Art-Sanat Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-3582 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

The Art-Sanat Journal

Yayın Sahibi

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄ 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İNDEKSLER

 Art-Sanat Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.

 Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).


Art-Sanat Dergisi

e-ISSN 2148-3582 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

34.982

110.118

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

The Art-Sanat Journal

Yayın Sahibi

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄ 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İNDEKSLER

 Art-Sanat Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.

 Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).


Sayı 10 - Tem 2018
 1. Sonsuza Doğru “Uçsuz Bucaksız” Bir Yol Ve Şeker Ahmed Paşa’nın Manzara Resimleri
  Sayfalar 1 - 12
  İlona Baytar
 2. An Evaluation about the Grievance Based Expressions on Turk- Islamic Gravestones
  Sayfalar 13 - 33
  Hasan Buğrul
 3. Bizans Anıtsal Resminde Çerçeveler ve İşlevleri
  Sayfalar 34 - 62
  Yavuz Erdihan
 4. Erzurum Narmanlı Camii Ahşap Mahfilindeki Kalemişi Süslemeler
  Sayfalar 63 - 80
  Selma Gül
 5. Oryantalizm’in Ellerindeki Fotoğraf: Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıl Fotoğrafçılığında ‘Öteki’nin Mikrokozmosu Olarak Yansıması
  Sayfalar 81 - 120
  İsmail Erim Gülaçtı
 6. Mimar Nizamettin Doğu’nun Erken Cumhuriyet Dönemi Kariyeri: Sanatı Aramak
  Sayfalar 121 - 147
  M. Dila Gümüş
 7. Edirne Meriç/Mecidiye Köprüsü ve Üzerindeki Figürlü Taş Süslemeler
  Sayfalar 148 - 167
  N. Çiçek Akçıl Harmankaya
 8. Tarihi Yapılarda Zanaat-Mimari Bütünlüğü ve Çağdaş Tasarımlarda Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 168 - 195
  Özlem Karakul, Ömür Bakırer
 9. Kangal Yöresine Ait Bir Grup Anadolu Halısının Teknik ve Desen Analizi
  Sayfalar 196 - 235
  Hülya Kaynar, Emine Tonus
 10. Batı Resminde İntihar Betimleri Üzerine Bazı Düşünceler
  Sayfalar 236 - 268
  Simge Özer Pınarbaşı
 11. Analysis of the Motives and Symbols of the Khatun’s Pendant from the Hermitage Museum’s Golden Hun Treasure Collection
  Sayfalar 269 - 279
  Gözde Sazak
 12. İki Minyatürde Üç İstanbul Genci: 17. Yüzyıl Çarşı Resminde Gençlerin Giyimine Dair Tespitler
  Sayfalar 280 - 292
  Fikret Turan
 13. Amasya Gümüşhacıköy Türbelerindeki Kalem İşi Süslemeler
  Sayfalar 293 - 327
  Savaş Yıldırım
 14. A Levantine Painter In Istanbul: Lazar Binenbaum
  Sayfalar 328 - 345
  Müslüm Yılmaz