Amaç ve Kapsam

Amaç


İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İnÜHFD), temelde hukuk alanında ve hukukla ilişkilendirilebilen diğer bilim alanlarında özgün ve bilimsel çalışmalara dayanan makalelerin yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunmaktır.           


Kapsam


İnÜHFD, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlanan bir dergidir.


İnÜHFD’nin içeriği, hukuk ve hukukla ilişkilendirilebilen disiplinler arası nitelikteki çalışmalardır. Bu kapsamda akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen makale, karar incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi çeviriler kabul edilmektedir. Derginin yayın dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.