The Journal of International Scientific Researches
Kapak Resmi
ISSN 2458-8725 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Salih YILDIZ | http://isr-journal.com

The Journal of International Scientific Researches (ISR), yılda üç kez yayımlanır. ISR, ekonomi, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ya da bu alanlarla inter-disiplinler çalışmaları kabul eder. Dergiye gönderilen çalışmaların dili İngilizce, Almanca ya da Türkçe olmalıdır. 

ISR, bilimsel ve indekslerde taranan uluslararası Hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar, konusu ile ilgili en az 2 hakemin oluruyla ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir. Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Gönderilen yazıların yayımlanma zorunluluğu yoktur.

Dergide yayımlanan çalışmaların içerik ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Yayın için kabul edilen çalışmaların yayın hakkı, yayınlanan çalışmaların da her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazarlar, çalışmalarını gönderdikleri zaman bu durumu kabul etmiş sayılırlar. Dergide yayınlanan çalışmalardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.


The Journal of International Scientific Researches

ISSN 2458-8725 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Salih YILDIZ | http://isr-journal.com
Kapak Resmi

26.098

33.234

The Journal of International Scientific Researches (ISR), yılda üç kez yayımlanır. ISR, ekonomi, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ya da bu alanlarla inter-disiplinler çalışmaları kabul eder. Dergiye gönderilen çalışmaların dili İngilizce, Almanca ya da Türkçe olmalıdır. 

ISR, bilimsel ve indekslerde taranan uluslararası Hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar, konusu ile ilgili en az 2 hakemin oluruyla ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir. Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Gönderilen yazıların yayımlanma zorunluluğu yoktur.

Dergide yayımlanan çalışmaların içerik ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Yayın için kabul edilen çalışmaların yayın hakkı, yayınlanan çalışmaların da her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazarlar, çalışmalarını gönderdikleri zaman bu durumu kabul etmiş sayılırlar. Dergide yayınlanan çalışmalardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.


ISR 2018, 3 (4) Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 4 - Oca 2019
 1. Şehir Markalaşmasında Online İçeriğin Önemi: Gümüşhane Örneği
  Sayfalar 1 - 13
  Ali Erkam Yarar
 2. Şehir Markalaşmasında Tarihi Yapıların Rolü: Konya-Selçuklu Yapıları
  Sayfalar 14 - 30
  Merve Özkaynak, Mine Ulusoy, Erol Dönek
 3. Konya’daki İnşaat Firmalarının Facebook Kullanımlarının Halkla İlişkiler Perspektifinden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 31 - 44
  Erol Dönek, Merve Özkaynak, Mine Ulusoy
 4. Kültürel Mirasın Ekonomik Değer ve Marka Şehir Pazar Performansına Etkisi
  Sayfalar 45 - 61
  Kutalmış Emre Ceylan, Abdullah Eravcı
 5. Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi
  Sayfalar 62 - 74
  Ayşe Sarıtaş
 6. Yer Markacılığı Bağlamında Çocuk Dostu Kent Kavramı ve Yer Markalaşmasına İlişkin Bir Çözümleme
  Sayfalar 75 - 84
  Hanife Güz, Gözde Şahin
 7. Yer Markalaşması 1,0’dan Yer Markalaşması 3,0’a Doğru Bir Yolculuk: Diyalojik İletişim (Homodiyalogicus Yaklaşımı)
  Sayfalar 85 - 97
  Hanife Güz, Gözde Şahin
 8. Marka Olarak Spor Kulüplerinin Sosyal Medya Kullanımı: Türk Spor Kulüpleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 98 - 110
  Cudi Kaan Okmeydan
 9. Marka Kent Olmaya Giden Yol: İzmir’de Kent Markası Çalışan İletişim Akademisyenlerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 111 - 134
  Selin Bitirim Okmeydan
 10. Yer Markacılığı Bağlamında Engelsiz Marka Şehirlerinin Gümüşhane Örneğinde Analizi
  Sayfalar 135 - 157
  Hanife Güz, Mürüvvet Çıkın
 11. Türkiye’de Cittaslow (Yavaş Şehir) Hareketi ve Bir Öneri: Gümüşhane Merkez İlçesi
  Sayfalar 158 - 180
  Aynur Yüce, Hülya Demir Yaleze
 12. Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 181 - 193
  Onur Kızılcık, İbrahim Avcı
 13. Marka Değerinin Hesaplanmasında Farklı Bir Yaklaşım: Geliştirilmiş Hirose Yöntemi
  Sayfalar 194 - 202
  Alper Veli Çam, Yusuf Kalkan, Şafak Sözmez Soydaş, Seda Sağlamyürek Taşdemir
 14. Marka Değeri ve Firma Değeri İlişkisi: Finansal Tabanlı Bir Model
  Sayfalar 203 - 207
  Alper Veli Çam, Yusuf Kalkan, Şafak Sönmez Soydaş, Seda Sağlamyürek Taşdemir
 15. Semantik Web’in Marka İtibarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 208 - 220
  Emre Ş. Aslan, Demet Kolancı
 16. İnsan Mekân İlişkisi Ölçeğinde Kent Kimliği ve Gümüşhane Örneği
  Sayfalar 221 - 239
  Sevil Sargın, Şule Demir