Sosyal Bilimlerin kapsadığı tüm alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin özgün makale, derleme ve kısa not türünde çalışmaların yayınlanacağı Üniversitemizin uluslararası hakemli dergisi olan Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi yayın hayatına başlamış olup; ikinci sayısını Temmuz 2017 tarihinde yayınlayacaktır. Dergimize özgün makale, derleme ve kısa not türündeki çalışmalarını Temmuz 2017 sayısı için göndermek isteyen akademisyenlerin bu çalışmalarını 15 Haziran 2017 tarihine kadar DergiPark sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.  
 
Dergimize yapacağınız katkılar için teşekkür eder, saygılar sunarız.