T1 - Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme AU - Selfiye Özkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.311801 DO - 10.29224/insanveinsan.311801 T2 - İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 351 VL - 4 IS - 14 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.311801 UR - http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.311801 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme %A Selfiye Özkan %T Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme %D 2017 %J İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi %P -2148-7537 %V 4 %N 14 %R doi: 10.29224/insanveinsan.311801 %U 10.29224/insanveinsan.311801
ISNAD Özkan, Selfiye . "Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti 2017 Referandum Reklam Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 4 / 14 (Ekim 2017): 335-351. http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.311801