İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/inuefd

EDİTÖR DEĞİŞİMİ

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin yeni editörü olarak 2018 Aralık sayısından itibaren Prof. Dr. Ahmet KARA görevlendirilmiştir. 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Yayınlanması istenen çalışmalar OJS sistemine yüklenmelidir. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Yayın sıklığı politikası:

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar  ERKEN GÖRÜNÜM sayısına eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

ISSN (Eski) : 1300-2899  e-ISSN : 2149-9683 DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi ULAKBIM (TR DİZİN), EBSCOHost Education Research Complete, Index Copernicus, DOAJ Open Access, SOBIAD tarafından taranmaktadır*

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/inuefd
Kapak Resmi

136.366

147.445

EDİTÖR DEĞİŞİMİ

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin yeni editörü olarak 2018 Aralık sayısından itibaren Prof. Dr. Ahmet KARA görevlendirilmiştir. 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Yayınlanması istenen çalışmalar OJS sistemine yüklenmelidir. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Yayın sıklığı politikası:

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar  ERKEN GÖRÜNÜM sayısına eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

ISSN (Eski) : 1300-2899  e-ISSN : 2149-9683 DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi ULAKBIM (TR DİZİN), EBSCOHost Education Research Complete, Index Copernicus, DOAJ Open Access, SOBIAD tarafından taranmaktadır*

Cilt 19 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Tekniği İle Yapılan Laboratuar Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 1 - 20
  Fahrettin YILMAZ, Ataman KARAÇÖP
 2. Ters Yüz Edilmiş Yabancı Dil Sınıfında Öğrencilerin Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerileri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 21 - 35
  Mücahit ÖZTÜRK, Ünal ÇAKIROĞLU
 3. Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Kâğıttan Ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 36 - 52
  Oğuzhan KURU
 4. Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Olan “Çocuklara İlk Bilgiler” Adlı Kitabın Erken Çocukluk Eğitimi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 53 - 66
  Azize UMMANEL
 5. 6. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Kavramları Anlama Düzeylerine Alıştırma ve Tekrar Yazılımında Hazırlanan Materyalin Etkisi
  Sayfalar 67 - 81
  Serpil Kalaycı, Elif Bakır
 6. Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekiller Üzerine Akıl Yürütme Becerilerinin Üniversite ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 82 - 97
  Aziz İLHAN, Recep ASLANER
 7. Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 98 - 114
  Ezgi DÜLGER, Ayşe Dilşad ATALAR
 8. Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu
  Sayfalar 115 - 127
  İlker DERE, Erkan DİNÇ
 9. Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar
  Sayfalar 128 - 140
  Asiye Dursun, Bahtiyar Eraslan Çapan
 10. Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma ve Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi
  Sayfalar 141 - 153
  Serpil Özdemir, Arzu Çevik
 11. Okul Öncesi Eğitime Katılımın Daha Sonraki Yıllardaki Akademik Başarıya Etkisi: TEOG Sınavları
  Sayfalar 154 - 173
  Burcu Türkkaş Anasız, C. Ergin Ekinci, B. Yağız Anasız
 12. Öğretim Elemanı/Üyelerinin Düşünme Becerileri Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 174 - 188
  Z. Nurdan BAYSAL, Seda ÇARIKÇI, Burcu YAŞAR
 13. Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor?
  Sayfalar 189 - 203
  Nur Ütkür
 14. Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı Kavramlarına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Aracılığıyla İncelenmesi
  Sayfalar 204 - 225
  Bilgi Başak Özgün, Gülşah Gürkan, Sibel Kahraman
 15. Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kutlanan veya Anılan Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 226 - 239
  Hanife KESKİN, Gülşah KURU
 16. Dijital Materyallerde Kullanılan Etkileşimlerin Türlerine Yönelik Öğrenci Deneyimleri
  Sayfalar 240 - 254
  Elif TAŞLIBEYAZ, Onur Burak DURSUN, Selçuk KARAMAN
 17. Eğitim Yönetiminde Geleneksel Bilim Eleştirisi: Evers ve Lakomski’nin Natüralist Bağdaşımcı Epistemolojisi Üzerine Düşünceler
  Sayfalar 255 - 268
  MURAT ÖZDEMİR
 18. Ortaokul Öğrencilerinin PISA Soruları Karşısında Muhakeme Etme Becerileri
  Sayfalar 269 - 292
  Belgin BAL İNCEBACAK, Esen Ersoy
 19. Öğretmenlerin Öz Yeterlilik, Proaktif Kişilik ve Değişime Açıklık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 293 - 311
  Fatih BOZBAYINDIR, Sedat ALEV
 20. 9-12 Yaş Çocukların Estetik Değer Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 312 - 327
  İrfan Nihan DEMİREL
 21. Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 328 - 340
  Serkan ASLAN, Birsel AYBEK
 22. An Analysis of Some Variables Influencing Parental Attitudes towards Technology and Application Use and Digital Game Playing Habits in the Preschool Period
  Sayfalar 341 - 354
  mehmet KANAK, Kadriye ÖZYAZICI
 23. Exploring Novice And Experienced Teachers’ Beliefs And Practices Of Written Feedback
  Sayfalar 355 - 369
  Gül KARAAĞAÇ ZAN, Nur YİĞİTOĞLU
 24. Alternatif Değerlendirme Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 370 - 396
  Hikmet ZELYURT, Ramazan ÖZBEK