DUYURU

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı yayını olan uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’ne  Türk ve Türklerle ilişkili topluluklar hakkındaki Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım ve Müzecilik alanlarında makaleler ve bilimsel yazılar kabul edilmektedir. Dergi, Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır. Her türlü iletişim ve makale gönderimi  için email adreslerimiz: turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr; art-sanat@istanbul.edu.tr

ANNOUNCEMENT

The Art-Sanat Journal, is a refereed academic journal,  published by The Research Instıtute of Turkology and The Department of Turkish Art History, Istanbul University,  accepting original articles and reviews about Turkish and Turkic peoples and related societies in the fields of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation and museology. Journal is published in January and July. Submissions should be made by emails at:  turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr; art-sanat@istanbul.edu.tr