Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 36 - 52 2018-08-31

Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Kâğıttan Ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examining The Skills Of 3rd Grade Class Teachers Department Students On Reading From Paper And From The Screen In Terms Of Several Variables

Oğuzhan KURU [1]

127 211

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin, okunabilirlik düzeyleri aynı olan, basılı ve ekrandaki metinlerden okuduklarını cinsiyet, bilgisayarlarının olup olmaması, cep telefonlarının akıllı olup olmaması ve bilgisayar-cep telefonu kullanım süreleri değişkenlerine göre anlama düzeyleri arasındaki farkı belirlemek; ekran ve kâğıttan okuma ile ilgili öğrencin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla sınıf öğretmenliği anabilim dalında 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 75 öğretmen adayının metinleri anlama düzeyleri ölçülmüş, farlı değişkenler açısından karşılaştırılmış, aynı zamanda basılı ve ekrandaki metinlere bakış açıları değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 75 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla okunabilirlik düzeyleri aynı olan basılı metinler ve dijital ortamdaki metinler kullanılmış, daha sonra başarı testleri uygulanmıştır. Ayrıca öğrenciler ile yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Verilerin analizi sonunda, öğrencilerin bilgisayar ve telefon kullanım süresinde ve ekrandan okudukları metinleri anlama düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmuş olup diğer değişkenlerde farklılık bulunamamıştır. Ayrıca, sadece kadın öğretmen adaylarında cep telefonları akıllı olanların basılı metinleri anlama düzeylerinde anlamlı farklılık bulunmuştur.

The aim of this study was to determine the difference between the understanding levels of the class teachers department students on what they read on printed texts and on the texts on the screen with the same readability levels in terms of several variables like gender, having computers or not, having smart phones or not, and the duration of using computer-smart phones. It was also the aim to reveal the students’ viewpoints on reading from the printed materials and from the screen. For this purpose, the understanding levels of 75 teacher candidates studying at class teachers department of a university in texts were measured and compared in terms of several variables; and the viewpoints of the students on printed texts and the texts on the screen were analyzed. The Study Group consisted of 75 teacher candidates studying at Erzincan University, Faculty of Education in 2014-2015 Academic Year. The printed texts and the texts on the screen whose readability levels were the same were used as the data collection tool in the study, and afterwards, success tests were applied. In addition, structured interviews were also made with the students. As a result of the analyses of the data, a significant difference was detected in the understanding levels and in the smart phone and computer use durations of the students in terms of the gender variable, and no differences were detected according to the other variables. Furthermore, a significant difference was also detected only in the understanding levels of the woman teacher candidates who had smart phones in printed materials.

 • Baştuğ, M.; Keskin, H.K. (2012). Okuma Becerilerinin Okuma Ortamı Açısından Karşılaştırılması: Ekran mı kâğıt mı? Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 Sayı:16 Cilt: 3, 73-83
 • Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E.K.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi: Ankara
 • Elkatmış, M. (2015). Kağıttan Ekrana: Ekran Okuma. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 18, 1-15
 • Ercan, A.N.; Ateş, M. (2015). Ekrandan Okuma İle Kâğıttan Okumanın Anlama Düzeyi Açısından Karşılaştırılması. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/7 Spring 2015, 395-406
 • Ertem, İ.S.; Özen, M. (2014). Metinleri Ekrandan Okumanın Anlam Kurma Üzerine Etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies. Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2161 Number: 24, 319-350
 • Gömleksiz, M.N.; Kan, A.Ü.; Fidan, E.K. (2013). Öğretmen Adaylarının Ekran Okuma Özyeterlik Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Sayı:2, 138-159
 • Güneş, F. (2009). Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara
 • Güneş, F. (2010). Öğrencilerde Ekran Okuma ve Ekranik Düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 7, Sayı: 14, 1-20
 • Güneş, F. (2012). Okumada Küçük Harflerin Büyük Gücü. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl:5, Sayı: 10, Aralık-2012, 93-108
 • Güneş, F. (2016). Kâğıttan Ekrana Okuma Alanındaki Gelişmeler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 5, Sayı 1, 1 – 18
 • Güneş, F. http://vizyon21yy.com/documan/Genel_Konular/Bilisim/Ekran_Okumada_ Verimlik.pdf Erişim: 28.03.2016
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Maden, S. (2012). Ekran Okuma Türleri ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okumaya Yönelik Görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi. Cilt:1, Sayı: 3, 1-16
 • Maden, S.; Maden, A. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin Ekran Okumaya Yönelik Tutumları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/3, 1305-1319
 • Temur, T. (2003). Okunabilirlik (Readability) Kavramı. TÜBAR. Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı-XIII, 169-180
 • Topuzkanamış, E.; Maltepe, S. (2010). Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Ve Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. TÜBAR-XXVII – Bahar-2010, 655-677
 • Ulusoy, K. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değer Aktarımı ve E-Okuma “Ekran Okuma”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17, Sayı 1, Nisan 2016, 401-418
 • Yaman, H., Dağtaş, A. (2013). Ekrandan Okumanın Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları. Cilt:1, Sayı:2, 64-79.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Oğuzhan KURU
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inuefd323135, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {36 - 52}, doi = {10.17679/inuefd.323135}, title = {Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Kâğıttan Ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KURU, Oğuzhan} }
APA KURU, O . (2018). Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Kâğıttan Ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 36-52. DOI: 10.17679/inuefd.323135
MLA KURU, O . "Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Kâğıttan Ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 36-52 <http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/36595/323135>
Chicago KURU, O . "Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Kâğıttan Ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 36-52
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Kâğıttan Ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Oğuzhan KURU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.323135 DO - 10.17679/inuefd.323135 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 52 VL - 19 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.323135 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.323135 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Kâğıttan Ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Oğuzhan KURU %T Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Kâğıttan Ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.323135 %U 10.17679/inuefd.323135
ISNAD KURU, Oğuzhan . "Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Kâğıttan Ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (August 2018): 36-52. https://doi.org/10.17679/inuefd.323135