Art-Sanat Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-3582 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

The Art-Sanat Journal

Yayın Sahibi

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄ 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İNDEKSLER

 Art-Sanat Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.

 Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).


Art-Sanat Dergisi

e-ISSN 2148-3582 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

36.087

120.998

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

The Art-Sanat Journal

Yayın Sahibi

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄ 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İNDEKSLER

 Art-Sanat Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.

 Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).


Sayı 11 Son Sayı
Sayı 11 - Oca 2019
 1. Masraf Defterleri Işığında Topkapı Sarayı III. Ahmed (Enderun) Kütüphanesi
  Sayfalar 1 - 12
  Gülberk Bilecik, Ömer Türk
 2. Hartmann Schedel’in İstanbul Görünümleri
  Sayfalar 13 - 46
  Sedat Bornovalı
 3. II. Meşrutiyet Dönemi Resim Sanatında Nesne ve Özne Olarak Kadın
  Sayfalar 47 - 70
  İlkay Canan Okkalı
 4. Çankırı Merkez İlçe Geleneksel Konutlarının Cephe Biçimlenişi
  Sayfalar 71 - 100
  Uğur Demirbağ, Nur Urfalıoğlu
 5. Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camii’nin Plan Özellikleri ve Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı İçinde Benzer Örnekler Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 101 - 140
  Ayşe Denknalbant Çobanoğlu
 6. Op Art Sanatının Modaya Yansımaları ve Örnek Bir Uygulama
  Sayfalar 141 - 162
  Ali Osman Elmas, Nurdan Kumaş Şenol
 7. Frig Tipi Fibulalarda Tanrıça Sembolizmi Üzerine Bazı Düşünceler
  Sayfalar 163 - 185
  Emre Erdan
 8. Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış
  Sayfalar 187 - 206
  Özlem Gök
 9. II. Meşrutiyet Dönemi’nde V. Murad’a İade-i İtibar: Mimar Vedad (Tek) Bey’in Türbe Düzenlemesi
  Sayfalar 207 - 224
  Müjde Dila Gümüş
 10. Bir Suzeni Sanatçısı Zeynelkhan Mukhamedzhanuly
  Sayfalar 225 - 239
  Banu Hatice Gürcüm, Nursel Baykasoğlu, Assel Yerdenova
 11. Müze Saraylar İçin Önleyici / Pasif Koruma
  Sayfalar 241 - 253
  Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu
 12. İran’da Birinci Pehlevi Dönemi Mimarisinde Fars-Zerdüşt Milliyetçiliği
  Sayfalar 255 - 274
  Arash Kazemivand Niar
 13. Horse sacrifice in the Üzüür Gyalan Tomb: An Altai Mountain Kurgan
  Sayfalar 275 - 298
  Vedat Onar, Sebahattin Küçük, Enkhbat Galbadrakh, Ahmet Taşağıl, Dilek Olğun Erdikmen
 14. Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kenti
  Sayfalar 299 - 324
  Veysel Özbey, Duygu Saban
 15. Bir Bizans Teknesinin Anatomisi: Yenikapı 8 Batığı
  Sayfalar 325 - 338
  Işıl Özsait Kocabaş
 16. The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran
  Sayfalar 339 - 363
  Ashkan Rahmani, Majid Reza Moghanipoor
 17. Neoclassical Funerary Monuments at the Feriköy Latin Catholic Cemetery in Istanbul
  Sayfalar 365 - 392
  F. Selva Suman
 18. Bilge Kağan’a Atfedilen Taç ve (Doğu) Gök Türklerin Budizm’e Yaklaşımı
  Sayfalar 393 - 414
  Anıl Yılmaz