Yazım Kuralları

İnsan ve İnsan Dergisi’ne Gönderilecek Makalelerde Uyulması Gereken Kâğıt ve Yazım Düzeni

A4 Kağıt düzeni Kenar boşlukları: Sol: 3,5 cm Sağ: 3,5 cm Üst: 2,5 cm Alt: 2,5 cm Metin içi Yazı tipi: Times New Roman Punto büyüklüğü: 11 punto

Hizalama: İki yana yaslı Paragraflarda girinti boşluğu: Sol: 0 pt Sağ: 0 pt Özel: Yok Paragraf aralığı: Önce: 6 nk Sonra: 6 nk

Satır aralığı: Tek Alıntı paragraflarda girinti boşluğu: Sol: 30 pt Sağ: 0 pt Özel: Yok Başlıklar Yazı tipi biçimi: Koyu Başlıklarda Yalnızca İlk Harfler Büyük olmalı (“ve”, “veya”, “ile” gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır).

Yazı tipi: Times New Roman Punto büyüklüğü: 11 punto

Paragraf girinti boşluğu: Sol: 0 pt Sağ: 0 pt Özel: Yok Paragraf aralığı: Önce: 12 nk Sonra: 6 nk Satır aralığı: Tek Başlık numaralandırma Dipnotlar

Yazı tipi: Times New Roman Hizalama: İki yana yaslı

Paragraf girinti boşluğu: Sol: 0 pt Sağ: 0 pt Özel: Yok

Paragraf aralığı: Önce: 0 nk Sonra: 0 nk

Satır aralığı: Tek Punto büyüklüğü: 10 punto Kaynakça

Yazı tipi: Times New Roman Punto büyüklüğü: 11 pt

Hizalama: İki yana yaslı Paragraf girinti boşluğu: Sol: 0 pt Sağ: 0 pt Özel: Asılı (Değer: 0,7 cm)

Paragraf aralığı: Önce: 6 nk Sonra: 6 nk

Satır aralığı: Tek Tablo, Şekil, Grafik, Resim, Fotoğraf başlıkları

Yazı tipi: Times New Roman Başlıklarda Yalnızca İlk Harfler Büyük olmalı (“ve”, “veya”, “ile” gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır).

Paragraf girinti boşluğu: Sol: 0 pt Sağ: 0 pt Özel: Yok

Tablo başlıkları tablonun üzerinde, Şekil, Grafik, Resim başlıkları ise şekil veya grafiklerin altında verilmelidir. Tablo veya Grafikler aşağıdaki gibi numaralandırılmalıdır. Tablo 1: Tablo Başlığı Grafik 2: Grafik Başlığı Tablo içerikleri Tablolar (satır, sütün ve hücreler) düzenleme sırasında karışıklığa ve veri kaybına yol açmayacak şekilde hazırlanmış olmalıdır. Bu çerçevede, makalelerde kullanılan tablolar, Word belgenin dışında, ayrıca Excel dosya içinde de gönderilmelidir.

Şekil veya grafikler Şekil veya grafikler Word dosya dışında, ayrıca Excel dosya olarak da gönderilmelidir. Resimler Resim formatında olan öğelerin çözünürlüğü yüksek olmalı; resim öğeleri Word dosyanın haricinde, ayrıca resim dosyası olarak da gönderilmelidir.

Yazıma ve atıflara dair diğer hususlar Kitap, Dergi, Ansiklopedi vb. eserlerin yazımında bu tür eserler tırnak içine alınmamalı veya koyu yazılmamalıdır. Kitap gibi eserler genel yazım kurallarına göre italik yazılmalıdır.

Dipnot ve kaynakça için Chicago dipnot ve kaynakça sistemi kullanılmalıdır. Bkz. (Atıf ve kaynakça yazım kılavuzu)