Reklam Politikası

 • Reklamların kabulüne editör ve derginin sahibi karar verir.

 • Bilimsel içerik ve editör kurulu tarafından verilen kararlar reklamlardan etkilenmez.

 • Reklam içeriğinin editör kurulu ile ilgisi olmamakla birlikte reklamlar dergi bilimsel içeriğinden ayrıdır.

 • Dergiye kabul edilen reklamlar dahilinde yer alan ürünlerin satışı ve pazarlaması yapılmaz.

 • Dergi yönetimi reklamlar ile ilgili sorumluluk sahibi değildir. Bu sorumluluk tamamen reklam sahibine aittir.

 • Dergiye kabul edilen reklamlar dergi yönetimi tarafından uygun görülen herhangi bir sayfaya konulabilir.

 • Dergi yönetimi ve reklam sahibi firma arasında yapılan sözleşmeye göre reklam yayımı yapılır.

 • Reklamlarda yer alan içeriklerde herhangi bir dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, özürlülük vs. ayrımı yapılamaz.

 • Toplum ve yayın etiği kurallarına aykırı içeriğe sahip olan reklamlar yayımlanamaz.

 • Ulusal kurallara uygun olarak üretilen ve ruhsat vs. gibi yükümlülüklerini yerine getiren ürünlerin reklamı kabul edilir.

 • Reklamların rekabet yasalarına ve diğer ilgili kurallara göre hazırlanmış olması gerekmektedir.

 • Dergi yönetimi reklam içeriğinde yer alan hatalardan dolayı oluşabilecek maddi zararlardan sorumlu tutulamaz.