Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 8, Sayfalar 54 - 61 2017-12-28

Türkiye'de Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Kapsamında E-Devlet ve E-Demokrasi Uygulamaları
E-Government and E-Democracy Applications in the Scope of New Public Administration in Turkey

Mehmet Yılmazer [1]

231 248

Küreselleşmenin etkisiyle yönetim bilimi, özellikle kamu yönetimi alanında yeni arayışlar sonucu ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayışı ile kamu yönetiminde büyük değişimler görülmektedir. Bu değişimlerin sonucunda elektronik devlet adı altında yepyeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Bu kavramın gelişiminde küreselleşme çerçevesinde internet kullanımının yaygınlaşması ve buna doğru orantılı şekilde kamu kurumlarında ki bürokrasinin yavaşlığının insanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin artmasını öncelikli olmuştur. Bu çalışma da küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayışına bağlı olarak e-devlet ve bunun alt başlığında gelişen e-demokrasi kavramını inceleyeceğim.

With the impact of globalization, management knowledge, especially in the field of public administration, has seen new changes in public administration with the emergence of new public management understanding. As a result of these changes, a brand new concept emerged under the name of electronic state. In the development of this concept, the widespread use of internet in the frame of globalization and the proportionate effect of the slowness of the bureaucracy in the public institutions has been increased. In this study, I will examine the concept of e-democracy which develops under the e-government and its sub-subject depending on the new concept of public administration emerged with globalization.

  • ARİFOĞLU, A. (2002). E-Devlet Yolunda Türkiye. (T. B. Derneği, Dü.) Ankara: Yıldız Matbaacılık. ATABEK, Ü. (2001). İletişim ve Teknoloji. Ankara: Seçkin Yayınları. BAŞTAN, S., & GÖKBUNAR, R. (2004). Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E-Devletle İlgili Yeni Gelişmeler: Tümleşik E-Devlet Sistemlerine Doğru. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi(19(1)), 71-89. BOZKURT, V. (2000). Elektronik Ticaret. İstanbul: Alfa Kitabevi. BOZKURT, V. (2000). Küreselleşmenin İnsani Yüzü. İstanbul: Alfa Yayınları. ÇUKURÇAYIR, M. A. (2002). Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi. Konya: Çizgi Kitabevi. DEMİREL, D. (2006). E-Devlet ve Dünya Örnekleri. Sayıştay Dergisi(61), 83-118. NOHUTÇU, A., & DEMOKAAN, D. (2005). Türkiyede'ki E-Devlet Uygulamaları. Türk İdare Dergisi(447), 35-59. ŞAHİN, A. (2008). Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet. Konya: Çizgi Kitabevi. ŞENER , M., & PAŞAYİĞİT, A. (2006). E-Devlette Kalite, Güvenlik ve Kişisel Gizlilik. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü. UÇKAN, Ö. (2003). E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye. İstanbul: Literatür Yayınları. YILDIRIM, H., KAPLAN, V., ÇAKMAK, T., & ÜSTÜN, C. C. (2003). Her Şeyi E-Leştirdik. Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık Reprodiksiyon. YILDIRIM, M. (2010). E-Devlet ve Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. YILDIZ, M. (2002). Bir Kamu Politikası Aracı Olarak İnternet Kafeler. Amme İdare Dergisi, 35(2), 77. YILDIZ, M. (2003). Yerel Yönetimlerde İnternet Uygulamaları ve E-Devlet. B. PARLAK, & H. ÖZGÜR içinde, Avrupa Birliği ile Bütünleşme SÜrecinde Türkiye'de Yerel Yönetimler. İstanbul: Alfa Yayınları. YÜCETÜRK, E. (2002). Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet Uygulamaları ve Tabana Yayılabilme Yeteneği Bakımından Bir Değerlendirme: Bolu Örneği. I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (s. 145-163). İzmit: Kocaeli Üniversitesi, İİBF Yayını.
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9605-5644
Yazar: Mehmet Yılmazer
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal344730, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {54 - 61}, doi = {10.23834/isrjournal.344730}, title = {E-Government and E-Democracy Applications in the Scope of New Public Administration in Turkey}, key = {cite}, author = {Yılmazer, Mehmet} }
APA Yılmazer, M . (2017). E-Government and E-Democracy Applications in the Scope of New Public Administration in Turkey. The Journal of International Scientific Researches, 2 (8), 54-61. DOI: 10.23834/isrjournal.344730
MLA Yılmazer, M . "E-Government and E-Democracy Applications in the Scope of New Public Administration in Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017): 54-61 <http://dergipark.gov.tr/isrjournal/issue/33469/344730>
Chicago Yılmazer, M . "E-Government and E-Democracy Applications in the Scope of New Public Administration in Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017): 54-61
RIS TY - JOUR T1 - E-Government and E-Democracy Applications in the Scope of New Public Administration in Turkey AU - Mehmet Yılmazer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.344730 DO - 10.23834/isrjournal.344730 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 61 VL - 2 IS - 8 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.344730 UR - http://dx.doi.org/10.23834/isrjournal.344730 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches E-Government and E-Democracy Applications in the Scope of New Public Administration in Turkey %A Mehmet Yılmazer %T E-Government and E-Democracy Applications in the Scope of New Public Administration in Turkey %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 8 %R doi: 10.23834/isrjournal.344730 %U 10.23834/isrjournal.344730
ISNAD Yılmazer, Mehmet . "Türkiye'de Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Kapsamında E-Devlet ve E-Demokrasi Uygulamaları". The Journal of International Scientific Researches 2 / 8 (Aralık 2017): 54-61. http://dx.doi.org/10.23834/isrjournal.344730