ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-9874 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Şenol BAŞTÜRK | http://www.isguc.org

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources

e-ISSN 2148-9874 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Şenol BAŞTÜRK | http://www.isguc.org
Kapak Resmi

128.938

176.391
Cilt: 18 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 1 - Mar 2016
 1. Değer Tipleri Ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü
  Sayfalar 1 - 22
  Prof.Dr.Enver ÖZKALP, Yard.Doç.Dr.Aytül Ayşe ÖZDEMİR, Yard.Doç.Dr.Emin Cihan DUYAN
 2. İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Adalet
  Sayfalar 23 - 46
  Doç. Dr. Tülay TURGUT, Arş. Gör. Yaprak KALAFATOĞLU
 3. Psikolojik (Algılanan) Güçlendirmenin İçsel Ve Dışsal İş Doyumu Üzerine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması
  Sayfalar 47 - 71
  Dr.Haluk ERDEM, Doç.Dr.Mehmet DENİZ
 4. Duygusal Zeka ve Duygusal Emeğin Satış Performansına Etkisi: Acenta Temsilcileri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 72 - 96
  Öğr.Gör. Dr. Ali TÜRKER
 5. MARKA YAYMA BAŞARISININ ÖNCÜLLERİ: GÜZELLİK BAKIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 97 - 115
  Assoc. Prof. Çağatan TAŞKIN, Assist. Prof. Gül EMEL, Res. Assist. Onur ÖZTÜRK, Res. Assist. Gülcan PETRİÇLİ
 6. Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Kalite Beklentileri: Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 116 - 138
  Doç. Dr. Mustafa SOBA, Öğr. Grv. Ali ŞİMŞEK
 7. Sosyal Sorumluluk Projelerinin Uygulanmasında Toplumsal Duyarlılık Projesi Dersinin Önemi: Gaziantep Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 139 - 160
  Yard.Doç.Dr.Özgür SELVİi, Yard.Doç.Dr.Zülfiye Acar ŞENTÜRK
 8. GENDER AND WORK IN TOURISM: THE ROLE OF FAMILY PANSIYONS IN TURKEY’S BOZCAADA ISLAND
  Sayfalar 161 - 175
  Dr. Selin ÖNEN