Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 8, Sayfalar 82 - 89 2017-12-28

Havayolu Taşımacılığı Endüstrisi ve Ekonomik Etkileri
The Airline Transport Industry And Its Economıc Impacts

Derya Semiz Çelik [1]

323 367

Gelişen ve değişen günümüz imkanları karşısında gerek işletmeler gerekse bireyler maksimum fayda sağlama çabası içerisindedirler. Zamanın ve mekanın avantajını sağlayabilme de işletme ve bireyler için en önemli fayda olmaktadır. Bu avantajı sağlayan havayolu taşımacılığı mikro anlamda işletme ve bireyler fayda sağlarken makro anlamda ülke ekonomilerinde ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışma ile havayolu taşımacılığı endüstrisinin hangi amaçlara hizmet ettiği, hizmet ettiği amaçlar ile ekonomiye sağladığı faydalara değinilmektedir. Ekonomik etkiler doğrudan, dolaylı ve indüklenen etkiler olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca dünya pazarında bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak ekonomik değerler, havayollarının planlamaları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak yapılan değerlendirilmeler doğrultusunda birçok sektör için önemli bir araç olan havayolu endüstrisinin değer artışlarına engel olabilecek sorunlar belirlenmiş ve bu sorunlar için çözüm önerileri verilmiştir.

In the face of developing and changing today's opportunities, both the enterprises and the enterprises are in the effort of providing the maximum benefit. Providing the advantage of time and space is the most important benefit for business and individuals. While airline transport provides this advantage, it benefits the business and the individual in a micro-sense, while it provides macro advantages in the macro economy. This study deals with the purposes for which the air transport industry serves, the aims it serves and the benefits it provides to the economy. Economic effects are considered as direct, indirect and induced effects. In addition, considering the regional differences in the world market, the economic values ​​and the plans of the airlines have been evaluated. As a result, the problems that the airline industry, which is an important tool for many sectors in the direction of the evaluations, could prevent the increase of the value of the airline industry were identified and solutions for these problems were given.

 • Air Transport Action Group, “The Economic &Social Benefits Of Air Transport”, Air Transport Drives Economic And Social Progress, https://www.icao.int/Meetings/wrdss2011/Documents/JointWorkshop2005/ATAG_SocialBenefitsAirTransport.pdf, Erişim: 22.05.2017.
 • Bilici Alperen, (2017), Turizmin Ekonomiye Olumlu Ve Olumsuz Etkileri, https://turizmcii.wordpress.com/turizm/turizmin-ekonomiye-olumlu-ve-olumsuz-etkileri/, Erişim: 20.11.2017.
 • BM Enflasyon Merkezi Ankara, (2017), http://www.unicankara.org.tr/tr/bm-2017yi-uluslararasi-surdurulebilir-turizm-yili-olarak-kutluyor/, Erişim: 20.09.2017.
 • Gerede Ender, (2015), Havayolu Taşımacılığı Ve Ekonomik Düzenlemeler Teori Ve Türkiye Uygulaması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları, ISBN: 978-975-493-067-2.
 • http://aviationbenefits.org/economic-growth/employment/, Erişim: 22.05.2017.
 • http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2016-12-08-01.aspx, Erişim: 22.05.2017.
 • http://www.icao.int/Meetings/wrdss2011/Documents/JointWorkshop2005/ATAG_SocialBenefitsAirTransport.pdf http://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri/2003-gelirsayi-ve-ortalama-harcama_68.html, Erişim: 23.05.2017.
 • http://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/gsmh-icindeki-payi-1963-_79.html, Erişim:23.05.2017.
 • IATA Annual Revıew, (2017), https://www.iata.org/publications/Documents/iata-annual-review-2017.pdf, Erişim: 10.10.2017.
 • Oxford Economic Forecasting, (2002), Survey carried out in the Central London Business District, Aviation Services for the City of London.
 • Özdemir İlhan, (2016), Havacılık Sektörüne Bakış, http://www.airlinehaber.com/2016-havacilik-sektorune-bakis/, Erişim: 22.05.2017.
 • Tezeken Özlem, (2013), Türk Hava Yolları’nın Havacılık Eğitiminde Öncü Rolü, Turkish Aviation Academy, Üç Aylık Dergi, Aralık, Sayı:9, s.4.
 • The Air Transport Action Group, Air Transport Drives Economic And Social Progress, https://www.icao.int/Meetings/wrdss2011/Documents/JointWorkshop2005/ATAG_SocialBenefitsAirTransport.pdf, Erişim: 20.10.2017.
 • Tutar Filiz, Alpaslan Cemile, Tutar Erdinç, Erkan Çisil, (2013), Turizm Sektörünün İstihdam Üzerine Etkileri, GJEBS Global Journal of Economics and Business Studies Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi www.gjebs.com - ISSN: 2147-415X, Kış-2013 Winter-2013 Cilt: 2 Sayı: 4 (14-27), s. 14.
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Derya Semiz Çelik
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal350019, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {82 - 89}, doi = {10.23834/isrjournal.350019}, title = {The Airline Transport Industry And Its Economıc Impacts}, key = {cite}, author = {Semiz Çelik, Derya} }
APA Semiz Çelik, D . (2017). The Airline Transport Industry And Its Economıc Impacts. The Journal of International Scientific Researches, 2 (8), 82-89. DOI: 10.23834/isrjournal.350019
MLA Semiz Çelik, D . "The Airline Transport Industry And Its Economıc Impacts". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017): 82-89 <http://dergipark.gov.tr/isrjournal/issue/33469/350019>
Chicago Semiz Çelik, D . "The Airline Transport Industry And Its Economıc Impacts". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017): 82-89
RIS TY - JOUR T1 - The Airline Transport Industry And Its Economıc Impacts AU - Derya Semiz Çelik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.350019 DO - 10.23834/isrjournal.350019 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 89 VL - 2 IS - 8 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.350019 UR - http://dx.doi.org/10.23834/isrjournal.350019 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches The Airline Transport Industry And Its Economıc Impacts %A Derya Semiz Çelik %T The Airline Transport Industry And Its Economıc Impacts %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 8 %R doi: 10.23834/isrjournal.350019 %U 10.23834/isrjournal.350019
ISNAD Semiz Çelik, Derya . "Havayolu Taşımacılığı Endüstrisi ve Ekonomik Etkileri". The Journal of International Scientific Researches 2 / 8 (Aralık 2017): 82-89. http://dx.doi.org/10.23834/isrjournal.350019