ANNOUNCEMENT/DUYURU 

Art-Sanat Journal will accept articles, papers, translations, news, introductions, reviews, etc., in the field of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation,  painting, sculpture, music, theatre, etc. Submission date until 30.04.2018. Submission via e-mail: artsanatjournal@gmail or TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System : http://dergipark.gov.tr/iuarts

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan Art-Sanat Dergisi’ne 30.04.2018 tarihine  kadar makaleler ve yazılar kabul edilecektir. Genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve sanatın her alanıyla ilgili makalelerin ve yazıların (çeviri, haber, tanıtım, eleştiri.) kabul edileceği uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’nin yeni sayısı 2018 yılının ocak ayında yayınlanacaktır.