Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und Literatur İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından 1954’ten bu yana yayınlanan hakemli akademik bir dergidir. Bu dergi yılda iki kez basılı ve elektronik olarak yayınlanmaktadır. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und Literatur dergisinde, Alman dili ve edebiyatına odaklanılarak yapılan edebiyat bilimi, dilbilim, kültürbilimi, medyabilimi, çeviribilim ve dil öğretimi alanlarındaki disipliner ve/veya disiplinlerarası, kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalar yer almaktadır. Dergide, araştırma makalelerinin yanı sıra, yukarıda sıralanan alanlarda yazılmış bilimsel kitapların tanıtıldığı inceleme yazılarına ve yine aynı alanlarda düzenlenen ulusal veya uluslararası kongrelerin tanıtım yazılarına da yer verilmektedir. Derginin yayın dilleri Almanca, İngilizce ve Türkçe’dir. Makale değerlendirme sürecinde hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und Literatur dergisi Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve ULAKBİM’de taranmaktadır.

Dergimizin yeni sayısı için Alman dili ve edebiyatı kapsamında söz konusu alanlara yönelik yapılmış çalışmaları bekliyoruz. Gönderilen makalelerin APA stili (6. sürüm) kurallarına göre yazılmış olması, 5000 sözcüğü aşmaması, daha önce yayımlanmamış olması ve başka bir dergi için yayım sürecinde veya değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Makalenin yazıldığı dilde ve İngilizce 200-250 sözcükten oluşan iki özeti bulunmalıdır. Ayrıca 600-650 sözcükten oluşan İngilizce genişletilmiş özetin makalenin sonunda yer alması gerekmektedir. İngilizce yazılan makalelerde sadece bir adet İngilizce kısa özet (200-250 sözcük) ve İngilizce genişletilmiş (600-650 sözcük) özet bulunmalıdır.

 

Özet gönderimi için son tarih: 31.01.2018

Makale gönderimi için son tarih: 30.04.2018

 

Özetlerinizi kısa akademik özgeçmişiniz ve iletişim bilgilerinizle birlikte alde.editor@istanbul.edu.tr adresine mail olarak gönderebilirsiniz.