Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 8, Sayfalar 37 - 45 2017-12-28

Üniversitelerin Harcama Bazlı Ekonomik Katkı Modeli: Gümüşhane Üniversitesi Örneği
Expenditure-Based Economic Contribution Model of Universities: Gümüşhane University Example

Alper Veli Çam [1] , Ahmet Burhan Çakıcı [2]

174 196

Üniversiteler kuruldukları kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı üzerinde önemli etkilere sahiptir. Özellikle ekonomide sanayi payının düşük olduğu kentlerde ekonominin canlanması açısından üniversiteler önemli bir rol üstlenmektedir. Bu sebeple üniversitelerin kentlere ekonomik katkı düzeyinin belirlenmesi önemlidir.

Bu çalışmanın amacı üniversitelerin kentlere yaptıkları harcama bazlı ekonomik katkı modelinin kurulması ve çalıştırılmasıdır. Çalışmada Gümüşhane Üniversitesi’nin 2009-2016 yıllarına ait verileri ile üniversite personeli ve öğrencilerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Personel ve öğrencilerden veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Her iki grup için farklı anket formu kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda personel ve öğrencilerin yaptıkları harcamalar ve harcama dağılımları doğrultusunda “Harcama Bazlı Ekonomik Katkı Modeli” geliştirilmiştir. Çalışmada ayrıca modelin çalıştırılması ile Gümüşhane Üniversitesi’nin 2009-2016 yıllarına ait 7 yıllık ekonomik katkı düzeyi hesaplanmıştır. 2016 yılı sonu itibariyle Gümüşhane Üniversitesi’nin kent ekonomisine katkısının yaklaşık 172 milyon lira olduğu tespit edilmiştir.

Universities have significant impact on the economic, social and cultural structure of the cities where they are founded. Universities play an important role in the revitalization of the economy especially in cities where the share of the industry is low. For this reason, it is important to determine the level of economic contribution of universities to cities.

The aim of this study is to establish and operate an expenditure-based economic contribution model of the universities The data obtained from Gümüşhane University, university staff and students were used in the study. Data from the staff and students were collected by questionnaire method. A different questionnaire form was used for both groups.

As a result of the study, "Expenditure-Based Economic Contribution Model" has been developed in line with expenditures and expenditures distributions of personnel and students. In addition to the model, the economic contribution level of Gümüşhane University for the years 2009-2016 has been calculated. In 2016, it has been determined that the contribution of Gümüşhane University to the urban economy is about 172 million Turkish Lira.

 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ., & Dulupçu, M. A. (2010). Üniversite öğrencilerinin bulundukları il merkezine ekonomik katkıları ve harcama eğilimleri: Isparta 2003–2009 yılları örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, (22), 165-178.
 • Atik, H. (1999). Üniversitelerin yerel ekonomiye katkıları: teori ve Erciyes üniversitesi üzerine bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İİ BF Dergisi, 15(1), 99-109.
 • Bleaney, M. F., Binks, M. R., Greenaway, D., Reed, G. V., & Whynes, D. K. (1992). What does a university add to its local economy?. Applied Economics, 24(3), 305-311.
 • Charles, D. (2003). Universities and territorial development: reshaping the regional role of UK universities. Local Economy, 18(1), 7-20.
 • Çalışkan, Ş. (2010). Üniversite öğrencilerinin harcamalarının kent ekonomisine katkısı (uşak üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31), 169-179.
 • Erkekoğlu, H. (2000). Bölge üniversitelerinin yerel ekonomiye katkıları: sivas cumhuriyet üniversitesi örneği. Erciyes Üniversitesi İİ BF Dergisi, 16, 203-210.
 • Florax, R. J. (1987). The regional economic role of universities: the dark side of universities. Twente University, CHEPS, Netherland.
 • Glasson, J. (2003). The widening local and regional development impacts of the modern universities-a tale of two cities (and north-south perspectives). Local Economy, 18(1), 21-37.
 • Goldstein, H., & Drucker, J. (2006). The economic development impacts of universities on regions: do size and distance matter?. Economic development quarterly, 20(1), 22-43.
 • Görkemli, H. N. (2009). Selçuk Üniversitesi’nin Konya kent ekonomisine etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 169-186.
 • Gültekin, N., Çelik, A., & Nas, Z. (2008). Üniversitelerin kuruldukları kente katkıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 264-269.
 • Kaşlı, M., & Serel, A. (2008). Üniversite öğrenci harcamalarının analizi ve bölge ekonomilerine katkılarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 99-113.
 • Korkmaz, Ö. (2015). Üniversite öğrencilerinin harcamalarının il ekonomisine katkısı: bayburt üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri üzerine bir analiz. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 29(2), 233-250.
 • OECD, (1982). The University and the Community, The Problems of Changing Relationsships, OECD Publications, Paris.
 • Phelps, R. P. (1998). The effect of university host community size on state growth. Economics of education review, 17(2), 149-158.
 • Rutten, R. & Boekema, F. (2009). Universities and regional development. Regional Studies, 43(5), 771-775.
 • Taşçı, D., Gökalp, E., Genç Kumtepe, E., Kumtepe, A. T., Toprak, E., Tosunoğlu, T., & Sürmeli, A. (2008). Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • TUİK, (2017). available in http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (20.10.2017)
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Alper Veli Çam
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet Burhan Çakıcı
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal346120, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {37 - 45}, doi = {10.23834/isrjournal.346120}, title = {Expenditure-Based Economic Contribution Model of Universities: Gümüşhane University Example}, key = {cite}, author = {Çam, Alper Veli and Çakıcı, Ahmet Burhan} }
APA Çam, A , Çakıcı, A . (2017). Expenditure-Based Economic Contribution Model of Universities: Gümüşhane University Example. The Journal of International Scientific Researches, 2 (8), 37-45. DOI: 10.23834/isrjournal.346120
MLA Çam, A , Çakıcı, A . "Expenditure-Based Economic Contribution Model of Universities: Gümüşhane University Example". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017): 37-45 <http://dergipark.gov.tr/isrjournal/issue/33469/346120>
Chicago Çam, A , Çakıcı, A . "Expenditure-Based Economic Contribution Model of Universities: Gümüşhane University Example". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017): 37-45
RIS TY - JOUR T1 - Expenditure-Based Economic Contribution Model of Universities: Gümüşhane University Example AU - Alper Veli Çam , Ahmet Burhan Çakıcı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.346120 DO - 10.23834/isrjournal.346120 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 45 VL - 2 IS - 8 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.346120 UR - http://dx.doi.org/10.23834/isrjournal.346120 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Expenditure-Based Economic Contribution Model of Universities: Gümüşhane University Example %A Alper Veli Çam , Ahmet Burhan Çakıcı %T Expenditure-Based Economic Contribution Model of Universities: Gümüşhane University Example %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 8 %R doi: 10.23834/isrjournal.346120 %U 10.23834/isrjournal.346120
ISNAD Çam, Alper Veli , Çakıcı, Ahmet Burhan . "Üniversitelerin Harcama Bazlı Ekonomik Katkı Modeli: Gümüşhane Üniversitesi Örneği". The Journal of International Scientific Researches 2 / 8 (Aralık 2017): 37-45. http://dx.doi.org/10.23834/isrjournal.346120