Art-Sanat Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-3582 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

ISSN 2148-3582

The Art-Sanat Journal

Yayın Sahibi

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editörler

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu

Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak

Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Kadriye Figen Vardar

Redaksiyon

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Dr. Hande Günözü Ulusoy

Dr. Müslüm Yılmaz

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ara Altun

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş

Prof. Dr. Abid Nazar Mahdum

Prof. Dr. Baha Tanman

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Prof. Dr. Gönül Uzelli

Doç. Dr. Íbrahim Çeşmeli

Doç. Dr. Akif Ferzaliev

Doç. Dr. Simge Özer Pınarbaşı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu

Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul

Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak

Yrd. Doç. Dr. Kadriye Figen Vardar

Arş. Gör. Dr. Hande Günözü Ulusoy

Dr. Sanna Aro-Valjus

Dr. Irina Petrovna Zasetskaya

Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄ 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

ART-SANAT DERGİSİ

THE ART-SANAT JOURNAL

Art-Sanat Dergisi yılda iki defa yayımlanan uluslararası akademik hakemli e-dergidir. Dergiye Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve ilgili alanlarda özgün makaleler kabul edilmektedir.

The Art-Sanat Journal is an international academic refereed e-journal that is published semi-annually. Original articles and studies in Archaeology, Art History, History of Architecture, Restoration-Conservation and other related areas are considered for publication. 

İNDEKSLER

Art-Sanat Dergisi, Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar İndeksi (Acar index),  Arastirmax,  ASOS Index,  Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs,  ResearchBib, SOBIAD ve Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından indekslenmektedir. 

INDEXES

The Art-Sanat Journal is indexed by Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, ASOS Index, Emerging Sources Citation Index (ESCI, WOS), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD and Türk Eğitim Index (TEI).

DUYURU 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’ne  Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon alanlarında makaleler ve yazılar kabul edilmektedir. Dergi, Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır.

Her türlü iletişim ve makale gönderimi için email adresimiz: 

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr 


ANNOUNCEMENT

The Art-Sanat Journal accepts original articles and reviews in the field of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, painting, sculpture, and so on. Submissions should be made by email at:

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr


PUBLICATION PRINCIPLES AND THE MANUSCRIPT STYLE 

The Art-Sanat Journal is published by the Subject Area of Art History at the Research Institute of Turkology, Istanbul University. It is an international academic refereed e-journal that is issued semi-annually (in January and July).  The journal accepts unpublished original articles and reviews in the fields of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, and so on in English or Turkish.  All submitted articles must have English and Turkish titles, abstracts (150-300 words) and keywords (3-5 words). Manuscripts should follow the American Sociological Association (ASA) style. Submission should be made by e-mail at: turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

 YAYIN İLKELERİ  VE YAZIM KURALLARI

DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde  yayınlanan  Art Sanat Dergisi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve ilgili alanlara ait yayınlanmamış makaleler ve eleştirel tanıtmalar yayımlamaktadır. Web sayfası: 

http://dergipark.gov.tr/iuarts 


Gönderilmiş olan makale önce editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem olmak üzere ilgili hakemlere gönderilir ve makale hakkında en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda makale yayınlanır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Art-Sanat Dergisi'nin tüm hakları saklıdır. Yayınlanan makale ve yazıların yayın hakkı Art-Sanat Dergisi’ne aittir. Art-Sanat Dergisi'nde yayınlanan makale ve yazıların içerikleriyle ilgili yasal sorumluluklar yazarlarına aittir. Dergiye Türkçe ve İngilizce kabul edilecek makalelerdeki ve çeşitli yazılardaki (Microsoft Word’de yazılmış) atıflarda ASA (American Sociological Society) stili kullanılmalıdır.


Metinde atıf parantez içinde; soyad yayın yılı: sayfa numaraları, görsel malzeme numarası. Tek kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140, 148-150, fig. 243), birden çok kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140; Hillenbrand 1976: 94, 98-99) şeklinde olmalıdır.  Kaynaklarda kitaplar; Soyad, ad. yayın yılı. kitap ismi (italik)varsa editör (ed.,), çeviren (çev.,) veya hazırlayanın (haz.,) ismi soyadı, yayın yeri: yayınlayan, (Coomaraswamy, Ananda K. 1965. History of Indian and Indonesian Art,  New York: Dover Publications,) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda makaleler; Soyad, ad. yayın yılı. makale ismi (iki tırnak arasında), yayın ismi (italik), sayı: sayfa numaraları (başlangıç ve bitiş) (Hillenbrand, Robert. 1976. “Saljuq Dome Chambers in North-West Iran”, Iran, 14: 93-102) şeklinde yazılmalıdır.  Kaynaklarda, çok yazarlı bir eserde, ilk yazardan (soyad, ad) sonra gelen yazarlar, ad soyad şeklinde yazılmalıdır. Eser iki yazarlı ise metinde soyadlar arasına, kaynaklarda ise iki yazarın arasına -ve- konulmalıdır. Eser üçten fazla yazarlı ise metinde ilk iki soyad arasına virgül, üçüncü yazardan sonra ise -vd.,- getirilmelidir (üçüncü soyaddan önce -ve- olmalı). Kaynaklarda ise aralarına virgül konularak bütün yazarlar yazılmalıdır (çoklu yazarlarda, son yazardan önce -ve- gelmelidir).  Atıfta bulunulan yazarın aynı yılda birden çok yayını varsa, metin içinde ve kaynaklarda,  yayın tarihlerinin yanına sırasıyla küçük harfler konulmalı (1993a, 1993b gibi) Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-200 kelime) ve aynı dillerde 3-5 adet anahtar kelime olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpek formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına -Figür/Fig.- getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Figür 3/Fig. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ CONTACT INFORMATION

Her Türlü Soru ve Makale Gönderimi İçin:  turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr 

Editörler - Editors

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu : avefacob@istanbul.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak : gozde.sazak@istanbul.edu.tr

Yazı İşleri Müdürü - Managing Editor

Yrd. Doç. Dr. Kadriye Figen Vardar : kfvardar@istanbul.edu.tr 


YAYIN YERİ PUBLICATION SITE 

http://dergipark.gov.tr/iuarts

            

Art-Sanat Dergisi

e-ISSN 2148-3582 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

26.837

65.425

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

ISSN 2148-3582

The Art-Sanat Journal

Yayın Sahibi

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editörler

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu

Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak

Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Kadriye Figen Vardar

Redaksiyon

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Dr. Hande Günözü Ulusoy

Dr. Müslüm Yılmaz

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ara Altun

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş

Prof. Dr. Abid Nazar Mahdum

Prof. Dr. Baha Tanman

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Prof. Dr. Gönül Uzelli

Doç. Dr. Íbrahim Çeşmeli

Doç. Dr. Akif Ferzaliev

Doç. Dr. Simge Özer Pınarbaşı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu

Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul

Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak

Yrd. Doç. Dr. Kadriye Figen Vardar

Arş. Gör. Dr. Hande Günözü Ulusoy

Dr. Sanna Aro-Valjus

Dr. Irina Petrovna Zasetskaya

Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄ 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

ART-SANAT DERGİSİ

THE ART-SANAT JOURNAL

Art-Sanat Dergisi yılda iki defa yayımlanan uluslararası akademik hakemli e-dergidir. Dergiye Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve ilgili alanlarda özgün makaleler kabul edilmektedir.

The Art-Sanat Journal is an international academic refereed e-journal that is published semi-annually. Original articles and studies in Archaeology, Art History, History of Architecture, Restoration-Conservation and other related areas are considered for publication. 

İNDEKSLER

Art-Sanat Dergisi, Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar İndeksi (Acar index),  Arastirmax,  ASOS Index,  Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs,  ResearchBib, SOBIAD ve Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından indekslenmektedir. 

INDEXES

The Art-Sanat Journal is indexed by Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, ASOS Index, Emerging Sources Citation Index (ESCI, WOS), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD and Türk Eğitim Index (TEI).

DUYURU 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’ne  Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon alanlarında makaleler ve yazılar kabul edilmektedir. Dergi, Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır.

Her türlü iletişim ve makale gönderimi için email adresimiz: 

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr 


ANNOUNCEMENT

The Art-Sanat Journal accepts original articles and reviews in the field of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, painting, sculpture, and so on. Submissions should be made by email at:

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr


PUBLICATION PRINCIPLES AND THE MANUSCRIPT STYLE 

The Art-Sanat Journal is published by the Subject Area of Art History at the Research Institute of Turkology, Istanbul University. It is an international academic refereed e-journal that is issued semi-annually (in January and July).  The journal accepts unpublished original articles and reviews in the fields of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, and so on in English or Turkish.  All submitted articles must have English and Turkish titles, abstracts (150-300 words) and keywords (3-5 words). Manuscripts should follow the American Sociological Association (ASA) style. Submission should be made by e-mail at: turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

 YAYIN İLKELERİ  VE YAZIM KURALLARI

DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde  yayınlanan  Art Sanat Dergisi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve ilgili alanlara ait yayınlanmamış makaleler ve eleştirel tanıtmalar yayımlamaktadır. Web sayfası: 

http://dergipark.gov.tr/iuarts 


Gönderilmiş olan makale önce editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem olmak üzere ilgili hakemlere gönderilir ve makale hakkında en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda makale yayınlanır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Art-Sanat Dergisi'nin tüm hakları saklıdır. Yayınlanan makale ve yazıların yayın hakkı Art-Sanat Dergisi’ne aittir. Art-Sanat Dergisi'nde yayınlanan makale ve yazıların içerikleriyle ilgili yasal sorumluluklar yazarlarına aittir. Dergiye Türkçe ve İngilizce kabul edilecek makalelerdeki ve çeşitli yazılardaki (Microsoft Word’de yazılmış) atıflarda ASA (American Sociological Society) stili kullanılmalıdır.


Metinde atıf parantez içinde; soyad yayın yılı: sayfa numaraları, görsel malzeme numarası. Tek kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140, 148-150, fig. 243), birden çok kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140; Hillenbrand 1976: 94, 98-99) şeklinde olmalıdır.  Kaynaklarda kitaplar; Soyad, ad. yayın yılı. kitap ismi (italik)varsa editör (ed.,), çeviren (çev.,) veya hazırlayanın (haz.,) ismi soyadı, yayın yeri: yayınlayan, (Coomaraswamy, Ananda K. 1965. History of Indian and Indonesian Art,  New York: Dover Publications,) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda makaleler; Soyad, ad. yayın yılı. makale ismi (iki tırnak arasında), yayın ismi (italik), sayı: sayfa numaraları (başlangıç ve bitiş) (Hillenbrand, Robert. 1976. “Saljuq Dome Chambers in North-West Iran”, Iran, 14: 93-102) şeklinde yazılmalıdır.  Kaynaklarda, çok yazarlı bir eserde, ilk yazardan (soyad, ad) sonra gelen yazarlar, ad soyad şeklinde yazılmalıdır. Eser iki yazarlı ise metinde soyadlar arasına, kaynaklarda ise iki yazarın arasına -ve- konulmalıdır. Eser üçten fazla yazarlı ise metinde ilk iki soyad arasına virgül, üçüncü yazardan sonra ise -vd.,- getirilmelidir (üçüncü soyaddan önce -ve- olmalı). Kaynaklarda ise aralarına virgül konularak bütün yazarlar yazılmalıdır (çoklu yazarlarda, son yazardan önce -ve- gelmelidir).  Atıfta bulunulan yazarın aynı yılda birden çok yayını varsa, metin içinde ve kaynaklarda,  yayın tarihlerinin yanına sırasıyla küçük harfler konulmalı (1993a, 1993b gibi) Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-200 kelime) ve aynı dillerde 3-5 adet anahtar kelime olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpek formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına -Figür/Fig.- getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Figür 3/Fig. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ CONTACT INFORMATION

Her Türlü Soru ve Makale Gönderimi İçin:  turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr 

Editörler - Editors

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu : avefacob@istanbul.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak : gozde.sazak@istanbul.edu.tr

Yazı İşleri Müdürü - Managing Editor

Yrd. Doç. Dr. Kadriye Figen Vardar : kfvardar@istanbul.edu.tr 


YAYIN YERİ PUBLICATION SITE 

http://dergipark.gov.tr/iuarts