Editör

Dr. Salih YILDIZ

salihstar@yahoo.com
Hakkında: Gümüşhane Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tel:0456 2331000 - 2203 / Fax:0456 2331119 / Gsm:0532 7835830

Editör Kurulu

Dr. Mehmet Hanefi TOPAL

mhanefitopal@gmail.com
Hakkında: Gümüşhane Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tel:0456 2331000 - 2353 / Fax:0456 2331119

Dr. Muhlis ÖZDEMİR

muhlisoz@gmail.com
Hakkında: Hakkında: Gümüşhane Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tel:0456 2331000 - 2203 / Fax:0456 2331119

Dr. Emel YILDIZ

emel.yildiz@yahoo.com
Hakkında: Gümüşhane Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tel:0456 2331000 - 2246 / Fax:0456 2331119

Dr. Orkun DEMİRBAĞ

orkundemirrbag@gmail.com
Hakkında: Gümüşhane Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tel:0456 2331000 - 2271 / Fax:0456 2331119

Dr. Büşra TOSUNOĞLU

busra.tosunoglu@hotmail.com
Hakkında: Gümüşhane Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tel:04562331000 - 2170/ Fax: 04562331119
Yardım