Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 8, Sayfalar 96 - 109 2017-12-28

Marka Kent Unsurlarından Yerel Markalı Ürünlerde Marka Değerini Etkileyen Faktörler: Gümüşhane İli Örneği
Factors Affecting Brand Value in Branded Products from Brand City Elements: Example of Gümüşhane Province

Fahrettin Pala [1]

173 288

Bu çalışmanın amacı, Gümüşhane’nin marka kent olmasına büyük katkı sağlayacak unsurlardan biri olan yerel markalı ürünlerde (pestil ve pestil ürünleri) marka değerini etkileyen faktörlerin ve bu faktörlerin önem derecelerinin tespit edilmesidir. Özellikle yerel markalı ürünleri tercih eden tüketiciler açısından marka değeri kavramının ayırt edici bir özelliği olduğundan marka değerini etkileyen faktörlerin ve bu faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Marka kent olmak için kentin marka değerini etkileyen unsurlara dikkat edilmesi gerekir. Çünkü kentin marka değerini oluşturan faktörler aynı zamanda kent markasının tüketiciler açısından nasıl algılandığını ortaya koyan unsurlardır. Bu amaç doğrultusunda araştırma verileri Gümüşhane kentinde farklı yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir seviyesinden tüketiciler arasından kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 400 kişiye yüz yüze anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği Cronbach Alfa Katsayısı yöntemiyle, geçerliliği ise Faktör Analizi yöntemiyle test edilmiştir. Oluşturulan Araştırma modeli doğrultusunda belirlenen hipotezlerin test edilmesinde ise Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma neticesinde, sırasıyla marka sadakatinin, algılanan kalitenin, marka çağrışımlarının ve marka farkındalığının marka değeri üzerinde pozitif yönde anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir.

The aim of this study is to determine the factors affecting the brand value and the importance of these factors in the local branded products (pestil and pestil products) which are one of the factors that will make a great contribution to Gümüşhane's becoming a brand city. Especially for consumers who prefer local branded products, it is very important to determine the factors affecting the brand value and the importance of these factors, since it is a distinctive feature of the brand value concept. To be a brand city, it is necessary to pay attention to the factors that affect the brand value of the city. Because the factors that make up the brand value of the city are also the factors that reveal how the city brand is perceived by the consumers. For this purpose, the research data were obtained by applying a face to face survey of 400 people in Gümüşhane city which was determined easily by sampling method among different age, gender, education and income level consumers. The reliability of scales which are used in the survey, has been tested by Cronbach’s Alfa Method and the validity of scales has been tested by Factor Analysis. Multiple Linear Regression Analysis was used to test hypotheses determined in the direction of the generated research model. On the basis of the research, it was determined that brand sadakatin, perceived quality, brand associations and brand awareness were significant positive effects on brand value.

  • ...........
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fahrettin Pala
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal347600, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {96 - 109}, doi = {10.23834/isrjournal.347600}, title = {Factors Affecting Brand Value in Branded Products from Brand City Elements: Example of Gümüşhane Province}, key = {cite}, author = {Pala, Fahrettin} }
APA Pala, F . (2017). Factors Affecting Brand Value in Branded Products from Brand City Elements: Example of Gümüşhane Province. The Journal of International Scientific Researches, 2 (8), 96-109. DOI: 10.23834/isrjournal.347600
MLA Pala, F . "Factors Affecting Brand Value in Branded Products from Brand City Elements: Example of Gümüşhane Province". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017): 96-109 <http://dergipark.gov.tr/isrjournal/issue/33469/347600>
Chicago Pala, F . "Factors Affecting Brand Value in Branded Products from Brand City Elements: Example of Gümüşhane Province". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017): 96-109
RIS TY - JOUR T1 - Factors Affecting Brand Value in Branded Products from Brand City Elements: Example of Gümüşhane Province AU - Fahrettin Pala Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.347600 DO - 10.23834/isrjournal.347600 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 109 VL - 2 IS - 8 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.347600 UR - http://dx.doi.org/10.23834/isrjournal.347600 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Factors Affecting Brand Value in Branded Products from Brand City Elements: Example of Gümüşhane Province %A Fahrettin Pala %T Factors Affecting Brand Value in Branded Products from Brand City Elements: Example of Gümüşhane Province %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 8 %R doi: 10.23834/isrjournal.347600 %U 10.23834/isrjournal.347600
ISNAD Pala, Fahrettin . "Marka Kent Unsurlarından Yerel Markalı Ürünlerde Marka Değerini Etkileyen Faktörler: Gümüşhane İli Örneği". The Journal of International Scientific Researches 2 / 8 (Aralık 2017): 96-109. http://dx.doi.org/10.23834/isrjournal.347600