Amaç

27.12.2002 tarih ve 2002/5 sayılı Selçuk Üniversitesi Senatosu kararıyla hakemli bir bilimsel araştırma dergisi olarak İslam Tarih, Sanat, Edebiyat ve Musiki alanlarında yapılan araştırma makaleleri v.b. yayınlamak.

Kapsam

İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi ile ilgili özgün makale, çeviri, kitap tanıtımı ve diğer çalışmalar