International Journal of Political Science & Urban Studies
Kapak Resmi
e-ISSN 2630-6263 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |

IPSUS, 2013 yılında yayın hayatına başlayan Siyasal Bilgiler Dergisi’nin devamı niteliğinde olan ve siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, yerel yönetimler alanlarında özgün çalışmalar ile yeni bir akademik tartışma platformu kurmayı amaçlamaktadır. Geçtiğimiz beş yıllık sürede 11 basılı sayıda İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinde toplam 99 makale yayınlamış olup, Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimler dergilerinden biri olmak hedefi uyarınca akademik endekslerde yer almaya önem verilmiştir. TÜBİTAK ulusal endekste ve Ulrich’s uluslararası endekste taranan dergimiz, Social Science Citation Index’e (SSCI) girmek için ilk başvurulması gereken Emerging Sources Citation Index’e (ESCI) başvurusunu da gerçekleştirmiştir.

International Journal of Political Science & Urban Studies

e-ISSN 2630-6263 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

53.638

151.451

IPSUS, 2013 yılında yayın hayatına başlayan Siyasal Bilgiler Dergisi’nin devamı niteliğinde olan ve siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, yerel yönetimler alanlarında özgün çalışmalar ile yeni bir akademik tartışma platformu kurmayı amaçlamaktadır. Geçtiğimiz beş yıllık sürede 11 basılı sayıda İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinde toplam 99 makale yayınlamış olup, Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimler dergilerinden biri olmak hedefi uyarınca akademik endekslerde yer almaya önem verilmiştir. TÜBİTAK ulusal endekste ve Ulrich’s uluslararası endekste taranan dergimiz, Social Science Citation Index’e (SSCI) girmek için ilk başvurulması gereken Emerging Sources Citation Index’e (ESCI) başvurusunu da gerçekleştirmiştir.

Siyasal Bilimler Dergisi Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - Eyl 2018
 1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Parlamento’da Temsili: 1946- 1960
  Sayfalar 0 - 0
  Songül Miftakhov
 2. Turkey’s Integration to Capitalism Within Uneven and Combined Development Approach: “1945-1960”
  Sayfalar 0 - 0
  Çetin Özdemir
 3. Uluslararası Sorunların Çözümünde Normatif ve Reel Politik Araçların Karşılaştırmalı Bir Analizi: İran ve Suriye Krizi’nde Türkiye’nin Arabuluculuğu
  Sayfalar 0 - 0
  Nilay Tunçarslan
 4. Bulgarian National Culture: Debates during the National Revival Period “Ex-centrism”, “ego-centrism”, Ottoman Context
  Sayfalar 0 - 0
  Anna Alexieva
 5. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden Ayrılma Referandumu: Brexit Süreci ve Sonuçları
  Sayfalar 0 - 0
  İlhan Aras, Altuğ Günar
 6. Religion and Ethnicity: Muslim Turkish and Tatar Identity in Dobruja (Romania) throughout the 20th Century
  Sayfalar 0 - 0
  Adriana Cupcea
 7. Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü Sanayi- Endüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet Özkan, Arzu Al, Serkan Yavuz
 8. Rusya’nın Egemen Demokrasi Modelinin Orta Asya Devletleri Üzerindeki Etkisinin Analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Fatma Aslı Kelkitli
 9. Hayatı ve Eserleriyle “Komple Bir Entelektüel” Olarak Dr. Hikmet Kıvılcımlı
  Sayfalar 0 - 0
  Canan Özcan
 10. Turkish Foreign Policy Towards Balkans and Serbia Under Davutoğlu Administration
  Sayfalar 0 - 0
  Sanja AREŽINA
 11. Foucault’nun Yöntemi: Hakikatin Söylemsel İnşasının Arkeolojisi ve Soykütüğü
  Sayfalar 0 - 0
  Ahmet Kemal Bayram
 12. 2000’lerde ABD Yaptırımlarının İran-Türkiye Ekonomik İşbirliğine Etkileri: Neo-Gramsciyen Bir Çözümleme
  Sayfalar 0 - 0
  Hande Orhon Özdağ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Siyasal Bilimler Dergisi 2147-6934 2147-6926 2013-2018