Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 19, Sayfalar 63 - 77 2019-01-31

Çağdaş Sanat ve Kimlik : Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme
Contemporary Art and Identity: A Review from Grayson Perry Artworks

Çiğdem Saç Kavrayan [1]

12 45

1960’lı yıllardan günümüze kadar süregelen çağdaş sanat, üretim yöntemleri açısından sanatçıların tamamen farklılaştığı bir akımı oluşturmaktadır. Çağdaş sanat feminizm, küreselleşme, çevre, teknoloji, kimlik, sınıf gibi kavramlarla ilgilenmektedir. Çağdaş sanatçıların disiplinler arası çalışmalar, çeşitli materyaller, değişik teknikler ile farklılaştıkları görülmektedir. Çağdaş sanatçılar geniş ilgi alanları içinde farklı cinsel kimlikler ve alt kimlikleri de tartışmaktadır. Grayson Perry, Britanya’nın en tanınmış çağdaş sanatçıları arasında yer almaktadır. Günümüz çağdaş sanatının en sıra dışı ve ikonik isimlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Grayson Perry, toplumdaki sınıf farklarını, modern sıkıntıları ve kimlik meselelerini ele almaktadır. Seramik, baskı ve heykel çalışan Grayson Perry, eserlerinde ipek, pamuklu kumaş, pirinç, fotoğraf gibi çeşitli malzemeler kullanmaktadır. Bu çalışmada Grayson Perry’nin kimlik kavramını eserlerinde ele alışı incelenmektedir.

From the 1960s to the present, contemporary art forms a movement in which artists are completely differentiated in terms of production methods. Contemporary art deals with concepts such as feminism, globalization, environment, technology, identity and class. It is seen that contemporary artists differ with interdisciplinary studies, various materials and different techniques. Contemporary artists also discuss different sexual identities and sub-identities within their wide range of interests. Grayson Perry is one of Britain’s most renowned contemporary artists. It is considered to be one of the most extraordinary and iconic names of contemporary art. Grayson Perry discusses class differences in society, modern problems and issues of identity. Grayson Perry, who works in ceramics, printing and sculpture, uses various materials such as silk, cotton fabric, rice, photography in his compositions. This study examines Grayson Perry’s concept of identity in his compositions.

 • Alp, Kafiye Özlem. “Sanatın Temsili ve Postmodern Sanatta Temsil”. ART-E Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi. 12 (2013): 40-61.
 • Antmen, Ahu. 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2014.
 • Artlyst. “Grayson Perry Climbing The Populist Mountain Serpentine Review”. Son güncelleme 28 Ocak, 2018. http://www.artlyst.com/reviews/grayson-perry-climbing-populist-mountain-serpentine-review-edward-lucie-smith.
 • Artun, Ali ve Nursu Örge. Çağdaş Sanat Nedir?. İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.
 • Aşkın, Muhittin. “Kimlik ve Giydirilmiş Kimlikler”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10/2 (2007): 213-220.
 • Bayrak, Bengisu. “Çağdaş Sanat Pazarında Bir Marka Olmak: Bir Vaka İncelemesi Olarak Damien Hirst”. Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2/1 (2012): 240-271.
 • British Council. “Grayson Perry Türkiye’de”. Erişim 25 Ocak, 2018. http://www.britishcouncil.org.tr/graysonperry/about.
 • Çadırcı, Orçun. “Çağdaş Sanat Sürecinde Resimsel Bir Dil Olarak Neo-Geo”. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 5(2010): 53-60.
 • Douglas, Caroline, Suzanne Moore. Grayson Perry: The Vanity Of Small Differences. London: Hayward Gallery Publishing, 2013.
 • Fredric, Jameson, Jean-François Lyotard ve Jürgen Habermas. Postmodernizm. Haz., Necmi Zeka. Çev., Gülengül Naliş, Dumrul Sabuncuoğlu, Deniz Erksan. İstanbul: Kıyı Yayınları, 1994.
 • Jones, Wendy. Grayson Perry: Portrait of an Artists As A Young Girl. UK: Vintage Books, 2007.
 • Karaduman, Sibel. “Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü”. Journal of Yaşar Üniversitesi. 17/5 (2010): 2886-2899.
 • Kikasworld. “Grayson Perry Üzerine”. Erişim 28 Ocak, 2018. https://kikasworld.com/2015/06/18/grayson-perry-uzerine.
 • Klein, Jacky. Grayson Perry. 2nd Edition, London: Thames & Hudson, , 2009.
 • Londra Notları. “Peki Ama Kim Bu Grayson Perry”. Erişim 01 Şubat, 2018. https://londranotlari.wordpress.com/2015/03/08/peki-ama-kim-bu-grayson-perry.
 • Mimarizm. “Grayson Perry’den Küçük Farklılıklar”. Erişim 27 Kasım, 2017. http://www.mimarizm.com/etkinlikler/sergiler/grayson-perry-den-kucuk-farkliliklar_121380.
 • Möngü, Bahtinur. “Postmodernizm ve Postmodern Kimlik Anlayışı”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 17/2 (2013): 27-36.
 • New Statesman. “Grayson Perry : The Rise and fall of Default Man”. Erişim 1 Şubat, 2018. https://www.newstatesman.com/culture/2014/10/grayson-perry-rise-and-fall-default-man.
 • Papila, Aytül. “Kimliğin Anlatım Aracı Olarak Sanat”. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1 (2007): 176-190.
 • Perry, Grayson. Playing to the Gallery. Penguin Books Ltd., 2014.
 • Rajchman, John. “Çağdaş : Yeni Bir Fikir mi?”. Çağdaş Sanat Nedir?. Ed., Ali Artun, Nursu Örge. İstanbul: İletişim Yayınları, 2014, 19-40.
 • Salom. “Grayson Perry ve Küçük Farklılıklar”. Erişim 28 Ocak, 2018. http://www.salom.com.tr/haber-95800grayson_perry_ve_kucuk_farkliliklar.html.
 • Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük. Ankara, 2006.
 • Uçar, Alpaslan. “Çağdaş Sanatta Kimlik Açılımı ve Yeni Önermeler”. Ege Eğitim Dergisi. 15/2 (2014): 416-427.
 • Whitham, Graham ve Grant Pooke. Çağdaş Sanatı Anlamak. Çev., Tufan Göbekçin. İstanbul: Optimist Yayınları. 2010.
 • Yaman, İsmail Şamil, Tahir Ekim, Serpil Sungur ve Ceyhan Özer. Çağdaş Dünya Sanatı. Ankara: Saray Matbaacılık, 2013.
 • Yılmaz, Mehmet. Modernizmden Postmodernizme Sanat. Ankara: Ütopya Yayınları, 2006.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kış-2019
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9570-1712
Yazar: Çiğdem Saç Kavrayan (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @sanat ve edebiyat { insanveinsan407617, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {63 - 77}, doi = {10.29224/insanveinsan.407617}, title = {Çağdaş Sanat ve Kimlik : Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Saç Kavrayan, Çiğdem} }
APA Saç Kavrayan, Ç . (2019). Çağdaş Sanat ve Kimlik : Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme. İnsan ve İnsan, 6 (19), 63-77. DOI: 10.29224/insanveinsan.407617
MLA Saç Kavrayan, Ç . "Çağdaş Sanat ve Kimlik : Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme". İnsan ve İnsan 6 (2019): 63-77 <http://dergipark.gov.tr/insanveinsan/issue/43006/407617>
Chicago Saç Kavrayan, Ç . "Çağdaş Sanat ve Kimlik : Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme". İnsan ve İnsan 6 (2019): 63-77
RIS TY - JOUR T1 - Çağdaş Sanat ve Kimlik : Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme AU - Çiğdem Saç Kavrayan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.407617 DO - 10.29224/insanveinsan.407617 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 77 VL - 6 IS - 19 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.407617 UR - http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.407617 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Çağdaş Sanat ve Kimlik : Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme %A Çiğdem Saç Kavrayan %T Çağdaş Sanat ve Kimlik : Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 19 %R doi: 10.29224/insanveinsan.407617 %U 10.29224/insanveinsan.407617
ISNAD Saç Kavrayan, Çiğdem . "Çağdaş Sanat ve Kimlik : Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme". İnsan ve İnsan 6 / 19 (Ocak 2019): 63-77. http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.407617