İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2146-1082 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://inonu.edu.tr/tr/hukukdergi

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İnÜHFD) 2010 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak yayımlanan ULAKBİM ve uluslararası alan indekslerinde taranan hakemli uluslararası bir dergidir.

İnÜHFD çift kör hakem uygulaması kapsamında makaleleri değerlendirmektedir.

İnÜHFD Açık Erişimli akademik bir dergidir.

Kullanıcılar, yayınlanmış makalelerin tam metinlerini okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama veya link gösterme haklarına sahiptir. 


... YAZARLARA ÖNEMLİ DUYURU ... 

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2146-1082 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://inonu.edu.tr/tr/hukukdergi
Kapak Resmi

77.468

344.200

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İnÜHFD) 2010 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak yayımlanan ULAKBİM ve uluslararası alan indekslerinde taranan hakemli uluslararası bir dergidir.

İnÜHFD çift kör hakem uygulaması kapsamında makaleleri değerlendirmektedir.

İnÜHFD Açık Erişimli akademik bir dergidir.

Kullanıcılar, yayınlanmış makalelerin tam metinlerini okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama veya link gösterme haklarına sahiptir. 


... YAZARLARA ÖNEMLİ DUYURU ... 

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. HUKUK USULÜNE DAİR LA HAYE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAFİYETİ
  Sayfalar 1 - 26
  Emre ESEN
 2. SINAÎ MÜLKİYET KANUNU AÇISINDAN GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI
  Sayfalar 27 - 60
  Burçak YILDIZ
 3. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞMANIN SONUCU OLARAK HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLMESİNİN YERİNDELİĞİ
  Sayfalar 61 - 76
  Yaprak ÖNTAN
 4. TÜRKİYE ELEKTRİK PAZARINDA GÜNCEL GELİŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONUNUN CEZ KARARI
  Sayfalar 77 - 104
  Burçak TATLI
 5. ARTIK DEĞERE (TMK MD.237 F.2) VE ORTAKLIK MALLARINA (TMK MD.276 F.3) KATILMA ANLAŞMALARIYLA SAKLI PAY KURALLARININ BERTARAF EDİLMESİ: BİR MEDENİ HUKUK ANOMALİSİ
  Sayfalar 105 - 132
  Tuba BİRİNCİ UZUN
 6. İŞ HUKUKUNDA YABANCI İRTİBAT BÜROSU ÇALIŞANLARI
  Sayfalar 133 - 152
  Aslıhan KAYIK AYDINALP
 7. MİRAS BIRAKANIN GÜVEN SORUMLULUĞU (CULPA IN TESTANDO)
  Sayfalar 153 - 184
  Nurten İNCE
 8. SİLAHLI ÇATIŞMA ESNASINDA KÜLTÜREL MALLARIN ULUSLARARASI TOPLUM YARARINA KORUNMASI
  Sayfalar 185 - 216
  Merve ERDEM
 9. AÇIKTA KONUMLANAN DERİN SU LİMANLARININ HUKUKÎ STATÜSÜ: GDANSK KÖRFEZİNDE İNŞA EDİLECEK DERİN SU LİMANINA DAİR
  Sayfalar 217 - 244
  Anıl ÇAMYAMAÇ
 10. MODERN DEVLETİN BİR UNSURU OLARAK EGEMENLİK VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ
  Sayfalar 245 - 274
  Hatice Derya ORMANOĞLU
 11. CENİNİN BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDE MADDİ ZARARININ TAZMİNİ
  Sayfalar 275 - 302
  Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR
 12. ETİYOPYA KADIN HAKLARI HUKUKU
  Sayfalar 303 - 322
  Foziya Feleke GELETU
 13. SUÇ KONUSU MALIN DEĞERİNİN AZLIĞININ CEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİ
  Sayfalar 323 - 348
  Ahmet Hulusi AKKAŞ
 14. KİŞİLİK HAKKI BAĞLAMINDA CESEDİN DEFNEDİLECEĞİ YERE KİM KARAR VERİR?
  Sayfalar 349 - 370
  Agah Kürşat KARAUZ
 15. 7062 SAYILI YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
  Sayfalar 371 - 386
  Deniz POLAT AKGÜN
 16. SİGORTA KOOPERATİFÇİLİĞİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
  Sayfalar 387 - 418
  Serdar DEMİRCİ
 17. YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKA İTİRAZINDA HAKLI SEBEP KAVRAMI
  Sayfalar 419 - 444
  Arzu OĞUZ
 18. ORTAK HAYATA SON VERİLMESİ SONRASI ORTAK VELÂYET HUSUSUNDA YASAL DÜZENLEME GEREĞİ
  Sayfalar 445 - 476
  Eylem APAYDIN
 19. SAĞLIK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YENİ HUKUKSAL SORU(N)LAR
  Sayfalar 477 - 506
  Elif KÜZECİ
 20. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİYLE TÜRKİYE’DE YARGIDA ÇOĞULCULUK UYGULAMALARI
  Sayfalar 507 - 528
  Şeyma SAĞDIÇ
 21. MONİZM-DÜALİZM İKİLEMİNDE TÜRK HUKUK SİSTEMİ: ULUSLARARASI HUKUKA BAKIŞ ÜZERİNE DOKTRİNEL UZLAŞMAZLIĞIN NEDENLERİ VE AB HUKUKU IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 529 - 560
  Deniz TEKİN APAYDIN
 22. İSLAM HUKUKUNDA ŞEFE HAKKI VE SINIRLARI
  Sayfalar 561 - 582
  Metin CEYLAN
 23. BİRLEŞİK DEVLETLER YÜKSEK MAHKEMESİ No. 09-751 DAVACI ALBERT SNYDER v. DAVALI FRED W. PHELPS VE DİĞERLERİ BİRLEŞİK DEVLETLER 4. TEMYİZ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZ BAŞVURU MÜZEKKERESİ ÜZERİNE [2 Mart 2011]
  Sayfalar 583 - 608
  Sezgin BAŞ
 24. TÜRK MARKALARININ AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI OLARAK TESCİL EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI – ŞENPİLİÇ MARKASI ÖZELİNDE BİR İNCELEME
  Sayfalar 609 - 622
  Özge ÖZSOY