İntihal Politikası ve Raporu

Özgünlük ve İntihal Politikası 

Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini ve/veya sözcüklerini kullanmışlarsa, bunlara uygun şekilde atıfta bulunduklarından ve alıntı yaptıklarından emin olmalıdır. İntihalin, başkasının yazısını kendi yazısı gibi göstermekten, başkasının yazısının önemli kısımlarını - atıf yapmaksızın - kopyalamaktan veya kendi sözcükleriyle ifade etmekten, başkaları tarafından yapılan araştırmanın sonuçları üzerinde hak iddia etmeye kadar değişen birçok şekli vardır. Tüm biçimleriyle intihal, etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.

Yayınlanması için dergiye gönderilen her makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal konusunda kontrol edilir. Bu konuda “Turnitin” kullanılarak diğer makalelerle örtüşen örnekler tespit edilir.

İNTİHAL RAPORU sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.   

Turnitin    TURNITIN