Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof.Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

Turkey
ahmetagirakca@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Halis SAKIZ

Turkey
halissakiz@artuklu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Uygulamalı Psikoloji
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Şakire BALIKÇI

Turkey
sakire_86@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Filoloji
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi idris GÖKSU

Turkey
idrisgoksu47@hotmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Editör Kurulu

Baş Editör:

        Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

Editörler:

        Dr. Öğr. Üyesi Halis SAKIZ
        Dr. Öğr. Üyesi Şakire BALIKÇI
        Dr. Öğr. Üyesi İdris GÖKSU

Alan Editörleri:

 1. Doç. Dr. Vahap ÖZPOLAT (Eğitim Bilimleri)
 2. Doç. Dr. Beyhan KANTER (Türk Dili ve Edebiyatı)
 3. Doç. Dr. Yunus CENGİZ (Felsefe)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ABDÜLHADİOĞLU (Arap Dili ve Edebiyatı)
 5. Dr. Öğr. Üyesi Bülent ALAN (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
 6. Dr. Öğr. Üyesi Bülent GENÇ (Arkeoloji)
 7. Dr. Öğr. Üyesi Fasih DİNÇ (Tarih)
 8. Dr. Öğr. Üyesi Halis SAKIZ (Psikoloji)
 9. Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YÜCEDAĞ (Sosyoloji)
 10. Dr. Öğr. Üyesi İlyas AKMAN (Kürt Dili ve Edebiyatı)
 11. Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AKALIN (Süryani Dili ve Edebiyatı)
 12. Dr. Öğr. Üyesi Nezahat BAŞÇI (Fars Dili ve Edebiyatı)
 13. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞANLI (Antropoloji)
 14. Dr. Öğr. Üyesi Zekai ERDAL (Sanat Tarihi)
Redaksiyon:
    Dr. Öğr. Üyesi Halit ALKAN (İngilizce)
    Arş. Gör. Bülent AYANOĞLU (Türkçe)


Danışma Kurulu

 1. Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA: Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 2. Prof. Dr. Anila KAMAL, Quaid-i Azam University, Pakistan
 3. Prof. Dr. İbrahim KAVAS: Fırat Üniversitesi, Türkiye
 4. Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU: Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 5. Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
 6. Prof. Dr. Nerin YAYIN, Ege Üniversitesi, Türkiye
 7. Prof. Dr. Ufuk EGE UYGUR , Ankara Üniversitesi, Türkiye
 8. Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 9. Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
 10. Doç. Dr. Andreas SCHACHER, Universitat Würzburg, Germany
 11. Doç. Dr. Selçuk ACAR: Buffalo State College, USA
 12. Doç. Dr. Vahap Özpolat, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 13. Doç. Dr. Abdurrahman ADAK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 14. Doç. Dr. Mehmet Sait TOPRAK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 15. Doç. Dr. Abdurrahman EKİNCİ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 16. Doç. Dr. Zülküf KARA, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye 
 17. Doç. Dr. Eldar HASANOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
 18. Doç. Dr. Hande SART, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
 19. Dr. Öğr. Üyesi Haluk SAĞLAMTİMUR, Ege Üniversitesi, Türkiye
 20. Dr. Öğr. Üyesi İdris Göksu, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 21. Dr. Öğr. Üyesi Mürşet ÇAKMAK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 22. Dr. Öğr. Üyesi Zafer DUYGU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 23. Dr. Öğr. Üyesi Şükran YAŞAR, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
 24. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Abdulhadioğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 25. Dr. Öğr. Üyesi Zekai Erdal, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye 
 26. Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziyaettin TURAN, Uşak Universitesi, Türkiye
 27. Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt DEDE, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
 28. Dr. Öğr. Üyesi Ergül KODAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 29. Dr. Öğr. Üyesi Bülent GENÇ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 30. Dr. Öğr. Üyesi Halit ALKAN, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 31. Dr. Charlotte WOODS, The University of Manchester, UK
 32. Dr. Miriam Deborah EZZANİ, University of North Texas, USA
 33. Dr. Aslan HABİBOV, Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan
 34. Dr. Maria RERAKİ, University of Birmingham, UK