Yıl 2016, Cilt 0, Sayı 6, Sayfalar 229 - 241 2016-07-31

2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ; İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, KÜLTÜR A.Ş. ÖRNEĞİ

AYSUN CANÇAT [1]

414 982

INSTITUTIONAL DISCIPLINES OF CULTURE AND ART PROJECTS OF ISTANBUL, 2010 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE; ISTANBUL CULTURE AND ART ASSOCIATION, SAMPLE OF CULTURE INC.

ÖZ

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülkenin gelişimi için kültür ve sanatın önemi kavranmıştır. Sanatın yaygınlaşması, halkın bu konuda bilinçlenmesi adına pek çok kurum açılmış ve etkinlik gerçekleştirilmiştir. Zamanla özellikle İstanbul’da sergilerin, sergi mekânlarının ve uluslararası etkinliklerin sayısında artış olmuş, farklı kuruluşlar sanata yatırım yapmışlardır. 1980’ler İstanbul’un, kentsel dönüşüm bağlamında, bir dünya kenti haline getirme projesi adına ilk atılımın ve desteğin olduğu yıllardır. 1973’te festivaller, 1987’de bienaller gerçekleştirilmeye başlanmış, müzecilik, koleksiyonerlik gibi alanlarda 2000’li yıllarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Kültürel ve sanatsal bu hareketlilik ile birlikte İstanbul, 2010 yılında “Avrupa Kültür Başkenti” seçilmiştir. İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti süreci hakkında olumlu/olumsuz yönde eleştiriler olsa da bu seçim, ülke adına kültür ve sanatının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu çalışmada, İstanbul’un bu önemli sürecinde aktif rol oynayan iki kurumun (İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kültür A.Ş.) önemi ve kültürel-sanatsal süreç içinde gerçekleştirdiği projeleri/etkinlikleri sosyolojik bağlamda örneklerle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kültür A.Ş.

ABSTRACT

The importance of culture and arts for the development of the country was comprehended from the first years of the Republic. Many institutions were established and many activities took place in order to spread the arts and creating awareness in people on this matter. In time, especially in Istanbul, the number of exhibits, exhibition halls and international activities increased and different institutions made investments in arts. 1980s were the years in which first initiative and support for the project of making Istanbul a world city in terms of urban transformation. In 1973 festivals and in 1987 biennials started to take place and there has been great improvements made in the 2000s in fields such as the art of collection. Together with this cultural and artistic mobility, Istanbul was chosen as the “European Capital of Culture” in the year 2010. Though there have been positive/negative criticisms towards Istanbul’s 2010 European Capital of Culture process, this election put forth the importance of culture and arts for the country once more. In this study, the projects/activities held by the two institutions (Istanbul Foundation for Culture and Arts, Kültür A.Ş.) that played active roles in this important process for Istanbul are analyzed in a sociological context with examples.

Keywords: 2010 European Capital of Culture, Istanbul, Istanbul Culture And Art Association, Culture Inc.


2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Konular
Dergi Bölümü HABER/NEWS
Yazarlar

Yazar: AYSUN CANÇAT

Bibtex @ { iuarts263350, journal = {Art-Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-3582}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {229 - 241}, doi = {}, title = {2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ; İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, KÜLTÜR A.Ş. ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {CANÇAT, AYSUN} }
APA CANÇAT, A . (2016). 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ; İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, KÜLTÜR A.Ş. ÖRNEĞİ. Art-Sanat Dergisi, 0 (6), 229-241. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuarts/issue/24947/263350
MLA CANÇAT, A . "2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ; İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, KÜLTÜR A.Ş. ÖRNEĞİ". Art-Sanat Dergisi 0 (2016): 229-241 <http://dergipark.gov.tr/iuarts/issue/24947/263350>
Chicago CANÇAT, A . "2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ; İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, KÜLTÜR A.Ş. ÖRNEĞİ". Art-Sanat Dergisi 0 (2016): 229-241
RIS TY - JOUR T1 - 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ; İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, KÜLTÜR A.Ş. ÖRNEĞİ AU - AYSUN CANÇAT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Art-Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 241 VL - 0 IS - 6 SN - -2148-3582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Art-Sanat Dergisi 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ; İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, KÜLTÜR A.Ş. ÖRNEĞİ %A AYSUN CANÇAT %T 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ; İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, KÜLTÜR A.Ş. ÖRNEĞİ %D 2016 %J Art-Sanat Dergisi %P -2148-3582 %V 0 %N 6 %R %U
ISNAD CANÇAT, AYSUN . "2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ; İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI, KÜLTÜR A.Ş. ÖRNEĞİ". Art-Sanat Dergisi 0 / 6 (Temmuz 2016): 229-241.