İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/inuefd

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Yayınlanması istenen çalışmalar OJS sistemine yüklenmelidir. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Yayın sıklığı politikası:

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar  ERKEN GÖRÜNÜM sayısına eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

ISSN (Eski) : 1300-2899  e-ISSN : 2149-9683 DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi ULAKBIM (TR DİZİN), EBSCOHost Education Research Complete, Index Copernicus, DOAJ Open Access, SOBIAD tarafından taranmaktadır*

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/inuefd
Kapak Resmi

123.930

122.231

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Yayınlanması istenen çalışmalar OJS sistemine yüklenmelidir. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Yayın sıklığı politikası:

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar  ERKEN GÖRÜNÜM sayısına eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

ISSN (Eski) : 1300-2899  e-ISSN : 2149-9683 DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi ULAKBIM (TR DİZİN), EBSCOHost Education Research Complete, Index Copernicus, DOAJ Open Access, SOBIAD tarafından taranmaktadır*

Cilt 19 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği
  Sayfalar 1 - 14
  Barış Çukurbaşı, Mübin Kıyıcı
 2. Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi
  Sayfalar 15 - 30
  Deniz KAYA
 3. İkili Karşılaştırmalarla Ölçekleme Yöntemi ile Rasch Analizinden Elde Edilen Ölçek Değerlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 31 - 48
  Neşe GÜLER, Mustafa İLHAN, Gülşen TAŞDELEN TEKER
 4. Koenzimler Konusunda Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasının Öğrenci Başarısı ve Biyokimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 49 - 65
  Ayfer Mutlu, Hülya Ayar Kayalı
 5. Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Sınavındaki Fen Bilimleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 66 - 81
  Sezayi OKUTAN, İkramettin DAŞDEMİR
 6. Öğretmenlerin Sanal Zorbalık Farkındalığı ve Çevrimiçi Teknolojiler Öz-Yeterliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul Silivri Örneği)
  Sayfalar 82 - 100
  Aslı GÜRPINAR, Ebru OĞUZ
 7. Öğrencilerin Sağlıklı Beslenme Hakkındaki Düşüncelerinin Çizme-Yazma Tekniği ile Belirlenmesi
  Sayfalar 101 - 118
  MURAT OZARSLAN, Gülcan ÇETİN
 8. Türkiye’de Okul Öncesi Kaynaştırma Konusunda Yapılan Araştırmalar Bize Neler Söylüyor?
  Sayfalar 119 - 150
  Hatice BAKKALOĞLU, Betül YILMAZ, Nilüfer ALTUN-KÖNEZ, Gülistan YALÇIN
 9. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Ait Olma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi
  Sayfalar 151 - 173
  Ömer KARAMAN, Yüksel ÇIRAK
 10. Polonya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri
  Sayfalar 174 - 184
  Cem ERDEM
 11. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Etkili İletişim ve Sosyal Becerileri Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 185 - 199
  Derya ATABEY
 12. Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Web Sitesine Yönelik Tutumları İle Üniversite Çekiciliği Arasındaki İlişki
  Sayfalar 200 - 211
  Yaser ARSLAN, Evren ŞUMUER, Soner POLAT
 13. Atomic Theories That Preservice Science Teachers Confuse and Underlying Reasons
  Sayfalar 212 - 220
  Volkan BİLİR, Azize DİGİLLİ BARAN, Sedat KARAÇAM
 14. Effects of Coloring Mandalas on Test Anxiety
  Sayfalar 221 - 229
  Başaran GENÇDOĞAN, Semanur KODAN ÇETİNKAYA, Esra GÜMÜŞ
 15. Karar Verme Becerileri Eğitim Programının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Karar Verme Becerileri Üzerindeki Etkisi*
  Sayfalar 230 - 244
  Serpil PEKDOĞAN, İlkay ULUTAŞ
 16. Okul Psikolojik Danışmanlarının Çocukla Psikolojik Danışma Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 245 - 256
  Emine Feyza AKTAŞ, Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ
 17. Örgüt Kültürü ve İklimi Çalışmalarının Sistematik İncelemesi: Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 257 - 275
  Ferudun SEZGİN, Emre SÖNMEZ
 18. Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları
  Sayfalar 276 - 286
  Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ, İlbilge DÖKME
 19. Teaching and Learning Beliefs of Preservice Science Teachers from Different Grade Levels
  Sayfalar 287 - 296
  Erdal ŞENOCAK, Cemal TOSUN
 20. 5. Sınıf Öğrencilerinin Zirai ve Organik Gübre Kullanımı Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması
  Sayfalar 297 - 314
  Ümran Betül CEBESOY, Büşra AYAZ
 21. İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları
  Sayfalar 315 - 334
  Asiye TOKER GÖKÇE, Ömer Faruk USLU
 22. Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
  Sayfalar 335 - 355
  Münir ŞAHİN, Mehmet ÜSTÜNER