Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 19, Sayfalar 45 - 62 2019-01-31

Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market
Emek Göçü ve Uluslararası Çalışma Standartları: Emek Piyasası Açısından Bir Değerlendirme

İlknur Karaaslan [1] , Abdulkadir Şenkal [2]

9 56

Migration is a complex process and has many dimensions to deal with, such as governance, the protection of migrant workers, development linkages and international cooperation. Labour migration is also related to wage differentials, the relative ease or difficulty of relocating to another country and the absence of support networks. In the world millions of workers (labour) are travelling within and outside their countries in order to get jobs, better opportunities of employment and life. According to the ILO statistics its estimated that 232 million workers are international migrants in 2015. It’s been foreseen by ILO that globalization, demographic shifts, conflicts and climate change will be increasing the number of workers who will be seeking employment and security outside their countries. The economic globalization has increased that number especially in the developing countries in where there is a huge problem of unemployment and poverty.

Göç karmaşık bir süreçtir ve yönetişim, göçmen işçilerin korunması, kalkınma bağlantıları ve uluslararası işbirliği gibi başa çıkmak için pek çok boyutu vardır. İşgücü göçü aynı zamanda ücret farklılıkları, başka bir ülkeye yeniden yerleşmenin göreceli kolaylığı veya zorluğu ve destek ağlarının olmamasıyla da ilgilidir. Dünyada milyonlarca işçi (işgücü) iş bulmak, istihdam ve yaşam için daha iyi fırsatlar elde etmek amacıyla kendi ülkeleri içinde ve dışında seyahat etmektedir. ILO istatistiklerine göre, 2015 yılında 232 milyon işçinin uluslararası göçmen olduğu tahmin ediliyor. ILO tarafından, küreselleşme, demografik değişimler, çatışmalar ve iklim değişikliğinin, ülkeleri dışında istihdam ve güvenlik arayan işçilerin sayısını artıracağı öngörülüyor. Ekonomik küreselleşme, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük bir işsizlik ve yoksulluk sorununun söz konusu olduğu yerlerde bu sayıyı artırmıştır.

 • Berger, Suzanne. “Introduction”. Ed., Suzanne Berger and Ronald Dore. National Diversity and Global Capitalism. New York: Cornell University Press, 1996.
 • Borjas George, Richard. B. Freeman and Lawrence F. Katz. “How Much Do Immigration and Trade Affect Labour Market Outcomes”. Brookings Papers on Economic Activity. 1 (1997): 1-90.
 • Brucker, Herbert. “The Labour Market Challenge Does International Migration Challenge Labour Markets in Host Countries? A Critical Review of the Recent and Traditional Literature”. Research Report Background Paper, EU-US Immigration Systems 2011/21. Washington DC: Migration Policy Institute, 2011.
 • Castles, Stephen and Mark J. Miller. The Age of Migration. London: Palgrave, 3th Edition, 2003.
 • Deacon, Bob and Michelle Hulse. “The Making of Post-Communist Social Policy: The Role of International Agencies”. Journal of Social Policy. 26/1 (1997): 43-62.
 • Esping-Andersen, Gøsta. “After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy”. Ed. Gøsta Esping-Andersen. Welfare States in Transition. National Adaptations in Global Economies. London: Sage, 1996.
 • Felice, William F. “The Viability of the United Nations Approach to Economic and Social Human Rights in a Globalized Economy”. International Affairs. 75/3 (1999): 563-598.
 • Ferguson, Clare. Global Social Policy Principles: Human Rights and Social Justice: Social Development Division. London: DFID, 1999.
 • Golub, Stephen S. “International Labour Standards and International Trade”. IMF Working Paper. WP/97/37, 1997.
 • Hollifield James F. “World Migration 2003 Challenges and Responses for People on the Move”. The Emerging Migration State, International Migration Review. Geneva: IOM. 38/3 (2003).
 • Iregui, Ana Maria. “Efficiency Gains From the Elimination of Global Restrictions on Labour Mobility”. Ed. George J. Borjas and Jeff Crisp. Poverty, International Migration and Asylum. London: Palgrave, 2005.
 • Kenny, Tom. Sosyal Hakları Avrupa’nın Her yerinde Uygulatalım. Çev., Tekin Akıllıoğlu. Ankara: A.Ü. S.B.F. İnsan Hakları Merkezi Yayınları, 1997.
 • Krugman, Paul. “Competitiveness: A Dangerous Obsession”. Foreign Affairs. 73/2 (1994): 28-44.
 • Lee, Eddy. “Globalization and Labour Standards: A Review of Issues”. International Labour Review. 136/2 (1997): 173-189.
 • Myrdal, Hans-Goran. “The ILO in the Cross-Fire: Would it survive the Social Clasue?”. Der. W. Sengerberger and D. Campell. International Labour Standards and Economic Interdependence. Geneva: ILO, 1994.
 • Papademetriou, Demetrios and Philip L. Martin. The Unsettled Relationship: Labour Migration and Economic Development. New York: Greenwood Press, 1991.
 • Parlak, Zeki. “Küreselleşme ve Çalışma Standartları”. Bilgi 9/2 (2004): 43-90.
 • Ramseh, Mishra. “Beyond the Nation State: Social Policy in an Age of Globalization”. Social Policy & Administration. 32/5 (1998):481-500.
 • Rango, Marzia and Frank Laczko, Global Migratıon Trends: An overview. Geneva: IOM, 2014.
 • Sapir, Andre. “The Interaction between Labour Standards and International Trade Policy”. The World Economy. 18/6. 1995.
 • Şenkal, Abdülkadir. Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika. İstanbul: Alfa Yayınları, 2011.
 • Taylor-Gooby, Peter. “Postmodernism and Social Policy: A Great Leap Backwards?”. Journal of Social Policy. 23/3 (1994): 385-404.
 • Verma, Anil. Global Labour Standards: Can We Get from Here to There?”. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. 19/4 (2003): 515-534.
 • World Migration in Figures (2013). OECD-UNDESA October 2013.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kış-2019
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İlknur Karaaslan
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Abdulkadir Şenkal (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { insanveinsan451924, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {45 - 62}, doi = {10.29224/insanveinsan.451924}, title = {Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market}, key = {cite}, author = {Karaaslan, İlknur and Şenkal, Abdulkadir} }
APA Karaaslan, İ , Şenkal, A . (2019). Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market. İnsan ve İnsan, 6 (19), 45-62. DOI: 10.29224/insanveinsan.451924
MLA Karaaslan, İ , Şenkal, A . "Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market". İnsan ve İnsan 6 (2019): 45-62 <http://dergipark.gov.tr/insanveinsan/issue/43006/451924>
Chicago Karaaslan, İ , Şenkal, A . "Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market". İnsan ve İnsan 6 (2019): 45-62
RIS TY - JOUR T1 - Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market AU - İlknur Karaaslan , Abdulkadir Şenkal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.451924 DO - 10.29224/insanveinsan.451924 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 62 VL - 6 IS - 19 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.451924 UR - http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.451924 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market %A İlknur Karaaslan , Abdulkadir Şenkal %T Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 19 %R doi: 10.29224/insanveinsan.451924 %U 10.29224/insanveinsan.451924
ISNAD Karaaslan, İlknur , Şenkal, Abdulkadir . "Emek Göçü ve Uluslararası Çalışma Standartları: Emek Piyasası Açısından Bir Değerlendirme". İnsan ve İnsan 6 / 19 (Ocak 2019): 45-62. http://dx.doi.org/10.29224/insanveinsan.451924