01.07.2018 tarihinden itibaren İnÜHFD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve çalışmalarını ve ORCID numaralarını DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir.   

ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. 

ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.   

İnÜHFD Yayın Kurulu

01.01.2018 tarihinden itibaren İnÜHFD'nde değerlendirilecek olan bütün çalışmalar intihal programına tabi tutulacaktır. Yayın Kurulunca belirlenen intihal oranı en fazla %15'tir. 

İntihal oranı %15 ve altında olan çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.   

İnÜHFD Yayın Kurulu 

DergiPark Parola Sıfırlama

DergiPark şifrenizi (parolanızı) hatırlamıyorsanız. Parolanızı yenilemek için DergiPark Parola Sıfırlama