Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 8, Sayfalar 1 - 11 2017-12-28

Türkiye’de Eğitim Yatırımları ile Yerel Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bölgesel Dinamik Panel Nedensellik Analizleri
The Nexus Between Education Investments and Local Economic Growth in Turkey: Regional Dynamic Panel Causality Analysis

Mürşit Recepoğlu [1] , Mustafa Zuhal [2]

234 256

Bu çalışma Türkiye’de eğitim yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Literatür incelendiğinde eğitim yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların genel olarak ülke düzeyinde olduğu, yerel ve bölgesel düzeyde olan çalışmaların ise oldukça sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmada ise eğitim yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye’nin illeri üzerine Dinamik Panel Nedensellik Analizi ile 2004-2014 dönemi için test edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre tüm illerde eğitim yatırımları ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda iller sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre farklı alt gruplara ayrıldığında eğitim yatırımları ile bölgesel ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi ve ilişkinin yönü farklılaşmaktadır.

This study examines the nexus between education investments and economic growth in Turkey. Although there are many studies examine the nexus between education investments and economic growth at the country level, the local level examines are very limited. Therefore in this study the nexus between education investments and economic growth is tested by Dynamic Panel Causality Analysis on Turkey’s provinces for the 2004-2014 period. According to the findings of this study, there is a bidirectional causal nexus between education investments and economic growth in the whole provinces. At the same time, the nexus and direction of nexus between education investments and regional economic growth being differentiated when provinces are divided into different subgroup based on socio-economic development levels.

 • Kaynakça
 • Afşar, M. (2009). Türkiye'de Eğitim Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-98 Al, İ., Değer, M.K. ve Genç, M.C. (2013). Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki Nedensel İlişkiler: Türkiye’nin İlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 12, s.45-49. Arellano, M. ve Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, Vol. 58, No: 2, s. 277-297. Barro, R. J. (1991). Economic Growth in A Cross Section Countries. Quarterly Journal of Economics, Vol. 106 No: 2, s. 407–443. Barro, R. J. (1992). Human Capital and Economic Growth. Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, 199-230. Berber, M. (2015), İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitapevi, Trabzon. Breusch, T. S. and Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification Tests in Econometrics. Review of Economic Studies, 47, ss. 239-253.
 • Chandra A. (2011). Nexus between Government Expenditure on Education and Economic Growth: Empirical Evidences from India. Revista Româneasca pentru Educatie Multidimensionala 6, 73-85
 • Cohen, D. ve Soto, M. (2001). Growth and Human Capital: Good Data, Good Results, OECD Development Centre. Technical Papers, September. Baldacci, E., Clements, B., Gupta, S. ve Cui, Q. (2008). Social Spending, Human Capital and Growth in Developing Countries. World Development, 36(8), 1317-1341. Dam, M. M. (2014), Sera Gazı Emisyonlarının Makroekonomik Değişkenlerle İlişkisi: OECD Ülkeleri için Panel Veri Analizi, Adnan Menderes Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi, Aydın.
 • Doğrul, A. N. (2009), Ekonomik Büyümede Eğitim Harcamalarının Etkisi: Panel Veri Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(25), 175-184. Gövdeli, T. (2016). Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 223-238. Harris, Richard D.F., Tzavalis, Elias (1999). Inference for Unit Roots in Dynamic Panels Where the Time Dimension is Fixed. Journal of Econometrics, Vol:91, pp.201-226. Holtz-Eakin, D., Newey, W. ve Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, Vol. 56, No: 6, s. 1371-1395.
 • Kalkınma Bakanlığı (2013), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 2011, Ankara. Lucas, R. E. Jr. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Econornic, Vol. 22, No:1, s. 3-42. Martín, M. A. G., ve Herranz, A. Á. (2004). Human Capital and Economic Growth in Spanish Regions. International Advances in Economic Research, 10(4), 257-264. Musila, J. W. ve Belassi, W. (2004). The Impact of Education Expenditures on Economic Growth in Uganda: Evidence from Time Series Data. The Journal of Developing Areas, 38(1): 123-133 Pamuk, M., ve Bektaş, H. (2014). Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 77-90.
 • Pesaran M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test In The Presence Of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, 22, ss. 265-312.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics, 435.
 • Riasat, S., Atif, R. M. ve Zaman, K. (2011). Measuring The Impact of Educational Expenditures on Economic Growth: Evidence from Pakistan. Educational Research, 2(13), 1839-1846.
 • Romer, P. M. (1990), "Endogenous Technological Change", Journal of Polilical Economy, Vol. 98, No: 5, s.71-102. Tatoğlu, F. Y. (2013), İleri Panel Veri Analizi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Zhang, C., ve Zhuang, L. (2011). The Composition of Human Capital and Economic Growth: Evidence from China Using Dynamic Panel Data Analysis. China Economic Review, 22, 165-171.
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mürşit Recepoğlu
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Zuhal
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal370987, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {1 - 11}, doi = {10.23834/isrjournal.370987}, title = {The Nexus Between Education Investments and Local Economic Growth in Turkey: Regional Dynamic Panel Causality Analysis}, key = {cite}, author = {Recepoğlu, Mürşit and Zuhal, Mustafa} }
APA Recepoğlu, M , Zuhal, M . (2017). The Nexus Between Education Investments and Local Economic Growth in Turkey: Regional Dynamic Panel Causality Analysis. The Journal of International Scientific Researches, 2 (8), 1-11. DOI: 10.23834/isrjournal.370987
MLA Recepoğlu, M , Zuhal, M . "The Nexus Between Education Investments and Local Economic Growth in Turkey: Regional Dynamic Panel Causality Analysis". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017): 1-11 <http://dergipark.gov.tr/isrjournal/issue/33469/370987>
Chicago Recepoğlu, M , Zuhal, M . "The Nexus Between Education Investments and Local Economic Growth in Turkey: Regional Dynamic Panel Causality Analysis". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - The Nexus Between Education Investments and Local Economic Growth in Turkey: Regional Dynamic Panel Causality Analysis AU - Mürşit Recepoğlu , Mustafa Zuhal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.370987 DO - 10.23834/isrjournal.370987 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 2 IS - 8 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.370987 UR - http://dx.doi.org/10.23834/isrjournal.370987 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches The Nexus Between Education Investments and Local Economic Growth in Turkey: Regional Dynamic Panel Causality Analysis %A Mürşit Recepoğlu , Mustafa Zuhal %T The Nexus Between Education Investments and Local Economic Growth in Turkey: Regional Dynamic Panel Causality Analysis %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 8 %R doi: 10.23834/isrjournal.370987 %U 10.23834/isrjournal.370987
ISNAD Recepoğlu, Mürşit , Zuhal, Mustafa . "Türkiye’de Eğitim Yatırımları ile Yerel Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bölgesel Dinamik Panel Nedensellik Analizleri". The Journal of International Scientific Researches 2 / 8 (Aralık 2017): 1-11. http://dx.doi.org/10.23834/isrjournal.370987