Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 15, Sayfalar 21 - 45 2018-01-31

Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması
Investigation of Adult Attitudes Towards Health News

Harun Kırılmaz [1] , Yonca Yıldırım [2]

127 139

Bu araştırmanın amacı, yetişkinlerin kitle iletişim araçları yoluyla verilen sağlık eğitimi haberlerine yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma tarama modeline uygun olarak Nisan 2017’de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde araştırmaya katılmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 208 poliklinik hastası üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akgün (2014) tarafından geliştirilen “Yetişkinlerin Kitle İletişim Araçlarıyla Verilen Sağlık Haberlerini Değerlendirme Anketi” ve “Kitle İletişim Araçlarıyla Verilen Sağlık Haberlerine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve fark istatistikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre yetişkinlerin kitle iletişim araçlarıyla verilen sağlık eğitimi haberlerine yönelik gerçekçi bulma, önemli bulma ve genel tutumları orta düzeydedir. Yetişkinlerin sağlık eğitimi ihtiyaçlarını gidermede kitle iletişim araçlarını kullanma sıklığı arttıkça, kitle iletişim araçlarıyla verilen sağlık eğitimi haberlerini gerçekçi ve önemli bulma tutumları artmaktadır. Yetişkinlerin sağlık eğitiminde kullanılan kitle iletişim araçlarına güven düzeyi arttıkça kitle iletişim araçlarıyla verilen sağlık eğitimi haberlerini gerçekçi ve önemli bulma tutumları artmaktadır.

The aim of this research is to determine the attitudes of adults towards health education news delivered via mass media. The study was conducted on 208 outpatients who voluntarily participated in the research hospital in Kocaeli University Medical Faculty Hospital in April 2017 in accordance with the screening model. As a means of collecting data in the research, "Adults' Health Questionnaire Survey" and "Attitude Scale Towards Health News Given by Mass Media" developed by Akgün (2014) were used. Descriptive statistics and difference statistics were used in the analysis of the data. According to findings from the research, realistic finding, important finding and general attitudes towards health education news delivered by mass media are moderate. As the frequency of using the mass media increases as adults are getting away from their health education needs, the attitude of finding realistic and important health education news delivered by mass media is increasing. As the level of confidence in the mass media used in the health education of adults increases, the attitude of finding realistic and important health education news delivered by mass media is increasing.

 • Akgün, Gülsüm. “Yetişkinlerin Kitle İletişim Araçları Yoluyla Verilen Sağlık Eğitimi Haberlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2014.
 • Çağatay, Güler ve Songül Vaizoğlu. “Toplum Sağlığı Eğitimi: Sağlık için Eğitim”. Yeni Türkiye. 39 (2001): 796-797.
 • Çınarlı, İnci. Sağlık İletişimi ve Medya. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2008.
 • Demir, Vedat. Medya Etiği. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 2006.
 • Duman, Ahmet. Yetişkinler Eğitimi. Ankara: Ütopya Yayınevi, 2007.
 • Geray, Cevat. Halk Eğitimi. Ankara: İmaj Yayınevi, 2002.
 • Gökkoca, F. Zuhal Ulusoy. “Sağlık Eğitimi Açısından Temel İlkeler”. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 10/10 (2001): 371-374.
 • Güneş, Firdevs. Yetişkin Eğitimi. Ankara: Ocak Yayınları, 1996.
 • Girgin, Atilla. Gazeteciliğin Temel İlkeleri. İstanbul: Der Yayınları, 2008.
 • Lowe, Jone. Dünyada Yetişkin Eğitimine Toplu Bakış. Çev., Turhan Oğuzkan. Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 1985.
 • Miser, Rıfat. Halk Eğitimi ve Toplum Kalkınması. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999.
 • Miser, Rıfat. “Küreselleşen Dünyada Yetişkin Eğitimi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 35/1-2 (2002): 55-60.
 • Onur, Bekir. Gelişim Psikolojisi. Ankara: İmge Kitabevi, 2008.
 • Okçabol, Rıza. Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi). Ankara: Ütopya Yayınevi, 2006.
 • Özden, Mehmet. Sağlık Eğitimi Ders Kitabı. Ankara: Kadıoğlu Maatbacılık, 1991.
 • Özden, Mehmet. Sağlık Eğitimi. Ankara: Feryal Matbaacılık, 1993.
 • Park, Sung- Jung. “Korean Women’s Development Institute; South Korea the Change of South Korean Adult Education in Globalization”, International Journal of Lifelong Education. 21/3 (2002): 285-294.
 • Penirci, Gülşah. “Yetişkin Eğitimi Kurslarının Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Öğrenen İlke ve Özelliklerine Göre İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2014.
 • Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi, 1999.
 • Yüksel, Erkan. Medyanın Gündem Belirleme Gücü. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2001.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Yayımlanma Tarihi Kış
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6055-6826
Yazar: Harun Kırılmaz
Kurum: Sakarya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8537-6602
Yazar: Yonca Yıldırım
Kurum: Sakarya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { insanveinsan347575, journal = {İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {21 - 45}, doi = {10.29224/insanveinsan.347575}, title = {Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Yonca and Kırılmaz, Harun} }
APA Kırılmaz, H , Yıldırım, Y . (2018). Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması. İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, 5 (15), 21-45. DOI: 10.29224/insanveinsan.347575
MLA Kırılmaz, H , Yıldırım, Y . "Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 21-45 <http://dergipark.gov.tr/insanveinsan/issue/34917/347575>
Chicago Kırılmaz, H , Yıldırım, Y . "Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 21-45
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması AU - Harun Kırılmaz , Yonca Yıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.347575 DO - 10.29224/insanveinsan.347575 T2 - İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 45 VL - 5 IS - 15 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.347575 UR - http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.347575 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması %A Harun Kırılmaz , Yonca Yıldırım %T Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması %D 2018 %J İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi %P -2148-7537 %V 5 %N 15 %R doi: 10.29224/insanveinsan.347575 %U 10.29224/insanveinsan.347575
ISNAD Kırılmaz, Harun , Yıldırım, Yonca . "Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılması". İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 5 / 15 (Ocak 2018): 21-45. http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.347575