İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2547-9393 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi

5.965

7.140

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (INU-EBED), eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir. INU-EBED, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından 2014 yılında kurulmuştur ve yılda iki kez (Nisan, Ekim) yayınlanır. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Okuyucularımız eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, eğitim fakülteleri çalışanları, aile birlikleri, okul çalışanları ve eğitimle ilgili bütün bireylerden oluşan geniş bir kitledir. Dergide okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan farklı uzmanlık alanları ile ilgili (özel eğitim, mesleki eğitim, eğitim programları, eğitim yönetimi, politikası ve planlanması, eğitimde araştırma yöntemleri vb.) çalışmalar yayınlanır.

Dergiye nitel, nicel ve/veya karma desen olarak tasarlanmış araştırma makaleleri gönderilebileceği gibi, kuramsal/kavramsal çalışmalar, yayınlanan çalışmalarla ilgili eleştiri yazıları, kitap eleştirileri vb. gönderilebilir.

Yayın Sıklığı Politikası:

Dergide yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar DOI numarası atanarak SON SAYIYA eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ekim) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.