Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Studien zur deutschen Sprache und Literatur

Yazı Çağrısı

2019/1 (Sayı 40)


Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und Literatur İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından 1954’ten bu yana yayınlanan hakemli uluslararası akademik bir dergidir. Bu dergi yılda iki kez yayınlanmaktadır. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und Literatur dergisinde, Alman dili ve edebiyatına odaklanılarak yapılan edebiyat bilim, dilbilim, kültürbilim, medyabilim, çeviribilim ve dil öğretimi alanlarındaki disipliner ve/veya disiplinlerarası, kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalar yer almaktadır. Dergide, araştırma makalelerinin yanı sıra, yukarıda sıralanan alanlarda yazılmış bilimsel kitapların tanıtıldığı inceleme yazılarına ve yine aynı alanlarda düzenlenen ulusal veya uluslararası kongrelerin tanıtım yazılarına da yer verilmektedir. Derginin yayın dilleri Almanca, İngilizce ve Türkçe’dir. 

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und Literatur dergisi Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve ULAKBİM’de taranmaktadır.

Dergimizin yeni sayısı için Alman dili ve edebiyatı kapsamında yukarıda adı geçen alanlara yönelik yapılmış çalışmaları bekliyoruz. Gönderilen makalelerin APA stili (6. sürüm) kurallarına göre yazılmış olması, 5000 sözcüğü aşmaması, daha önce yayımlanmamış olması ve başka bir dergi için yayım sürecinde veya değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Makalenin yazıldığı dilde ve İngilizce 200-250 sözcükten oluşan iki özeti bulunmalıdır. Ayrıca 600-650 sözcükten oluşan İngilizce genişletilmiş özetin makalenin sonunda yer alması gerekmektedir. İngilizce yazılan makalelerde sadece bir adet İngilizce kısa özet (200-250 sözcük) ve İngilizce genişletilmiş (600-650 sözcük) özet bulunmalıdır. Makale gönderimi online olarak http://sdsl.istanbul.edu.tr/tr/_ üzerinden yapılmalıdır.


Makale gönderimi için son tarih: 04.01.2019


Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und Literatur

Yayın Kurulu 


İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Web: http://sdsl.istanbul.edu.tr/tr/

E-Mail: sdsl@istanbul.edu.tr