Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 15, Sayfalar 46 - 63 2018-01-31

ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz

Sevda Köse [1]

108 111

Bu çalışmanın amacı,  2012 yılında Uluslararası Çalışma  Örgütü Konferansındaki  işveren grubu tarafından grev hakkı ile ilgili  yapılan sert itirazların ILO’da  bir krize yol açıp açmadığının incelenmesidir. Bu konu sadece Uluslararası Çalışma Örgütü denetim mekanizması içtihatları ile sınırlandırılacak, diğer uluslararası çalışma normları bakımından bir inceleme başka bir çalışmanın odak noktasını oluşturacaktır.

 ILO’da grev hakkı ne 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin  sözleşmenin metninde  ne de 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı  sözleşmesinin metninde  yer almaktadır. 60 yıl boyunca grev hakkına örgütlenme özgürlüğünün bir parçası olarak yer verilirken  , toplu sözleşme, sendika hakkı ve grev hakkı bir bütün olarak düşünülmüştür. Bu durum ta ki 2012 yılındaki ILO Konferansı’na kadar devam etmiştir. İşveren grubundan ciddi bir itiraz ile birlikte grev hakkı ile ilgili ILO ‘da bir kriz olup olmadığı sorusu gündeme gelmeye başlamıştır. İşveren grubunun daha önceki yıllardaki itirazlarına göre 2012 yılında yapılan bu itiraz oldukça sert bir itirazdır. İşveren grubu grev hakkını ve buna bağlı olarak Uzmanlar Komitesinin ILO standartlarının uygulanması konusundaki raporlarını sorgulamasıyla başlamıştır.

grev hakkı, uluslararası çalışma örgütü, ILO krizi
 • Centel, Tankut. Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri. İstanbul: Mess, 1999.
 • Gemalmaz, Mehmet Semih. Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri II. Cilt Uluslararası Sistemler. Ankara: Legal, 2010.
 • Gülmez Mesut. Uluslararası Sosyal Politika. Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara:Hatipoğlu Basım ve Yayım, 2011.
 • Gülmez, Mesut. Sendikal Hakların Ulusal Üstü Kuralları, Oluşumu ve Uygulanması. 2. Baskı. Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayın, 2014.
 • Gülmez, Mesut. Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliğine Uyum Sorunu. Ankara: Belediye İş Yayınları, 2005.
 • Gülmez, Mesut. “Sendika Hakkı, Toplu Sözleşme ve Grevi de İçeren Toplu Eylem Haklarını Kapsar mı?”. Çalışma ve Toplum Dergisi. 18/3 (2008): 137-169.
 • Gülmez, Mesut. “Sendika Özgürlüğüne Saldırı Yakınmaları”. Amme İdaresi Dergisi. 18/4 (1988): 105-120.
 • Hovary, Claire La. “Showdown at The ILO? A Historical Perspective on Employer’s Group’s 2012 Challenge to the Right to Strike”. Industrial Law Journal. 42/4 (2013): 338-368.
 • Hoffman, Claduia. Grev Hakkı ve Uluslararası Çalışma Örgütü. İstanbul: Frederich Ebert Vakfı, 2014.
 • Hoffman, Claudia ve Norbert Schuster. “It ain’t Cover Till It’s Over: The Right to Strike and the Mandate of the ILO Committe of Experts Revisited”. ILO, Working Paper No: 40, 2016: 1-37.
 • Hoffman, Claudia ve Norbert Schuster. “Some Reflections on The Right To Strike and Its Treatment on The ILO”. ILO, Working Paper No: 28, 2014: 1-30.
 • ILO. 311th Reports of Freedom of Association Committee. Vol: 81, Seri: B, No: 3, 1998.
 • ILO. Governing Body Report. Digest of Decisions and Principles of the Freedom of Association Committee. 2006.
 • ILO. Governing Body Report. Fifth Item on the Agenda: The Standards Initiative 323rd Session. 12-27 March 2015.
 • ILO. Governing Body Report. Matters Arising Out of Work of The International Labor Conference. International Labour Conference 317th Session. 2013.
 • ILO. Minutes of the 316th Session of the Governing Body of the International Labour Office. Geneva: 316th Session. 2012.
 • ILO. Minutes of the 317th Session of the Governing Body of the International Labour Office, Geneva: 317th Session. 2013.
 • ILO. Report of Director –General. Democratisation and the ILO. Geneva: International Labour Conference, 79th Session. 1992.
 • ILO. Report of the Commitee on the Application of Standards: Submission, Discussion, and Approval. Record of Proceedings, No 27, International Labour Conference 101st Session. 2012.
 • ILO. Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations. ILC 43rd Session, Part: 1, Report: 3, 1959.
 • ILO. Sixth Report of the International Labour Organisation to the United Nations. 1952.
 • ILO. “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasası”. ILO internet sitesi, http:// www.ilo.org.
 • International Trade Union Confederation (ITUC). The Right to Strike and the ILO: The Legal Foundations. March 2014: 1-122.
 • Kaboğlu, İbrahim. Özgürlükler Hukuku. 6. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi, 2002.
 • Kaya, Pir Ali. Uluslararası Sosyal Politika: Teorisi, Uluslararası Çalışma Normları ve Güncel Gelişmeler. Bursa: Siyasal Kitabevi, 2014.
 • Kloosterman, John ve Littler Shareholder. “The Right to Strike: The ILO’s Freedom of Association Convention”. Ius Laboris Global Human Resources Lawyers Bulletin. 2013.
 • Maupain, Francis. “The ILO Regular Supervisory System: A Model in Crisis?”. International Organizations Law Review. 10/1 (2013): 117-165.
 • Novitz, Tonia. “Connecting Freedom of Association and Right to Strike: European Dialogue with the ILO and Its Potential Impact”. Canadian Labour and Employment Law Journal. 15/3 (2010): 465-494.
 • Swepston, Lee. “Human Rights Law and Freedom Of Association: Development Through ILO Supervision”. International Labour Review. 137/2 (1998): 169-194.
 • Vogt, Jeffrey S. “The Right to Strike and the International Labour Organisation”. King’s Law Journal. 27/1 (2016): 110–131.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Yayımlanma Tarihi Kış
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sevda Köse
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { insanveinsan323946, journal = {İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {46 - 63}, doi = {10.29224/insanveinsan.323946}, title = {ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz}, key = {cite}, author = {Köse, Sevda} }
APA Köse, S . (2018). ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz. İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, 5 (15), 46-63. DOI: 10.29224/insanveinsan.323946
MLA Köse, S . "ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 46-63 <http://dergipark.gov.tr/insanveinsan/issue/34917/323946>
Chicago Köse, S . "ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 46-63
RIS TY - JOUR T1 - ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz AU - Sevda Köse Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.323946 DO - 10.29224/insanveinsan.323946 T2 - İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 63 VL - 5 IS - 15 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.323946 UR - http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.323946 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz %A Sevda Köse %T ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz %D 2018 %J İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi %P -2148-7537 %V 5 %N 15 %R doi: 10.29224/insanveinsan.323946 %U 10.29224/insanveinsan.323946
ISNAD Köse, Sevda . "ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 5 / 15 (Ocak 2018): 46-63. http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.323946