Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 2, Sayfalar 139 - 158 2017-08-16

TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmasına Hazırlanan Öğrencilerin Proje Geliştirme Sürecinin İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması
Investigation of the Project Development Process of the Pupils Who Attend to the Tubitak Research Project Contest: An Action Research

Yusuf SÖZER [1]

213 274

Bu çalışmada, 47. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması bağlamında öğrencilerin araştırma projesi hazırlama becerileri geliştirilerek bu süreçte edindikleri kazanımların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada uygulayıcının aynı zamanda araştırmacı olduğu bir yaklaşımla eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı bir yandan belirlenen diğer öğretmenlerle birlikte uygulamayı geliştirerek sürdürmüş diğer yandan çalışmanın amacına yönelik veri toplamıştır. Bu çalışmanın verileri, Batman Kültür ve Mesleki Anadolu Kız Meslek Lisesi programına kayıtlı proje hazırlayan 32 öğrenci ile bu öğrencilere proje danışmanlığı yapan 8 öğretmenden elde edilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla gözlem ve açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda proje hazırlama sürecinin öğrenciler ile öğretmenler arasındaki ilişkileri güçlendirerek onları ortak bir “araştırmacı potasında” erittiği, öğrencilerin bilimsel araştırma becerileri, merak duygusu, özgüven duygusu, iletişim becerileri gibi farklı özelliklerini geliştiren çok yönlü katkılar sağladığı bulgularına ulaşılmıştır. 

The aim of this study is to investigate the attainments gained by students in the context of the 47. Tubitak High School Research Project Contest via developing their research project preparation skills. In this study, action research is used by an aproach which applicant is a researcher as well. The research process has two dimensions. One dimension is developing the application with the other research project advisor teachers and the other is  collecting the data through the aim of this study. The study was conducted with 32  high school students who develop research projects and 8 project advisor teacher. In this qualitative study, data is collected by using observation method and open-ended question forms. By the analysis of the data, it is found that the project development process provides a common researcher identity both for students and advisor teacher by strenghtening the relationship between them, and contributes positively to pupils’ various features such as scientific research skills, curiosity, self reliance, communication skills.

  • Akay, C. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Yaparak-Yaşayarak Öğrenme Temelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 326-338.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yusuf SÖZER
E-posta: yusuf_sozer@yahoo.com

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd334887, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, address = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {139 - 158}, doi = {10.17679/inuefd.334887}, title = {TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmasına Hazırlanan Öğrencilerin Proje Geliştirme Sürecinin İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması}, key = {cite}, author = {SÖZER, Yusuf} }
APA SÖZER, Y . (2017). TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmasına Hazırlanan Öğrencilerin Proje Geliştirme Sürecinin İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 139-158. DOI: 10.17679/inuefd.334887
MLA SÖZER, Y . "TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmasına Hazırlanan Öğrencilerin Proje Geliştirme Sürecinin İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017): 139-158 <http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/28844/334887>
Chicago SÖZER, Y . "TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmasına Hazırlanan Öğrencilerin Proje Geliştirme Sürecinin İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017): 139-158
RIS TY - JOUR T1 - TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmasına Hazırlanan Öğrencilerin Proje Geliştirme Sürecinin İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması AU - Yusuf SÖZER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.334887 DO - 10.17679/inuefd.334887 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 158 VL - 18 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.334887 UR - http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.334887 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmasına Hazırlanan Öğrencilerin Proje Geliştirme Sürecinin İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması %A Yusuf SÖZER %T TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmasına Hazırlanan Öğrencilerin Proje Geliştirme Sürecinin İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.334887 %U 10.17679/inuefd.334887