Hakkında

(ISR)
The Journal of International Scientific Researches

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi


 

 

 

Editor / Editör
Dr. Salih Yıldız

Editorial Board / Editörler Kurulu
Dr. Emel Yıldız
Dr. M. Hanefi Topal
Dr. Orkun Demirbağ
Dr. Büşra Tosunoğlu


Science and Advisory Board

Bilim ve Danışma Kurulu

Dr. Avinash Pawar

 

University of Pune

Dr. Bünyamin Er

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Davran Yurdashev

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi

Dr. Ekrem Cengiz

 

Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Fazıl Kırkbir

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Hans Jürgen Krysmanski

 

University of Münster

Dr. Hasan Alacacıoğlu

 

İstanbul Üniversitesi

Dr. Hilmi Erdoğan Yayla

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Dr. İzzet Özgenç

 

Gazi Üniversitesi

Dr. Jagbir Singh Kadyan

 

University of Delhi

Dr. Kyung Hyan Yoo

 

William Paterson University

Dr. Muhammed Asıf Yoldaş

 

Avrasya Üniversitesi

Dr. Mehmet Ferhat Özbek

 

Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Mohamed El-Hodiri

 

Kansas University

Dr. Mohammad Hudaib

 

Glasgow University

Dr. Mukesh Chaudhry

 

Indiana University of Pennsylvania

Dr. Mustafa Çolak

 

Kamu İhale Kurumu

Dr. Ömer Torlak

 

Rekabet Kurumu

Dr. Rasim Yılmaz

 

Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Remzi Altunışık

 

Sakarya Üniversitesi

Dr. Roszaini Haniffa

 

Heriot Watt University

Dr. Thomas Li-Ping Tang

 

Middle Tennessee State University


Secretariate / Sekreterya

Onur İzmir
Ayşegül Düzgün

 

Contact / İletişim

Gümüşhane Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bağlarbaşı Mah. 29100 Merkez / Gümüşhane
Tel: 0456 233 1000 (Dahili: 2203) Fax: 0456 233 7553
journalofisr@gmail.com
http://dergipark.gov.tr/isrjournal/

  

© Her hakkı saklıdır. “The Journal of International Scientific Researches” dergisi yılda üç kez yayınlanan bilimsel, uluslararası indeksli ve hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan çalışmalardaki görüş ve düşünceler yazarların kendilerine ait olup hiçbir şekilde derginin görüş ve düşüncesi olarak ifade edilemez. Dergideki çalışmalar sadece referans gösterilerek kullanılabilir.

ISSN
2458-8725