İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi için yayınlanan makalelerde hakemlik yapanlar (ret kararı verenler dahil), aşağıdaki linkleri kullanarak hakemlik kanıtlarını edinebilirler.  Hakemlerimize teşekkür ederiz.

2017 Cilt 18 sayı 1 Hakemlikleri için TIKLAYIN

2017 Cilt 18 sayı 2 Hakemlikleri için TIKLAYIN

2017 Cilt 18 sayı 3 Hakemlikleri için TIKLAYIN


NOT: Listelerde ismi olmayan ancak hakemlik yapmış olanların katıldıkları süreç devam etmektedir. Akademik teşvikte hakemlik belgelendirmesi süreci tamamlayan ve yayınlanan makaleler üzerinden yürütülmektedir. 

Dergimiz ULAKBİM veri tabanında taranmakta olup, 2016 Ekim döneminden itibaren geçerli olacak doçentlik kriterlerine göre Ulusal Makale ve tezlerden üretilmiş yayın kapsamında (sırasıyla 8 ve 4 puan olarak) puanlanmaktadır.