İSTEM
Kapak Resmi
ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Periyot Yılda 2 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü |

Aralık 2018'de yayınlanacak olan 
32. sayımız için 15 Ekim 2018 tarihine kadar 
makale kabulleri devam edecektir.

* Makaleniz sisteme Microsoft Word belge türünde yüklenmelidir. 

İSTEM (İslâm, San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkîsi) Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K. İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü dergisi olup, kesintisiz yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. İlk sayısı 2003'te yayınlanan dergimiz yayın hayatına 2018 yılı 31. ve 32. sayılarından itibaren e-dergi olarak devam etmektedir.

Dergimiz, Aralık 2011'den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır. Ayrıca 2013'ten itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenmektedir.

Dergimizde telif makaleler, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla) yazılar, kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimizin "Yayın ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz.

İSTEM

ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Periyot Yılda 2 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü |
Kapak Resmi

79.369

285.406

Aralık 2018'de yayınlanacak olan 
32. sayımız için 15 Ekim 2018 tarihine kadar 
makale kabulleri devam edecektir.

* Makaleniz sisteme Microsoft Word belge türünde yüklenmelidir. 

İSTEM (İslâm, San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkîsi) Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K. İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü dergisi olup, kesintisiz yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. İlk sayısı 2003'te yayınlanan dergimiz yayın hayatına 2018 yılı 31. ve 32. sayılarından itibaren e-dergi olarak devam etmektedir.

Dergimiz, Aralık 2011'den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır. Ayrıca 2013'ten itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenmektedir.

Dergimizde telif makaleler, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla) yazılar, kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimizin "Yayın ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz.