Yazım Kuralları

Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul uluslararası ve hakemli dergidir. Yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarına/ yazarlarına aittir.