İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-6786 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |