Dergi İletişim
Ad: turkiyat artsanat
E-posta: turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr